Poziv na predstojeće TCA događaje u oblasti mladih

Training and Cooperation Activities (TCA) su međunarodne aktivnosti (seminari, obuke, konferencije, istraživanja) koje su sastavni deo Erazmus+ programa.

U nastavku vesti se mogu pronaći informacije o nekoliko predstojećih TCA događaja u oblasti mladih koji su otvoreni za prijave učesnika iz Srbije.

Kiparska Nacionalna agencija organizuje onlajn trening „Appetiser – an introduction on how to use Erasmus+ for international youth workod 05. do 20. oktobra.

Ovaj TCA događaj je namenjen mladima, omladinskim radnicima, liderima ili trenerima koji još uvek nisu imali iskustva u internacionalnim omladinskim aktivnostima i programima. Osmišljen je da pruži važne informacije i početnu motivaciju za učešće u mogućnostima koje Erazmus+ nudi na tom polju.

Zainteresovani mogu pronaći više detalja i prijaviti se do 22.09. na SALTO-youth platformi.

Rok za prijavu je produžen do 22.09.

Rumunska Nacionalna agencija organizuje onlajn trening „Communication Academyod 26. do 28. oktobra.

Ovaj TCA događaj je namenjen onima koji su uključeni u realizaciju aktuelnih ili nedavno završenih Erazmus+ projekata u omladinskom sektoru, a koji su zainteresovani da uče o uspešnim, efikasnim i inovativnim komunikacionim strategijama kako bi učinili rezultate svojih projekata vidiljivijim i dostupnijim široj zajednici.

Zainteresovani mogu pronaći više detalja i prijaviti se do 19.09. na SALTO – youth platformi.

Turska Nacionalna agencija organizuje konferenciju „On track 5 – Different youth work approaches for different NEET situationsod 07. do 11. decembra u Istanbulu.

Ova trodnevna konferencija fokusira se na položaj mladih koji nisu u obrazovnom sistemu, zaposleni ili na obuci, kroz prikaze dobre prakse, s naglaskom na saradnji između omladisnkog i drugih sektora i stvaranjem prilike za izgradnju partnerstava.

Zainteresovani mogu pronaći više detalja i prijaviti se do 16.09. na SALTO – youth platformi.

Za sve navedene TCA događaje broj mesta je ograničen i prilikom izbora učesnika vodiće se računa o kvalitetu popunjene prijave i usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja.

Tokom trajanja TCA događaja koji se organizuju uživo, organizator pokriva troškove smeštaja i hrane učesnika dok Fondacija Tempus pokriva 95% troškova putovanja po principu refundacije (učesnici su, shodno pravilima Erazmus+ programa, u obavezi da sa 5% sufinansiraju svoje učešće).

Podsećamo da je još uvek moguće prijaviti se i na učešće na „InterCity Youth” konferenciji u Ljubljani (više informacija ovde).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte: tcas@tempus.ac.rs.

Skip to content