Poziv za učešće na TCA događaju “Fokus: Učenje – Koncepti i prakse u obrazovanju i obučavanju za rad sa mladima”

Ирска, италијанска, летонска и немачка Национална аганција у сарадњи са SALTO Training & Cooperation организују онлајн конференцију о дисеминацији “Фокус: Учење – Концепти  и праксе у образовању и обучавању за рад са младимаод 02.до 03. септембра 2021. 

Тим аутора/тренера у сарадњи са стручњацима и представницима универзитета израдио је публикацију о учењу у омладинском раду на основу које је развијена онлајн платформа са аудио-визуелним ресурсима једноставним за приступ, употребу и преузимање.

Циљеви конференције су:

  • Промишљање о начинима примене поменутог материјала и аудио-визуелних алата у образовању и обуци омладинских радника
  • Промоција и истраживање праксе омладинског рада оријентисаног на подстицање учења
  • Истраживање улоге омладинских радника као фацилитатора учења
  • Истраживање комплементарности и омогућавање дијалога међу секторима

Конференција је примарно намењена тренерима, едукаторима и предавачима укљученим у обуку омладинских радника, било да се ради о организацијама цивилног друштва, институцијама, универзитетима као и омладинским радницима, руководиоцима омладинског рада, креаторима политика, истраживачима, представницима институција.

За више детаља посетите објаву на SALTO платформи.

За учешће на конференцији можете се пријавити до 20.08. попуњавањем регистрационог формулара на SALTO платформи.

За додатна питања и подршку у вези са пријавом или самом конференцијом стојимо вам на располагању на tcas@tempus.ac.rs

Skip to content