Publikacije Eurydice mreže u 2023. godini

Eurydice mreža pruža informacije o obrazovnim sistemima, kao i o različitim aspektima obrazovnih politika i praksi u Evropi. Uz podršku nacionalnih jedinica sa sedištem u 37 zemalja koje učestvuju u Erazmus+ programu, Eurydice mreža kontinuirano realizuje uporedne studije posvećene različitim temama, a na Eurydice platformi mogu da se pronađu i opisi 39 nacionalnih obrazovnih sistema. Na zvaničnom sajtu, u okviru ovog odeljka, dostupne su i vesti, odnosno aktuelnosti iz obrazovnih sistema širom Evrope.

U nastavku možete da pogledate publikacije Eurydice mreže objavljene u 2023. godini. Svim publikacijama možete da pristupite na zvaničnom sajtu mreže i besplatno ih preuzmete.

Publikacija Strukturni indikatori za praćenje obrazovanja i obuka u Evropi 2023. analizira više od 45 ključnih strukturnih indikatora o obrazovnim politikama u sedam različitih oblasti:

  • predškolsko vaspitanje i obrazovanje,
  • ključne kompetencije,
  • digitalne kompetencije,
  • rano napuštanje obrazovanja,
  • nastavničko zvanje,
  • visoko obrazovanje,
  • jednakost i inkluzija.

Publikacija Promocija različitosti i inkluzije u školama u Evropi istražuje postojeće nacionalne politike i mere koje imaju za cilj promociju različitosti i inkluzije u obrazovnom sistemu.

Akcenat je na učenicima u nepovoljnom položaju i onima koji su u najvećoj opasnosti da dožive diskriminaciju u školama, uključujući učenike migrante/izbeglice, učenike koji imaju potrebu za dodatnom obrazovnom podrškom, devojčice/dečake itd.

Ovaj izveštaj pruža uporedni pregled politika i mera u 39 evropskih obrazovnih sistema i daje mnoge primere najnovijih inicijativa koje su preduzete u zemljama koje promovišu pristup učenika kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju. Promotivni video možete da pogledate ovde: https://vimeo.com/895736416

Izveštaj Šematski dijagrami obrazovnih sistema u Evropi pruža informacije o strukturi obrazovnih sistema u evropskim zemljama, od predškolskog do tercijarnog nivoa, u školskoj 2023/2024. godini. Izveštaj uključuje nacionalne dijagrame, vodič za čitanje dijagrama i mapu koja prikazuje glavne organizacione modele osnovnog i nižeg srednjeg obrazovanja.

Kratki pregled Obavezno obrazovanje u Evropi 2023/2024. fokusira se na trajanje obaveznog obrazovanja/obuka u Evropi. Prikazan je tipičan uzrast polaznika na početku i završetku osnovnog obrazovanja i druge informacije u vezi sa ovom temom.

Izveštaj Školski kalendari pruža informacije o početku školske godine i njenoj dužini, kao i vremenu i dužini školskog raspusta u 37 zemalja koje učestvuju u Erazmus+ programu. Izveštajem su obuhvaćeni osnovno i opšte srednje obrazovanje.

Akademski kalendar prikazuje nacionalne podatke o strukturi akademske godine – početku akademske godine, semestrima, praznicima i ispitnim rokovima. Istaknute su razlike između univerzitetskih i neuniverzitetskih studijskih programa. Informacije su dostupne za 37 zemalja.

U Izveštaju o preporučenom fondu časova u školama u Evropi analiziran je preporučeni minimalni fond časova u redovnom obaveznom opštem obrazovanju u 39 obrazovnih sistema, u školskoj 2022/2023. godini. Čitanje, pisanje i književnost su predmetne oblasti koje zauzimaju najveći procenat fonda časova na svim nivoima obrazovanja, a posebno u osnovnom obrazovanju. U većini zemalja, fokus u osnovnom obrazovanju je na čitanju, pisanju i književnosti (oko 25% ukupnog fonda časova), dok je matematika druga po redu zastupljena u fondu časova. Na nivou srednjeg opšteg obrazovanja,  udeo čitanja, pisanja i književnosti opada u korist drugih predmeta, kao što su prirodne nauke i strani jezici.

Publikacija Pregled napretka u mobilnosti u visokom obrazovanju prati napredak koji su evropske zemlje ostvarile u promovisanju i uklanjanju prepreka mobilnosti u svrhu učenja.  

Iskustvo međunarodne mobilnosti tokom obrazovanja i obuke predstavlja veliki podsticaj u životu mnogih mladih ljudi. Uprkos dodatnoj vrednosti koju mobilnost donosi i sve većim mogućnostima koje su na raspolaganju, put ka slobodnom kretanju studenata, istraživača i pripravnika i dalje je otežan brojnim preprekama. Izveštaj pruža ažurirane informacije o šest indikatora u oblastima informisanja i usmeravanja, jezičke pripreme, prenosivosti studentskih kredita, podrške učenicima u nepovoljnom položaju, priznavanja ishoda učenja kroz Evropski sistem prenosa bodova (ESPB) i priznavanja kvalifikacija. Indikatori su dostupni i na ovoj veb-stranici.

Peto izdanje izveštaja Ključni podaci o nastavi i učenju jezika u školama u Evropi za 2023. godinu ima za cilj da doprinese praćenju razvoja politika u oblasti nastave (stranih) jezika u školama u Evropi. Ovaj izveštaj uključuje 51 indikator koji pokriva širok spektar tema relevantnih za politiku (stranih) jezika u Evropskoj uniji i na nacionalnim nivoima. Podaci iz Eurydice mreže su dopunjeni podacima Eurostata i podacima iz dve međunarodne ankete koje je sprovela Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) za 2018. godinu: Program za međunarodno ocenjivanje učenika (PISA) i Međunarodna anketu o podučavanju i učenju (TALIS).

Skip to content