Poziv za učešće na seminaru „Developing KA220 projects with the participation of organisations dealing with inclusion in remote areas and/or local communities”

Nacionalna agencija za Erazmus+ sa Kipra organizuje TSA događaj – kontakt seminar „Developing KA220 projects with the participation of organisations dealing with inclusion in remote areas and/or local communities” u mestu Protaras na Kipru od 25. do 27. maja 2022. godine.

Cilj kontakt seminara je da doprinese uspostavljanju partnerstava između organizacija iskusnijih sa Erazmus+ projektima i manje iskusnih organizacija koje se bave inkluzijom i aktivne su u udaljenim područjima/zajednicama u cilju razvoja kvalitetnih KA220 projekata (partnerstava za saradnju) u različitim tematskim oblastima.

Na kontakt seminar se pozivaju predstavnici:

  • Organizacija aktivnih u udaljenim, izolovanim ili ruralnim oblastima koje se bave inkluzijom (npr. inkluzijom migranata, pripadnika manjinskih grupa, osoba sa posebnim potrebama, osoba u ugroženom položaju, žrtava zlostavljanja, roditeljske organizacije, organizacije za stare i sl.),
  • Škola za učenike sa potrebom za dodatnom podrškom,
  • Obrazovnih ustanova svih nivoa obrazovanja sa inkluzivnim programima,
  • Kreatori inkluzivnih politika,
  • Iskusnih organizacije u Erazmus+ projektima (centri za stručno obrazovanje, univerziteti, istraživački instituti i sl.) zainteresovanih da se uključe i podrže takva partnerstva.

Za više informacija i detalje programa posetite objavu na SALTO platformi.

Zainteresovani mogu da se prijave za učešće na kontakt seminaru popunjavanjem registracionog formulara na SALTO platformi (pre same prijave neophodno je registrovati nalog). Rok za prijavu je 21.03.2022. Preduslov za prijavu je poznavanje engleskog jezika. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

NAPOMENA: Seminar se organizuje kao TCA aktivnost (Training and Cooperation Activities) u okviru Erazmus+ programa. Tokom trajanja TCA seminara, organizator pokriva troškove smeštaja i hrane za učesnike, dok Fondacija Tempus pokriva 95% troškova putovanja po principu refundacije (učesnici su, shodno pravilima Erazmus+ programa, u obavezi da sa 5% sufinansiraju svoje učešće).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte: tcas@tempus.ac.rs.

Skip to content