Rezultati odabira KA1 projekata mobilnosti u sektorima opšteg, srednjeg stručnog, obrazovanja odraslih, mladih i sporta

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projektnih prijava za projekte mobilnosti u oblasti opšteg, srednjeg stručnog obrazovanja i obuka, obrazovanja odraslih, mladih i sporta.

  • Rezultati odabira projektnih prijava za kratkoročne projekte mobilnosti u sektoru opšteg, srednjeg i obrazovanja odraslih (KA122 SCH i VET i ADU) 
  • Rezultati odabira projektnih prijava za projekte mobilnosti u sektoru mladih i projekte mobilnosti za oblast sporta (KA1 YOU and SPORT)
  • Rezultati odabira projektnih prijava za akreditovane projekte mobilnosti u sektoru opšteg, srednjeg stručnog, obrazovanja odraslih i mladih (KA121 SCH/ VET/ ADU i KA151 YOU) 
Skip to content