TCA događaji u narednom periodu

Predstavljamo Vam TCA događaje koji se organizuju u narednom periodu. Training and Cooperation Activities (TCA) – su međunarodne aktivnosti (seminari, obuke, konferencije, istraživanja) koje su sastavni deo Erazmus+ programa

TCA online događaj „Resources for rural schools“

Irska nacionalna agencija organizuje TCA kontakt seminar na temu „Resources for rural schools“, koji će se održati online preko platforme Zoom, od 22. do 24. septembra 2021, od 14:00 do 16:30 časova.

Ovaj događaj je namenjen predmetnim nastavnicima u osnovnim i srednjim školama koji rade u ruralnim područjima. Izazovi sa kojima se ovi nastavnici susreću u svakodnevnom radu se razlikuju od izazova i mogućnosti nastavnika u urbanim sredinama.

Cilj ovog seminara je da nastavnicima omogući da razgovaraju o ruralnoj izolaciji i da im obezbedi resurse koji će im pomoći ne samo u rešavanju problema, već i da svojim školama daju evropsku dimenziju kroz učešće u Erazmus+ i eTwinning projektima.

Takođe, ovaj seminar pruža priliku nastavnicima da razmene iskustva sa kolegama iz Evrope, da se upoznaju sa dobrim praksama u ovom domenu i pruža im mogućnost sklapanja partnerstva sa drugim ruralnim školama.

Rok za prijavu za seminar je 6. septembar 2021, a možete se prijaviti putem prijavnog formulara na sajtu salto-et.net.

Preduslov za prijavu je poznavanje engleskog jezika, da je nastavnik zaposlen u školi na teritoriji Srbije i da radi sa decom u višim razredima osnovne škole ili u srednjoj školi.

Uputstvo za prijavu

Na sajtu salto-et.net kliknite dugme Log in u gornjem desnom uglu i kreirajte nalog koristeći opciju Create Account, a ukoliko već imate kreiran nalog, ulogujte se. Prilikom kreiranja naloga, potrebno je da navedete sektor – u ovom slučaju SE (School Education).

Potom na profilu TCA događaja Resources for rural schools kliknite dugme Apply u donjem desnom uglu i popunite registracioni formular koji će se potom otvoriti.

Pre nego što pošaljete prijavu, proverite da li ste popunili sva polja na engleskom jeziku.

*Molimo Vas da imate u vidu da je na dnu registracionog formulara najpre ponuđena opcija Sačuvaj (Save), a nakon čuvanja je potrebno izabrati ociju Pošalji (Send).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona i e-pošte:

Telefon: 011/3342 430, opcija 3
E-pošta: Škole, predškolske ustanove i stručno obrazovanje: schools-vet@tempus.ac.rs

TCA kontakt seminar „Climate change“ na Kipru

Kiparska nacionalna agencija organizuje TCA kontakt seminar na temu „Climate change“, koji će se održati u Pafosu, Kipar, od 3. do 5. novembra 2021.

Ovaj događaj je namenjen srednjim školama, kako bi pronašle partnere i razvile ideje za projekte malih partnerstava na temu klimatskih promena. Poseban fokus projekata je na održivosti. Nakon ovog seminara, učesnici će bolje razumeti programska pravila za K2 projekte za mala partnerstva, a tokom seminara će upoznati potencijalne partnere, razviti projektne ideje, posetiti info-centre za zaštitu životne sredine i slične institucije.

Rok za prijavu za seminar je 15. septembar 2021, a možete se prijaviti putem prijavnog formulara na sajtu salto-et.net.

Preduslov za prijavu je poznavanje engleskog jezika, da je nastavnik zaposlen u jednoj od srednjih škola na teritoriji Srbije i da želi da razvije K2 projekat za mala partnerstva na temu klimatskih promena.

UPUTSTVO ZA PRIJAVU

Na sajtu salto-et.net kliknite dugme Log in u gornjem desnom uglu i kreirajte nalog koristeći opciju Create Account, a ukoliko već imate kreiran nalog, ulogujte se. Prilikom kreiranja naloga, potrebno je da navedete sektor – u ovom slučaju SE (School Education). Potom na profilu TCA događaja Climate change kliknite dugme Apply u donjem desnom uglu i popunite registracioni formular koji će se potom otvoriti.

Pre nego što pošaljete prijavu, proverite da li ste popunili sva polja na engleskom jeziku.

*Molimo Vas da imate u vidu da je na dnu registracionog formulara najpre ponuđena opcija Sačuvaj (Save), a nakon čuvanja je potrebno izabrati ociju Pošalji (Send).

Ova aktivnost predstavlja TCA (training and cooperation activity) aktivnost u okviru Erazmus+ programa. Više o ovim aktivnostima možete saznati ovde.

*Važna napomena: Fondacija Tempus pokriva 95% putnih troškova, koji se refundiraju po povratku sa događaja i nakon podnošenja kompletne dokumentacije. Shodno pravilima Erazmus+ programa, učesnici TCA događaja u obavezi su da sa 5% sufinansiraju svoje učešće. Troškove smeštaja i hrane snosi kiparska nacionalna agencija.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona i e-pošte:

Telefon: 011/3342 430, opcija 3
E-pošta: Škole, predškolske ustanove i stručno obrazovanje: schools-vet@tempus.ac.rs

TCA događaj razmene dobrih praksi „Comme and see“ u Pragu

Češka nacionalna agencija organizuje TCA događaj razmene dobrih praksi „Comme and see,“ koji će se održati u Pragu, od 7. do 10. novembra 2021.

