SALTO nagrade 2021

Pozivamo vas da se prijavite na konkurs za SALTO nagrade 2021. godine koji će biti otvoren do 30. septembra. Ideja konkursa je da se prepoznaju dobri projekti i inspirišu mladi ljudi, donosioci odluka i korisnici Erazmus+ programa i Evropske inicijative za solidarnost kako bi bili uticajniji.

Ko može da podnese projekat?
 • Članovi projektnog tima i učesnici
  Pojedinci koji su bili deo relevantnih projekata ili su ih vodili.
 • Nacionalne agencije
  Nacionalne agencije za Erazmus+ i Evropsku inicijativu za solidarnost.
 • Aktivne institucije i zainteresovane strane
  Javna tela (npr. Lokalne opštine, omladinski centri, škole itd.), donosioci odluka koji su sproveli, finansirali ili olakšali projekat ili njegove procese.
 • Organizacije
  Organizacije, pokreti i grupe koji su vodili projekte na relevantne teme.

Svaki projekat mora:

 • da aktivno napreduje u ovoj godini i da se glavne aktivnosti završavaju do kraja oktobra 2021. Faze pokretanja i završetka mogu biti izvan okvira 2021. godine.
 • da daje opipljive rezultate koji omogućavaju umnožavanje njegovog uticaja.
 • da daje jasno identifikovane nematerijalne rezultate, uključujući relevantne ishode učenja za različite aktere koji su uključeni.
 • da ima dugoročni uticaj – održiv i ponovljiv (uz neophodne adaptacije).
 • da dolaze iz Erazmus+ i/ili Evropske inicijative za solidarnost i partnerskih zemalja (Regioni 1-4).
 • da je finansiran preko Erazmus+, Evropske inicijative za solidarnost ili bilo kog drugog programa/izvora.

Dodatni poeni se dobijaju ako projekat:

 • Uključuje rešenja ili/i sprovodi se na načine koji su održivi i doprinose zaštiti životne sredine.
 • Predstavlja slučajeve izvanredne komunikacije u pogledu vidljivosti projekta i obuhvata ciljne publike.
 • Pokreće se i sprovodi na participativan način, uključujući mlade, omladinske radnike, organizacije i/ili druge zainteresovane strane.
 • Inkluzivan je, što znači da se može pokazati kako su nove ili raznolike ciljne grupe ili ljudi koji obično ne bi učestvovali, uključeni i kako su imali koristi od projekta.
 • Promoviše solidarnost kao vrednost u svom pristupu, što donosi korist lokalnoj ili međunarodnoj zajednici.
 • Primenjuje prakse koje omogućavaju digitalnu transformaciju i/ili digitalno učešće uz upotrebu savremenih tehnologija.
Kako da prijavite projekat?

Projekti se prijavljuju na SALTO Awards vebsajtu, popunjavanjem formulara. Rok za prijavu projekata je produžen do 3. oktobra, 23:59 po srednjoevropskom vremenu.

Koji su kriterijumi za izbor?

SALTO navodi 5 tema kao kriterijume za izbor projekata.

Omladinski projekti digitalne transformacije istražuju i bave se višestrukim načinima na koje digitalne tehnologije utiču na društvo sada, i u godinama koje dolaze. Projekti digitalne transformacije treba da obuhvate projekte usredsređene na mlade koji istražuju, izmišljaju i/ili zajedno stvaraju nove načine koji imaju za cilj podršku održivoj i inkluzivnoj integraciji digitalnih tehnologija u društvo. Primeri projekata mogu uključivati inicijative usredsređene na mlade osobe koje holistički gledaju na međusobno povezane procese digitalne transformacije čiji je cilj da odgovore na izazove i mogućnosti koje mogu stvoriti.

Projekti treba da se bave sa tri ili više oblasti digitalne transformacije:

 • Omladinsko digitalno učešće.
 • Veštine i obrazovanje.
 • Digitalni pristup i infrastruktura.
 • Strategije digitalne transformacije u kreiranju politika.
 • Osnaživanje mladih kroz eksperimentisanje i inovativnu upotrebu tehnologija.
 • Održivost (npr. uticaj digitalne transformacije na životnu sredinu).
 • Etika (npr. digitalna prava, itd.).

Klimatske promene i degradacija životne sredine egzistencijalna su pretnja Evropi i svetu, zbog čega je Evropa posvećena rešavanju izazova povezanih sa klimom i životnom sredinom. SALTO nagradama se podržavaju projekti koji pomažu u postizanju održive zelene Evrope kroz uključivanje mladih.

