Opšti poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2023. godinu– rezultati odabira projekata za finansiranje:mala partnerstva (KA210 YOU) i partnerstva za saradnju (KA220 YOU) u oblastimladih –prvi konkursni rok 24. mart 2023. godine

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira KA2 projekata iz prvog konkursnog roka – 24. mart 2023. godine (EAC/A10/2022):

  • malih partnerstava u oblasti mladih (KA210-YOU) i
  • partnerstava za saradnju u oblasti mladih (KA220-YOU).

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok. 

Projekat odabran za finansiranje: mala partnerstva u oblasti mladih (KA210- YOU)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (evra)

1

2023-1-RS01-KA210-YOU-000165999

The Roadmap for Jobs of the Future

INAT Centar, Beograd

60.000,00

Odricanje od odgovornosti: Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekat na rezervnoj listi za finansiranje: mala partnerstva u oblasti mladih (KA210-YOU)

 

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (evra) za slučaj da finansiranje bude moguće

1.

2023-1-RS01-KA210-YOU-000160997

Women Empowerment in Wages Equality Rights

AFA – Asocijacija za afirmaciju potencijala žena, Beograd

60.000,00

……………………………………………

Projekat odabran za finansiranje: partnerstva za saradnju u oblasti mladih (KA220-YOU)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (evra)

1.

2023-1-RS01-KA220-YOU-000164866

Youth Exchange at Camp: Immersion in a Natural Learning Environment

EDUFONS – Centar za celoživotno učenje, Novi Bečej

120.000,00

Odricanje od odgovornosti: Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekat na rezervnoj listi za finansiranje: partnerstva  za saradnju u oblasti mladih (KA220-YOU)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (evra)

1.

2023-1-RS01-KA220-YOU-000160199

Green Guidance: Integrating an environmentally conscious
perspective in the career development of youth

BOŠ – Beogradska otvorena škola

250.000,00

 

Skip to content