Poziv za učešće na seminaru „Developing KA220 projects with the participation of organisations dealing with inclusion in remote areas and/or local communities”

Национална агенција за Еразмус+ са Кипра организује ТСА догађај – контакт семинар „Developing KA220 projects with the participation of organisations dealing with inclusion in remote areas and/or local communities” у месту Протарас на Кипру од 25. до 27. маја 2022. године.

Циљ контакт семинара је да допринесе успостављању партнерстава између организација искуснијих са Еразмус+ пројектима и мање искусних организација које се баве инклузијом и активне су у удаљеним подручјима/заједницама у циљу развоја квалитетних КА220 пројеката (партнерстава за сарадњу) у различитим тематским областима.

На контакт семинар се позивају представници:

  • Организација активних у удаљеним, изолованим или руралним областима које се баве инклузијом (нпр. инклузијом миграната, припадника мањинских група, особа са посебним потребама, особа у угроженом положају, жртава злостављања, родитељске организације, организације за старе и сл.),
  • Школа за ученике са потребом за додатном подршком,
  • Образовних установа свих нивоа образовања са инклузивним програмима,
  • Креатори инклузивних политика,
  • Искусних организације у Еразмус+ пројектима (центри за стручно образовање, универзитети, истраживачки институти и сл.) заинтересованих да се укључе и подрже таква партнерства.

За више информација и детаље програма посетите објаву на САЛТО платформи.

Заинтересовани могу да се пријаве за учешће на контакт семинару попуњавањем регистрационог формулара на САЛТО платформи (пре саме пријаве неопходно је регистровати налог). Рок за пријаву је 21.03.2022. Предуслов за пријаву је познавање енглеског језика. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

НАПОМЕНА: Семинар се организује као ТCА активност (Training and Cooperation Activities) у оквиру Еразмус+ програма. Током трајања ТCА семинара, организатор покрива трошкове смештаја и хране за учеснике, док Фондација Темпус покрива 95% трошкова путовања по принципу рефундације (учесници су, сходно правилима Еразмус+ програма, у обавези да са 5% суфинансирају своје учешће).

Све додатне информације могу се добити путем е-поште: tcas@tempus.ac.rs.

Skip to content