Poziv za eTwinning Slavic seminar „Schools of Equality and Inclusion“

eTwinning nacionalni tim za podršku u Sloveniji organizujeeTwinningSlavic seminar Schools of Equality and Inclusion u periodu od 1. do 3. decembra 2022. godine u Ljubljani.

Na ovom seminaru učestvovaće nastavnici i vaspitači iz slovenskih zemalja, a omogućeno je učešće tri nastavnika iz Republike Srbije.

eTwinning nacionalni tim za podršku u Republici Srbiji poziva sve zainteresovane da se prijave za učešće.

Zainteresovani kandidati treba da ispune sledeće uslove za prijavljivanje:

  • da rade u osnovnoj školi u Republici Srbiji i
  • da su registrovani naeTwinning portalu.

Prilikom odabira učesnika, daće se prednost kandidatima koji su početnici na eTwinning-u, kao i kandidatima koji do sada nisu učestvovali na eTwinning seminarima i radionicama u inostranstvu.

Sa kandidatima koji ispunjavaju navedene uslove i koji su ušli u uži izbor, na osnovu celokupne prijave, biće obavljen razgovor na srpskom i engleskom jeziku putem platforme Teams.

Konačnu odluku o odabiru učesnika eTwinning nacionalni tim za podršku u Republici Srbiji doneće na osnovu celokupne prijave kandidata i obavljenih razgovora.

Za prijavljivanje za ovaj događaj potrebno je da popunite registracioni formular.

Rok za prijavu je 25. oktobar 2022. godine, 23:59 časova.

O ishodu prijave imejlom biće obavešteni samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

Nakon seminara, učesnik ima obavezu da u školi u kojoj radi pokrene jedan eTwinning projekat i predstavi iskustva sa seminara, najkasnije do kraja 2022. godine.

Dokaz o prezentaciji, u  vidu fotografije sa predavanja i prezentacije, učesnik treba da dostavi na imejl-adresu etwinning@tempus.ac.rs.

Napomene:

Odabranim kandidatima biće obezbeđeno:

  • učešće na seminaru;
  • prevoz na relaciji Beograd–Ljubljana–Beograd;
  • smeštaj u hotelu i obroci.

U zavisnosti od raspoloživosti prevoza, moguć je polazak na seminar dan pre početka ili povratak dan nakon završetka seminara.

eTwinning  nacionalni tim za podršku će odabranim kandidatima za putovanje isplatiti dnevnice u skladu sa važećim pravilikom Fondacije Tempus o načinu obračuna i isplate putnih troškova trećim licima u zemlji i inostranstvu.

Od učesnika seminara se očekuje da na seminar ponese svoj laptop, netbuk, tablet ili drugi uređaj kojim može da pristupi svom eTwinning profilu tokom seminara.

Za sve dodatne informacije možete da se obratiteeTwinningnacionalnom timu za podršku u Republici Srbiji telefonom na broj 011/3342 430  ili imejlom na etwinning@tempus.ac.rs.

Skip to content