Događaj je namenjen zaposlenima u srednjim stručnim školama i organizacijama koje se bave stručnim obrazovanjem i obukama.

Cilj studijske posete je da se učesnici upoznaju sa sistemima stručnog obrazovanja i obuka u različitim zemljama, da predstave primere dobre prakse, razmene iskustva, kao i da pronađu potencijalne partnere za buduće projekte. Tokom događaja, učesnici će imati priliku da posete organizacije koje su aktivne u oblasti stručnog obrazovanja.

Rok za prijavu za događaj je 13. septembar 2021, a možete se prijaviti putem prijavnog formulara na sajtu salto-et.net.

Preduslov za prijavu je poznavanje engleskog jezika, kao i da je kandidat zaposlen u jednoj od srednjih stručnih škola ili organizacija koje se bave stručnim obrazovanjem na teritoriji Republike Srbije.

UPUTSTVO ZA PRIJAVU

Na sajtu salto-et.net kliknite dugme Log in u gornjem desnom uglu i kreirajte nalog koristeći opciju Create Account, a ukoliko već imate kreiran nalog, ulogujte se. Prilikom kreiranja naloga, potrebno je da navedete sektor – u ovom slučaju VET (Vocational Education and Training). Potom na profilu TCA događaja Comme and see kliknite dugme Apply u donjem desnom uglu i popunite registracioni formular koji će se potom otvoriti.

Pre nego što pošaljete prijavu, proverite da li ste popunili sva polja na engleskom jeziku.

*Molimo Vas da imate u vidu da je na dnu registracionog formulara najpre ponuđena opcija Sačuvaj (Save), a nakon čuvanja je potrebno izabrati ociju Pošalji (Send).

Ova aktivnost predstavlja TCA (training and cooperation activity) aktivnost u okviru Erazmus+ programa. Više o ovim aktivnostima možete saznati ovde.

*Važna napomena: Fondacija Tempus pokriva 95% putnih troškova, koji se refundiraju po povratku sa događaja i nakon podnošenja kompletne dokumentacije. Shodno pravilima Erazmus+ programa, učesnici TCA događaja u obavezi su da sa 5% sufinansiraju svoje učešće. Troškove smeštaja i hrane snosi češka nacionalna agencija.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona i e-pošte:

Telefon: 011/3342 430, opcija 3
E-pošta: Škole, predškolske ustanove i stručno obrazovanje: schools-vet@tempus.ac.rs

TCA kontakt seminar „Creative Arts and Crafts“ u Pragu

Češka nacionalna agencija organizuje TCA kontakt seminar „Creative Arts and Crafts“, koji će se održati u Pragu, od 8. do 12. decembra 2021.

Događaj je namenjen zaposlenima u srednjim stručnim školama i organizacijama koje se bave stručnim obrazovanjem i obukama, sa fokusom na umetnost i kreativne veštine (grafički dizajn, fotografija, vizuelna i izvođačka umetnost, muzika, obrada drveta itd).

Cilj ovog seminara je da pruži učesnicima priliku da razmene iskustva, da pronađu potencijalne partnere za buduće projekte, kao i da unaprede znanja i sposobnosti potrebne za planiranje međunarodnih projekata.

Rok za prijavu za događaj je 20. septembar 2021, a možete se prijaviti putem prijavnog formulara na sajtu salto-et.net.

Preduslov za prijavu je poznavanje engleskog jezika, kao i da je kandidat zaposlen u jednoj od srednjih stručnih škola ili organizacija koje se bave stručnim obrazovanjem i obukama na teritoriji Republike Srbije.

UPUTSTVO ZA PRIJAVU

Na sajtu salto-et.net kliknite dugme Log in u gornjem desnom uglu i kreirajte nalog koristeći opciju Create Account, a ukoliko već imate kreiran nalog, ulogujte se. Prilikom kreiranja naloga, potrebno je da navedete sektor – u ovom slučaju VET (Vocational Education and Training). Potom na profilu TCA događaja Creative Arts and Crafts kliknite dugme Apply u donjem desnom uglu i popunite registracioni formular koji će se potom otvoriti.

Pre nego što pošaljete prijavu, proverite da li ste popunili sva polja na engleskom jeziku.

*Molimo Vas da imate u vidu da je na dnu registracionog formulara najpre ponuđena opcija Sačuvaj (Save), a nakon čuvanja je potrebno izabrati ociju Pošalji (Send).

Ova aktivnost predstavlja TCA (training and cooperation activity) aktivnost u okviru Erazmus+ programa. Više o ovim aktivnostima možete saznati ovde.

*Važna napomena: Fondacija Tempus pokriva 95% putnih troškova, koji se refundiraju po povratku sa događaja i nakon podnošenja kompletne dokumentacije. Shodno pravilima Erazmus+ programa, učesnici TCA događaja u obavezi su da sa 5% sufinansiraju svoje učešće. Troškove smeštaja i hrane snosi češka nacionalna agencija.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona i e-pošte:

Telefon: 011/3342 430, opcija 3
E-pošta: Škole, predškolske ustanove i stručno obrazovanje: schools-vet@tempus.ac.rs

Skip to content