Radionica Digital citizenship through language education Evropskog centra za žive jezike u Gracu

U okviru svog dvogodišnjeg programa „Pokretanje inovacija u nastavi i učenju jezika: promenljivi konteksti, kompetencije u razvoju” (Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Evropski centar za žive jezike u Gracu organizuje četvrtu radionicu pod nazivom „Do digitalnog građanstva kroz nastavu jezika” (engl: Digital citizenship through language education”) koja će se održati 4. i 5. novembra 2021. godine. Planirano je da se radionica održi u Gracu ukoliko epidemiološka situacija dozvoli i putovanje učesnika bude moguće. U suprotnom, radionica će se održati onlajn ili u kombinovanom obliku – delom onlajn, a delom uživo. Više o samom događaju, dostupno je na stranici Evropskog centra za žive jezike.

Ovom prilikom, Fondacija Tempus kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem formulara koji je dostupan ovde.

Rok za prijave je produžen do 22. avgusta do kraja dana.

Kako je ukupan broj mesta ograničen, za učesnike iz svake od država članica (uključujući Srbiju) na raspolaganju je po jedno mesto. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu profesionalnog iskustva i plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular.

Poziv je namenjen nastavnicima u srednjim školama, visokom obrazovanju i obrazovanju odraslih, kao i stručnjacima koji se bave obučavanjem nastavnika.

Kada su u pitanju iskustvo i kompetencije, neophodno je da potencijalni učesnici imaju osnovne računarske veštine, i da koriste pametni telefon, tablet i Internet. Takođe, događaj je namenjen učesnicima koji se interesuju za obrazovanje za digitalno građanstvo i imaju iskustva sa digitalnim nastavnim materijalima.

Pre radionice, od učesnika se očekuje da učestvuju u onlajn pripremnoj fazi (prva faza radionice), da pročitaju i daju povratnu informaciju o pedagoškom okviru (oko 60 strana) kao i o nekim zadacima koji su razvijeni u okviru projekta (da popune formular za povratnu informaciju).

U toku same radionice, od učesnika se očekuje da doprinesu i da sarađuju prilikom razvoja zadataka i aktivnosti, da razmenjuju utiske i mišljenja o osnovnim principima projekta (koncepcija građana kao korisnika jezika i digitalne tehnologije; pedagoški pristup, zadaci iz stvarnog sveta). Učesnici će raditi u malim grupama u okviru kojih će razvijati zadatke i aktivnosti za nastavu i učenje jezika koji doprinose razvoju digitalnog građanstva. Oni će takođe predlagati smernice za sprovođenje ovih zadataka i aktivnosti.

Nakon radionice, učesnici treba aktivno da učestvuju u ispunjavanju zadataka i sprovođenju aktivnosti koji su nastali u okviru radionice, da učestvuju u razmenama i diskusijama na projektnoj platformi, da šire informacije koje se tiču projekta i njegovih resursa kao i da drže obuke.

Radni jezici radionice su engleski i francuski, a biće obezbeđen i simultani prevod sa jednog jezika na drugi jezik.

U slučaju pitanja povodom popunjavanja prijave ili o samoj radionici, možete nam se obratiti putem imejl adrese: office@tempus.ac.rs.

Skip to content