Poziv za prijavu na virtuelni događaj ”Connector 6.0”

Rumunska nacionalna agencija za Erazmus+ program organizuje aktivnost međunarodne saradnje (Training and Cooperation Activities – TCA), pod nazivom ”Connector 6.0”.

Kolege iz Rumunije su započele sa organizacijom Connectora još 2014. godine, s ciljem da događaj, koji je usredsređen na razmenu iskustava u pogledu neformalnih metoda učenja, vremenom postane evropska referentna tačka u ovoj oblasti.

Ove godine, u svom šestom izdanju, događaj će biti organizovan na daljinu, virtuelno. Iako se događaj organizuje virtuelno, zadržaće svoj participativni i interaktivni pristup, sa fokusom na iskustva učesnika.

Connector 6.0će biti održan u periodu od 13. do 17. jula 2021. godine.

Učesnicima događaja će biti omogućeno učešće na praktičnim, virtuelnim radionicama, sa ciljem:

  • Promocije neformalnog učenja u Evropi;
  • Stvaranja veza između neformalnog učenja i formalnog obrazovanja;
  • Kreiranja kolaborativnog virtuelnog prostora za razmenu metoda, instrumenata, praksi i efikasnih ideja za učenje. Da biste stekli ideju, neke od metoda prethodnih izdanja događaja su bile: debata, nenasilna komunikacija, fotoglas, forum teatar, pozorište improvizacije, pripovedanje, grafička facilitacija, živa biblioteka i tako dalje.

Osnovni preduslov za učešće na virtuelnom seminaru jeste da je učesnik zaposlen na visokoškolskoj ustanovi u Srbiji.

Prilikom odabira učesnika virtuelnog seminara, prednost će imati predstavnici visokoškolskih ustanova koji su angažovani u nastavi. Dodatnu prednost među gore navedenim profilima učesnika seminara imaju kandidati koji do sada nisu učestvovali u TCA aktivnostima.

S obzirom da je radni jezik događaja engleski, od učesnika se očekuje da govore engleski jezik i aktivno učestvuju u događaju.

Broj mogućih učesnika iz Srbije je  ograničen.  Zainteresovani za učešće na virtuelnom događaju se mogu prijaviti isključivo putem registracionog formulara do nedelje, 13. juna 2021. godine,  do 23:59 časova. 

Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

O statusu prijave biće obavešteni samo kandidati koji ispunjavaju navedene uslove i koji su ušli u uži izbor na osnovu celokupne prijave.

Skip to content