Opšti poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2022. godinu: rezultati odabira projekata malih partnerstava (KA210) i partnerstava za saradnju (KA220) za finansiranje – prvi konkursni rok 23. mart 2022. godine

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira KA2 projekata iz prvog konkursnog roka – 23. mart 2022. godine (EAC/A09/2021): projekti malih partnerstava u oblasti opšteg obrazovanja (KA210-SCH), stručnog obrazovanja i obuka (KA210-VET), obrazovanja odraslih (KA210-ADU) i u oblasti mladih (KA210-YOU) i partnerstava za saradnju u oblasti opšteg obrazovanja (KA220-SCH), stručnog obrazovanja i obuka (KA220-VET), obrazovanja odraslih (KA220-ADU), mladih (KA220-YOU) i u oblasti visokog obrazovanja (KA220-HED).

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok. 

Projekat odabran za finansiranje: mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 30,000.00 EUR (KA210-SCH)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2022-1-RS01-KA210-SCH-000083826

Competences as a solution to global problems

Udruženje „Edukativni centar Oblak Žirafa“, Beograd

30.000,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekat na rezervnoj listi: mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 30,000.00 EUR (KA210-SCH)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos sredstava (EUR) za slučaj da finansiranje bude moguće

1.

2022-1-RS01-KA210-SCH-000082004

Innovative Approaches in Education!

XII beogradska gimnazija

30.000,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekti odabrani za finansiranje: mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 60,000.00 EUR (KA210-SCH)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2022-1-RS01-KA210-SCH-000083390

S-Team: Socijalna inkluzija uz pomoć životinja

OŠ „Dušan Dugalić“, Beograd

60.000,00

2.

2022-1-RS01-KA210-SCH-000084726

Biciklom u zdraviju i zeleniju budućnost

Gimnazija, Mladenovac

60.000,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekat na rezervnoj listi: mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 60,000.00 EUR (KA210-SCH)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos sredstava (EUR) za slučaj da finansiranje bude moguće

1.

2022-1-RS01-KA210-SCH-000084217

Drop-out Overcoming to Goal-oriented Empowerment Training

„Lingva klub“ udruženje za promociju jezika i interkulturalnosti, Knjaževac

60.000,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekat odabran za finansiranje: mala partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 60,000.00 EUR (KA210-VET)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2022-1-RS01-KA210-VET-000081587

Izrada aplikacije za primenu dnevnika kompetencija u VET školama i kod socijalnih partnera

SSŠ, Kragujevac

60.000,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekti odabrani za finansiranje: mala partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 60,000.00 EUR (KA210-ADU)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2022-1-RS01-KA210-ADU-000084279

Dostizanje kvaliteta u nastavi znakovnih jezika

Gradska organizacija gluvih Beograda

60.000,00

2.

2022-1-RS01-KA210-ADU-000083718

Upoznaj toksičnost – živi bezbedno

Udruženje toksikologa Srbija, Beograd

60.000,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekti na rezervnoj listi: mala partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 60,000.00 EUR (KA210-ADU)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos sredstava (EUR) za slučaj da finansiranje bude moguće

1.

2022-1-RS01-KA210-ADU-000082623

New Sustainable Rural Tourism Learning Opportunities for Women in Border Areas

Udruženje „Institut za pogranična područja“, Bor

60.000,00

2.

2022-1-RS01-KA210-ADU-000082753

E.U.R.E.C.A! Emancipated and United in Regenerative Education for Climate Action

Udruženje „Zelena Tranzicija“, Beograd

60.000,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekat odabran za finansiranje: mala partnerstva u oblasti mladih sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 30,000.00 EUR (KA210-YOU)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2022-1-RS01-KA210-YOU-000081732

ARTYS- Using drama based youth work for psychosocial support of young people with fewer opportunities

Organizacija kreativnog okupljanja „OKO“, Beograd

30.000,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekat na rezervnoj listi: mala partnerstva u oblasti mladih sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 60,000.00 EUR (KA210-YOU)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos sredstava (EUR) za slučaj da finansiranje bude moguće

1.

2022-1-RS01-KA210-YOU-000084647

Animiraj se!

Udruženje „Studio DOM animacije“, Sremski Karlovci

60.000,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekti odabrani za finansiranje: partnerstva za saradnju u oblasti opšteg obrazovanja sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 120,000.00 EUR (KA220-SCH)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2022-1-RS01-KA220-SCH-000085663

The Curious and Flourishing Schools – Positive Education in Building of Character Strengths and Virtues

Udruženje „Institut za pozitivnu psihologiju“, Novi Sad

120.000,00

2.

2022-1-RS01-KA220-SCH-000088133

How to strengthen the resilience and mental well-being of adolescents in the school environment

Muzička škola „Stevan Hristić“, Kruševac

120.000,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekat odabran za finansiranje: partnerstva za saradnju u oblasti stručnog obrazovanja i obuka sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 250,000.00 EUR (KA220-VET)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2022-1-RS01-KA220-VET-000088446

Reducing Food Waste and Rescue Surplus Food Supplies

Univerzitet u Novom Sadu

250.000,00

 Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekat na rezervnoj listi: partnerstva za saradnju u oblasti stručnog obrazovanja i obuka sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 250,000.00 EUR (KA220-VET)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos sredstava (EUR) za slučaj da finansiranje bude moguće

1.

2022-1-RS01-KA220-VET-000084987

ECVET compatible 3D additive manufacturing training for mechatronics applications

Mašinsko-elektrotehnička škola, Bor

250.000,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekat odabran za finansiranje: partnerstva za saradnju u oblasti obrazovanja odraslih sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 120,000.00 EUR (KA220-ADU)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2022-1-RS01-KA220-ADU-000090189

Innovative Blended Language Upskilling

Agencija „Blackbird“,
Vasojević Ljubomir, preduzetnik, Čačak

120.000,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekat odabran za finansiranje: partnerstva za saradnju u oblasti obrazovanja odraslih sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 250,000.00 EUR (KA220-ADU)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2022-1-RS01-KA220-ADU-000088577

Teaching and visual methods for online instructors

Udruženje „Umovi Evrope“, Novi Sad

250.000,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekat odabran za finansiranje: partnerstva za saradu u oblasti visokog obrazovanja sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 120,000.00 EUR (KA220-HED)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2022-1-RS01-KA220-HED-000088182

Development of green energy competences for energy stability

Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, Niš

120.000,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekat odabran za finansiranje: partnerstva za saradnju u oblasti visokog obrazovanja sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 250,000.00 EUR (KA220-HED)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2022-1-RS01-KA220-HED-000089900

Agroforestry practices in West Balkan for sustainable development: weaknesses and strengths

Univerzitet u  Beogradu

250.000,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekti na rezervnoj listi: partnerstva za saradnju u oblasti visokog obrazovanja sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 250,000.00 EUR (KA220-HED)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos sredstava (EUR) za slučaj da finansiranje bude moguće

1.

2022-1-RS01-KA220-HED-000089123

Global Sustainability Board Game

Univerzitet u  Nišu

250.000,00

2.

2022-1-RS01-KA220-HED-000088198

Rapidly Boosting Employability to Recent Graduates

Univerzitet u  Beogradu

250.000,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Skip to content