Opšti poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2024. godinu: rezultati odabira projekata za finansiranje – konkursni rok 20. februar 2024. godine

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projektnih prijava ustanova za projekte mobilnosti u oblasti mladih (KA152-YOU); projekte mobilnosti omladinskih radnika (KA153-YOU), projekte za aktivno učešće mladih (KA154-YOU) i DiscoverEU projekte inkluzije.

Projekti odabrani za finansiranje: projekti mobilnosti u oblasti mladih (KA152-YOU) – prvi konkursni rok: 20. februar 2024. godine

Projekti odabrani za finansiranje: projekti mobilnosti omladinskih radnika (KA153-YOU) – prvi konkursni rok: 20. februar 2024. godine

Projekat odabran za finansiranje: projekti za aktivno učešće mladih (KA154-YOU) – prvi konkursni rok: 20. februar 2024. godine

Projekat odabran za finansiranje: DiscoverEU projekti inkluzije (KA155-YOU) – prvi konkursni rok: 20. februar 2024. godine

Skip to content