Poziv za učešće na TCA događaju “Fokus: Učenje – Koncepti i prakse u obrazovanju i obučavanju za rad sa mladima”

Irska, italijanska, letonska i nemačka Nacionalna agancija u saradnji sa SALTO Training & Cooperation organizuju onlajn konferenciju o diseminaciji “Fokus: Učenje – Koncepti  i prakse u obrazovanju i obučavanju za rad sa mladimaod 02.do 03. septembra 2021. 

Tim autora/trenera u saradnji sa stručnjacima i predstavnicima univerziteta izradio je publikaciju o učenju u omladinskom radu na osnovu koje je razvijena onlajn platforma sa audio-vizuelnim resursima jednostavnim za pristup, upotrebu i preuzimanje.

Ciljevi konferencije su:

  • Promišljanje o načinima primene pomenutog materijala i audio-vizuelnih alata u obrazovanju i obuci omladinskih radnika
  • Promocija i istraživanje prakse omladinskog rada orijentisanog na podsticanje učenja
  • Istraživanje uloge omladinskih radnika kao facilitatora učenja
  • Istraživanje komplementarnosti i omogućavanje dijaloga među sektorima

Konferencija je primarno namenjena trenerima, edukatorima i predavačima uključenim u obuku omladinskih radnika, bilo da se radi o organizacijama civilnog društva, institucijama, univerzitetima kao i omladinskim radnicima, rukovodiocima omladinskog rada, kreatorima politika, istraživačima, predstavnicima institucija.

Za više detalja posetite objavu na SALTO platformi.

Za učešće na konferenciji možete se prijaviti do 20.08. popunjavanjem registracionog formulara na SALTO platformi.

Za dodatna pitanja i podršku u vezi sa prijavom ili samom konferencijom stojimo vam na raspolaganju na tcas@tempus.ac.rs

Skip to content