Produžetak roka za Erazmus+ KA2 projekte partnerstava za saradnju

Evropska komisija produžila je rok za podnošenje svih tipova projekata partnerstava za saradnju Erazmus+ programa (ključna aktivnost 2) u prvom konkursnom roku za 2021. godinu.

AŽURIRANO! Umesto 20. maja, novi rok za podnošenje predloga projekata strateških partnerstava sada je 21. maj u 18 časova, po srednjoevropskom vremenu.

Svi aplikanti koji nisu dobili mejl potvrde nakon podnošenja prijave ili su imali tehničkih problema koji su uticali na to da ne podnesu prijavu, mogu da se obrate Fondaciji Tempus u roku od 24 časa od roka za konkurisanje. Kako bi zahtev aplikanata bio razmotren i rešen, molimo sve aplikante sa navedenim problemima da nam u mejlu dostave sliku svog ekrana (screenshoot) na kojoj se jasno vidi vreme i problem sa kojim ste se susreli.

Odluka o produžetku roka doneta je zbog tehničkih problema sa platformom za popunjavanje projektnih prijava.

Produžetak roka se odnosi  na sledeće vrste projekata:

  • Mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja (KA210-SCH)
  • Mala partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA210-VET)
  • Mala partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih (KA210-ADU)
  • Mala partnerstva u oblasti mladih (KA210-YOU)
  • Partnerstva za saradnju u oblasti opšteg obrazovanja KA220-SCH)
  • Partnerstva za saradnju u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA220-VET)
  • Partnerstva za saradnju u oblasti obrazovanja odraslih (KA220-ADU)
  • Partnerstva za saradnju u oblasti visokog obrazovanja (KA220-HED)
  • Partnerstva za saradnju u oblasti mladih (KA220-YOU)

Elektronskim formularima možete pristupiti prateći sledeći link, a za pristup je neohodno da imate EU login nalog.

Skip to content