Opšti poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2022. godinu: rezultati odabira projekata za finansiranje – konkursni rok 4. oktobar 2022. godine

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projektnih prijava ustanova za projekte mobilnosti u oblasti mladih (KA152-YOU); projekte mobilnosti omladinskih radnika (KA153-YOU); projekte za aktivno učešće mladih (KA154-YOU) i DiscoverEU projekte inkluzije (KA155-YOU).

Projekti odabrani za finansiranje: projekti mobilnosti u oblasti mladih (KA152-YOU)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2022-3-RS01-KA152-YOU-000099519

EleMental

„Dečiji centar“, Zaječar

23.202,00

2.

2022-3-RS01-KA152-YOU-000100705

Be The Change

„Vega omladinski centar“, Beograd

26.997,00

3.

2022-3-RS01-KA152-YOU-000103042

Re-framing narratives about People on Move

„Edit centar“, Novi Sad

27.780,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekti odabrani za finansiranje: projekti mobilnosti omladinskih radnika (KA153-YOU)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2022-3-RS01-KA153-YOU-000098412

CLIPS-om do održivih zajednica

Centar za samoodrživi rast i razvoj  –  „Zeleno doba“, Surdulica

18.885,00

2.

2022-3-RS01-KA153-YOU-000102559

Ka boljoj participaciji mladih u medijskom prostoru

Bečejsko udruženje mladih

13.121,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekti odabrani za finansiranje: projekti za aktivno učešće mladih (KA154-YOU)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2022-3-RS01-KA154-YOU-000103097

Srednjoškolci u priči – razvoj kapaciteta srednjoškolaca za aktivno učešće kroz edukaciju, dijalog i podsticanje na aktivizam

„Unija srednjoškolaca Srbije“, Beograd

25.175,00

2.

2022-3-RS01-KA154-YOU-000102590

Dijalozi sa mladima

„Krovna organizacija mladih  Srbije“, Beograd

22.500,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekti odabrani za finansiranje: DiscoverEU projekti inkluzije (KA155-YOU).

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2022-1-RS01-KA155-YOU-000102713

Together for the better society

Licej, Beograd

18.696,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Skip to content