Oslobađanje Erazmus+ projekata od PDV-a

Fondacija Tempus je kontakt tačka za komunikaciju sa Poreskom upravom povodom oslobađanja od PDV-a troškova roba i usluga fakturisanih od strane dobavljača iz Srbije, a finansiranih kroz projekte u okviru Erazmus+ programa.

Za projekte odobrene od strane drugih nacionalnih agencija ili Izvršne agencije Evropske komisije (EACEA), ustanova/organizacija koja učestvuje na projektu u obavezi je da obavesti Fondaciju Tempus o odobrenim projektima, kao i o njihovom produženom trajanju ukoliko do toga dođe. Nakon toga, Fondacija Tempus obaveštava Poresku upravu o odobrenim projektima, a tek nakon toga postaje moguće da ustanova/organizacija nastavi sa daljom procedurom oslobađanja od PDV-a na ePorezi portalu Poreske uprave.

Za svaki projekat koji prijavljujete za oslobađanje od PDV-a je potrebno da pripremite: 

  • potpisani ugovor o dodeli namenskih bespovratnih sredstava (Grant Agreement),
  • aneks ugovora u kom se vidi lista partnera kao i budžeti za svakog pojedinačnog partnera iz Srbije, 
  • ukoliko je projekat produžen, pored ta dva dokumenta, potrebno je da pripremite i aneks ugovora sa novim trajanjem projekta. 

Nakon toga, potrebno je da se preuzme formular koji je dostupan putem ovog linka, te da se popunjen formular, kao i gorenavedeni ugovori i aneksi, dostave na sledeće mejl adrese:

Fondacija Tempus će dva puta mesečno obaveštavati Poresku upravu o odobrenim projektima:

  • O projektima prijavljenim kroz formular i dokumentaciju dostavljenu putem mejla do 14. dana u mesecu, Poreska uprava će biti obaveštena do 20. dana u mesecu;
  • O projektima prijavljenim kroz formular i dokumentaciju dostavljenu putem mejla između 15. i 30. dana u mesecu, Poreska uprava će biti obaveštena do 5. u narednom mesecu;
  • Izuzetno, u slučaju da je do kraja projekta ostalo manje od 30 dana, potrebno je da se to navede u tekstu mejla, pa će Poreska uprava o tom projektu biti obaveštena u roku od 3 radna dana.

Za projekte odobrene od strane Fondacije Tempus, Fondacija će nakon potpisivanja ugovora sa korisnikom, obavestiti Poresku upravu o odobrenim projektima u okviru Erazmus+ programa, o visini sredstava i trajanju projekata, te ove projekte nije potrebno dodatno prijavljivati Fondaciji Tempus.

Skip to content