Opšti poziv za 2022. godinu: Rezultati odabira prijava za Erazmus+ akreditacije u oblasti mladih

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira prijava za Erazmus + akreditacije u oblasti mladih, konkursni rok 19. oktobar 2022. godine.

Odluku o odabiru prijava za akreditacije Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao glavni kriterijum, rang listu formiranu prema broju poena koje su prijavama dodelili ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i drugih kriterijuma za odabir u skladu sa Vodičem za konkurisanje za 2022. godinu.

Odobrene akreditacije za 2022. godinu:

Odricanje od odgovornosti: Informacija o tome da su prijave predložene za dodelu akreditacija ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja ustanove ne potvrdi svojim potpisom pristanak na uslove Erazmus akreditacije.

Odobrena prijava za Erazmus+ akreditaciju u sektoru mladih konkursni rok – 19. oktobar 2022.

Br.

Broj prijave za akreditaciju

Podnosilac projektne prijave

1.

2022-1-RS01-KA150-YOU-000111513

Udruženje „Svetlost“, Šabac

 

Skip to content