Poziv za prijavu na događaj „Inclusive Mobility“ u Stokholmu

U saradnji Erazmus+ nacionalnih agencija iz Švedske i Danske organizuje se aktivnost međunarodne saradnje (Training and Cooperation Activity – TCA), pod nazivom Inclusive Mobility.

Događaj će biti održan 7. i 8. aprila 2022. godine u Stokholmu (Švedska).

U skladu sa Strategijom inkluzije i raznolikosti Erazmus+ programa, konferencija se fokusira na to kako identifikovati i dopreti do ljudi sa smanjenim mogućnostima i iz podzastupljenih grupa u sektoru visokog obrazovanja. Konferencija ima za cilj da podrži relevantne aktere koji rade na inkluzivnoj mobilnosti, a kroz omogućavanje šireg pristupa međunarodnoj mobilnosti. Program događaja uključuje kombinaciju prezentacija, radionica i razmene najboljih praksi među učesnicima. Na događaju će biti reči i o drugim temama, poput uslova za izdavanje viza i ESPB kredita.

Učešćem na događaju, polaznici će:

  • Razviti veću svest i steći znanje o tome kako podržati inkluziju u mobilnostima u sektoru visokog obrazovanja. Pored toga, cilj je i opremiti učesnike alatima koji se mogu koristiti u svojoj ustanovi.
  • Imati mogućnost da razmisle o svojim potrebama u smislu razvoja struktura unutrašnje i spoljašnje saradnje i povezivanja sa ciljnim grupama.

Očekivani rezultat događaja jeste sticanje znanja i alata koji se mogu koristiti za upoznavanje studentske populacije i ciljnih grupa, kao i za dosezanje i povećanje broja osoba sa smanjenim mogućnostima i iz podzastupljenih grupa koje učestvuju u Erazmus+ mobilnosti.

Osnovni preduslov za učešće na događaju jeste da je učesnik zaposlen na visokoškolskoj ustanovi u Srbiji i da radi u oblastima inkluzije, internacionalizacije, međunarodne mobilnosti, podrške pristupanju, te širenju učešća u mobilnostima, karijernog vođenja i savetovanja, kao i upravljanja ustanovom.

Prilikom odabira učesnika događaja, prednost će upravo imati predstavnici visokoškolskih ustanova koji rade u navedenim oblastima. Dodatnu prednost među gore navedenim profilima učesnika imaju kandidati koji do sada nisu učestvovali u TCA aktivnostima.

S obzirom da je radni jezik događaja engleski, od učesnika se očekuje da govore engleski jezik i aktivno učestvuju u događaju.

Ažurirano: Broj mogućih učesnika iz Srbije je  ograničen. Zainteresovani za učešće na događaju se mogu prijaviti isključivo putem SALTO vebsajta do nedelje, 20. februara 2022. godine. 

Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

O statusu prijave biće obavešteni samo kandidati koji ispunjavaju navedene uslove i koji su ušli u uži izbor na osnovu celokupne prijave.

Uputstvo za prijavu

Najpre na vebsajtu salto-et.net kliknite dugme “Log in”  u gornjem desnom uglu i kreirajte nalog koristeći opciju “Create Account” ili se ulogujte ukoliko već imate kreiran nalog. Prilikom kreiranja naloga potrebno je da navedete Vaš sektor, u ovom slučaju HE (Higher Education).

Zatim na profilu događaja “Inclusive Mobility” kliknite dugme “Apply” u donjem desnom uglu i popunite registracioni formular koji će se potom otvoriti.

*Prijavu popunite pažljivo odgovarajući na sva tražena polja na engleskom jeziku. U slučaju bilo kakvih tehničkih problema prilikom registracije ili prijave, možete nam pisati na tcas@tempus.ac.rs.

Skip to content