Србија у програмима ЕУ 2001-2014

Темпус 2001-2013

Република Србија учествује у образовним програмима Европске уније од 2001. године, када се прикључила такозваном “Темпус III” програму (2001-2007).  Програм Темпус IV је реализован у периоду 2007-2013. године, након чега је постао део Еразмус+ програма.

Високошколске институције су током целокупног трајања Темпус програма (2001-2013), учествовавале у пројектима вредности преко 45 милиона евра и биле координатори у 187 пројеката.

Листа Темпус пројеката 2001-2013


Млади у акцији 2007-2013

Србија је започела учешће у програму “Млади у акцији” 2007. До 2014, када је програм постао део Еразмус+, Србија је учествовала у 316 пројеката у области младих са укупним буџетом од преко 4.8 милиона евра.

Листа пројеката “Млади у акцији” 2007-2013


LLP

Република Србија је од 2010 до 2013. године учествовала у Програму целоживотног учења, којим су били обухваћени и предуниверзитетски нивои образовања. У том периоду, Србији су одобрена 43 пројекта. 

Листа ЛЛП пројеката


Erasmus Mundus

Од 2007, Србија учествује у Еразмус Мундус програму, који подразумева размену студената на свим нивоима студија (основне, мастер, докторске, постдокторске), као и мобилност наставног и административног особља између универзитета програмских земаља и универзитета из земаља Западног Балкана. Оне омогућавају двосмерну размену студената и запослених на институцијама које учествују у овим мрежама.

Од 2007 до 2014. године, високошколске институције из Србије су учествовале у 18 Еразмус Мундус пројеката.