Projekti treba da obuhvate jedan ili više sledećih aspekata:

 • Sticanje znanja, veština i stavova o klimatskim promenama i održivom razvoju.
 • Pomaganje u osnaživanju društva, posebno mladih, da deluju za zeleniju budućnost.
 • Smanjenje štetnog ekološkog ponašanja, proizvodnje i potrošnje.
 • Korišćenje inovativnih praksi za promenu.
 • Podizanje svesti među donosiocima odluka o postizanju održive zelene Evrope.
 • Razvoj zelenih sektorskih strategija i metodologija.

Da li se projekti bore protiv govora mržnje ili se zalažu za onlajn sigurnost? Da li se radi na tome da mladi postanu bolji stvaraoci sadržaja kako bi se njihov glas čuo? Projekat se bori protiv ekstremizma? Da li se projekti bave vodećim omladinskim razmenama ili aktivnostima koje istražuju novinarstvo, društvene medije ili informacije o mladima?

Projekti nominovani u kategoriji Medijska i informaciona pismenost mogu se primeniti u okviru programa Erazmus+ ili Evropske inicijative za solidarnost, ali se mogu prijavljivati i projekti za najbolje prakse van programa EU za mlade.

Šta je posebno važno za projekte u ovoj kategoriji?

 • Fokusira se na mlade ljude koji preduzimaju mere da naprave promene i tako imaju aktivniji uticaj u društvu.
 • Učesnicima i zajednicama donosi veštine i znanja povezane sa medijskom i informacionom pismenošću.
 • Projekat može jasno predstaviti uticaj i promene (npr. razvile su se veštine i stavovi mladih ili je pojačana saradnja u vezi sa medijskom i informacionom pismenošću između organizacija za rad sa mladima itd.).
 • Pomaže mladim ljudima i/ili omladinskim radnicima na njihovom putu učenja.
 • Pomaže u oblikovanju i razumevanju šta znači medijska i informaciona pismenost.
 • Veoma je dobar u jednom od bonus kriterijumima: održivost, učešće mladih u demokratskom životu, digitalizacija, inkluzija, promocija i informisanje.

Projekte mogu da sprovode zajednice, organizacije, kompanije, opštine ili sami pojedinci u okviru programa Evropske inicijative za solidarnost, kao i bilo koja druga organizacija koja posebno promoviše solidarnost kao osnovnu vrednost.

Šta je posebno važno za projekte u ovoj kategoriji?

 • Pomažu u oblikovanju razumevanja šta znači solidarnost u Evropi.
 • Podstiču razvoj veština i znanja o solidarnosti.
 • Prave razliku u zajednici čak i nakon završetka projekta.
 • Odlični su primeri kako se solidarnost povezuje sa jednim od dodatnih kriterijuma: održivost, učešće mladih u demokratskom životu, digitalizacija, inkluzija, promocija i informiranje.

Projekti mogu uključivati učešće u donošenju odluka i izražavanje mišljenja ili aktivno delovanje u građanskim i omladinskim pokretima sa ciljem da se poboljša učešće mladih u demokratskom životu i poboljšaju njihove zajednice.

Šta je posebno važno za projekte u ovoj kategoriji?

 • Uključuju mlade ljude kao lidere ili ključne aktere.
 • Podržavaju aktivno angažovanje mladih.
 • Poboljšavaju kompetencije za demokratski život svojih korisnika.
 • Imaju uticaja na zajednicu.
 • Dolaze do mladih ljudi dolazi sa manje mogućnosti, podržavaju održivost ili digitalne inovacije.
Vremenski okvir odabira SALTO nagrada 2021
 • 15. juna – 30. septembra: Prijavljivanje – Prijavite se putem formulara da biste svoj projekat predali na ocenu. Naznačite za koju kategoriju konkurišete.
 • 1. oktobra – 31. oktobra: Procena – Žiri detaljno procenjuje prijavljene projekte i zajedno bira pobednike u svakoj kategoriji.
 • 1. novembar: Uži izbor je napravljen – Šalju se mejlovi sa obaveštenjima i pozivaju se timovi koji uđu u uži izbor da prisustvuju ceremoniji dodele nagrada.
 • 11. novembar: Dodela nagrada – Proglašavanje pobednika, dodela nagrada i navijanje zajedno sa celom zajednicom gledajući ceremoniju dodele nagrada uživo! 

Nagrada za pobednički projekat u svakoj kategoriji je 700 evra, mesto za projekat u SALTO zbirci vodećih projekata i promo video o projektu koji će se deliti putem SALTO mreže.

Skip to content