Rezultati odabira projektnih prijava ustanova akreditovanih za projekte mobilnosti – konkursni rok 18. maj 2021. godine

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projektnih prijava ustanova  akreditovanih za projekte mobilnosti – u opštem obrazovanju (KA121-SCH) i stručnom obrazovanju i obukama (KA121-VET).

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi u skladu sa Pravilima raspodele budžeta za akreditovane podnosioce prijava u okviru Erazmus + ključne aktivnosti 1 koja su objavljena na sajtu Fondacije Tempus pre zatvaranja konkursnog roka:

Pravila raspodele budžeta za akreditovane podnosioce prijava – opšte obrazovanje

Pravila raspodele budžeta za akreditovane podnosioce prijava – stručno obrazovanje

Projekti odabrani za finansiranje: projektne prijave ustanova akreditovanih za mobilnost u opštem obrazovanju (KA121-SCH) – prvi konkursni rok: 18. maj 2021. godine.

Br. Broj projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1.
2021-1-RS01-KA121-SCH-000007324
Predškolska ustanova dečiji vrtić “Maštolend”, Novi Sad
14.170,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekti odabrani za finansiranje: projektne prijave ustanova akreditovanih za mobilnost u stručnom obrazovanju i obukama (KA121-VET) – prvi konkursni rok: 18. maj 2021. godine.

Br. Broj projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1.
2021-1-RS01-KA121-VET-000006618
Vazduhoplovna akademija, Beograd
60.000,00
2.
2021-1-RS01-KA121-VET-000007237
Srednja stručna škola „Branko Radičević“, Ruma
37.951,00
3.
2021-1-RS01-KA121-VET-000007483
Srednja ekonomska škola, Sombor
47.075,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Skip to content