Opšti poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2024. godinu: rezultati odabira prijava za KA131 i KA171 projekte mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja – konkursni rok 20. februar 2024. godine

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projektnih prijava za projekte mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja između država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu (KA131-HED) i projekte mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja sa trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu (prvih 12 regiona) (KA171-HED).

Projekti odabrani za finansiranje: projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja između država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu (KA131-HED) – konkursni rok: 20. februar 2024. godine.

Projekti odabrani za finansiranje: projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja sa trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu (prvih 12 regiona) (KA171-HED) –konkursni rok: 20. februar 2024. godine.

Skip to content