Opšti poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2024. godinu: rezultati odabira akreditovanih projekata za finansiranje – konkursni rok 20. februar 2024. godine.

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projektnih prijava ustanova akreditovanih za projekte mobilnosti u opštem obrazovanju (KA121-SCH), stručnom obrazovanju i obukama (KA121-VET), obrazovanju odraslih (KA121-ADU) i u oblasti mladih (KA151-YOU).

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi u skladu sa Pravilima raspodele budžeta za akreditovane podnosioce prijava u okviru Erazmus+ ključne aktivnosti 1 koja su objavljena na sajtu Fondacije Tempus pre zatvaranja konkursnog roka:

  1. Opšte obrazovanje
  2. Stručno obrazovanje i obuke
  3. Obrazovanje odraslih
  4. Mladi

Projekti odabrani za finansiranje: projektne prijave ustanova akreditovanih za mobilnost u opštem obrazovanju (KA121-SCH) – prvi konkursni rok: 20. februar 2024. godine

Projekti odabrani za finansiranje: projektne prijave ustanova akreditovanih za mobilnost u stručnom obrazovanju i obukama (KA121-VET) – prvi konkursni rok: 20. februar 2024. godine

Projekti odabrani za finansiranje: projektne prijave ustanova akreditovanih za mobilnost u obrazovanju odraslih (KA121-ADU) – prvi konkursni rok: 20. februar 2024. godine

Projekti odabrani za finansiranje: projektne prijave ustanova akreditovanih za mobilnost u mladima (KA151-YOU) – prvi konkursni rok: 20. februar 2024. godine

Skip to content