Predstojeće TCA aktivnosti za sektor obrazovanja

Training and Cooperation Activities (TCA) su međunarodne aktivnosti (seminari, obuke, konferencije) koje su sastavni deo Erazmus+ programa. U nastavku vesti pogledajte pozive za TCA događaje otvorene za prijave pojedinaca iz Srbije aktivnih u polju formalnog obrazovanja.

Kontaktni seminar „Enhancing digital competences in education and training” od 13. do 16. septembra 2022. godine u Estoniji

 

Cilj ovog kontaktnog seminara je pronalaženje partnera sa sličnim interesovanjima i razvijanje ideja za nova partnerstva za saradnju na temu digitalne transformacije. Na seminaru će takođe biti prilike za razmenu iskustava i otkrivanje novih pristupa u ovoj oblasti, sa posebnim fokusom na kreiranje kros-sektorskih i transverzalnih saradnji.

Od učesnika se očekuje znanje engleskog jezika na nivou potrebnom za aktivno učešće na događaju.

Za više informacija posetite objavu na SALTO platformi, a za prijavu popunite formular.

Rok za prijavu je 10.8.2022.


Partnerships for cooperation – how to plan an excellent project for primary schools located in rural or remote areas” od 5. do 10. oktobra 2022. godine u Poljskoj

 

Ovaj događaj namenjen je direktorima i nastavnicima osnovnih škola iz ruralnih odnosno udaljenih oblasti i ima za cilj da im pruži podršku i ojača njihove kapacitete za planiranje i realizaciju projekata u okviru Erazmus+ programa.

Učesnici će proširiti svoja znanja i veštine koje se tiču projektnog planiranja i imaće priliku da pronađu partnere za projekte i kreiraju predloge projekata.

Od učesnika se očekuje znanje engleskog jezika na nivou potrebnom za aktivno učešće na događaju.

Za više informacija i prijavu posetite objavu na SALTO platformi.

Rok za prijavu je 25.8.2022.


Centralised actions addressed to higher education – good but too rarely used tool for the enhancement of the internationalisation strategies of HEIs od 10. do 12. oktobra 2022. godine u Poljskoj

 

Ovaj TCA događaj je osmišljen kao kontakt seminar za centralizovane projekte u oblasti visokog obrazovanja. Događaj je namenjen predstavnicima visokoškolskih ustanova i ima za cilj da proširi njihova znanja i veštine koje se tiču planiranja, pripreme i realizacije centralizovanih projekata u oblasti visokog obrazovanja.

Na događaju će biti predstavljene četiri različite vrste centralizovanih akcija (Erazmus Mundus, Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, Žan Mone i projekti Saveza za inovacije) i učesnici će imati mogućnost da pronađu partnere za projekte.

Od učesnika se očekuje znanje engleskog jezika na nivou potrebnom za aktivno učešće na događaju.

Za više informacija i prijavu posetite objavu na SALTO platformi.

Rok za prijavu je 4.9.2022.


Strateg+ an advanced training on quality in strategic partnerships” od 19. do 21. oktobra u Švedskoj

 

Ova napredna obuka ima za cilj da omogući razmenu iskustava i dobrih praksi kako bi se povećao kvalitet KA2 projekata. Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa specifičnim aktivnostima u okviru KA2 projekata partnerstava za saradnju.

Obuka je namenjena korisnicima koji imaju odobrene KA2 projekte u okviru novog Erazmus+ programa u sektorima obrazovanja i mladih.

Od učesnika se očekuje znanje engleskog jezika na nivou potrebnom za aktivno učešće na događaju.

Za više informacija i prijavu posetite objavu na SALTO platformi.

Rok za prijavu je 26.8.2022.


Uputstvo za prijavu preko SALTO platforme:

Najpre na stranici salto-et.net kreirajte nalog koristeći opciju Create Account ili se ulogujte ukoliko već imate kreiran nalog. Prilikom kreiranja naloga potrebno je da u polju Sending National Agency odaberete RS01-Foundation Tempus. Zatim na linku željenog događaja kliknite dugme Apply i na engleskom jeziku popunite formular koji će se otvoriti. Imajte u vidu da je na dnu registracionog formulara najpre ponuđena opcija Save, a nakon čuvanja je potrebno izabrati i opciju Send.

Napomene:

Broj mesta na TCA događajima je ograničen i prilikom izbora učesnika vodiće se računa o kvalitetu popunjene prijave, usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja kao i poznavanju jezika. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Tokom trajanja TCA događaja organizatori pokrivaju troškove smeštaja i hrane učesnika dok Fondacija Tempus pokriva 95% troškova putovanja po principu refundacije (učesnici su, shodno pravilima Erazmus+ programa u obavezi da sa 5% sufinansiraju svoje učešće).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte: tcas@tempus.ac.rs

Skip to content