Opšti poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2024. godinu: rezultati odabira prijava za finansiranje projekata kratkoročne mobilnosti – konkursni rok 20. februar 2024. godine

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projektnih prijava za kratkoročne projekte mobilnosti u oblasti opšteg obrazovanja (KA122-SCH), u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA122-VET) i u oblasti obrazovanja odraslih (KA122-ADU).

Projekti odabrani za finansiranje: mobilnost u oblasti opšteg obrazovanja (KA122-SCH) – konkursni rok: 20. februar 2024. godine

Projekti odabrani za finansiranje: mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA122-VET) – konkursni rok: 20. februar 2024. godine

Projekti odabrani za finansiranje: mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih (KA122-ADU) – konkursni rok: 20. februar 2024. godine

Skip to content