Poziv za prijavu na TCA onlajn kontakt seminar ”Unapređivanje digitalnih kompetencija u obrazovanju i obukama”

Ažurirano: Rok za prijave je produžen do 28.11.2021. godine.

Estonska nacionalna agencija za Erazmus+ organizuje TCA međusektorski kontakt seminar „Unapređivanje digitalnih kompetencija u obrazovanju i obukama“ koji će se održati onlajn od 01.12. do 03.12.2021. godine.

Osnovni cilj ovog TCA događaja je da učesnici upoznaju potencijalne partnere sa sličnim interesovanjima i razvijaju ideje za nova KA2 partnerstva za saradnju na temu IKT i digitalnih veština. Seminar će takođe pružiti priliku za razmenu iskustava i otkrivanje novih pristupa u ovoj oblasti sa posebnim fokusom na kreiranje međusektorske i transverzalne saradnje između različitih sektora i organizacija.

TCA kontakt seminar je otvoren za učesnike iz oblasti opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja, obrazovanja odraslih i visokog obrazovanja. Seminar je namenjen predstavnicima škola i visokoškolskih ustanova, organizacija za obrazovanje odraslih, organizatora obuka nastavnika, istraživačkih organizacija i drugih koje su zainteresovane za temu seminara i koje su posvećene razvoju Erazmus+ strateških partnerstava.

Rok za prijave je 28.11.2021. godine, a prijavljivanje se vrši na sledeći način:

Najpre na stranici salto-et.net kliknite dugme “Log in” u gornjem desnom uglu i kreirajte nalog koristeći opciju “Create Account” ili se ulogujte ukoliko već imate kreiran nalog. Prilikom kreiranja naloga potrebno je da navedete Vaš sektor. Zatim na profilu TCA događaja “Unapređivanje digitalnih kompetencija u obrazovanju i obukama“ kliknite dugme “Apply” u donjem desnom uglu i popunite registracioni formular koji će se potom otvoriti. Molimo Vas da imate u vidu da je na dnu registracionog formulara najpre ponuđena opcija Sačuvaj (Save), a nakon čuvanja je potrebno izabrati opciju Pošalji (Send).

U slučaju tehničkih problema prilikom registracije ili pitanja vezanih za seminar, možete nam pisati na tcas@tempus.ac.rs

Skip to content