Erazmus+ 2014-2020

O programu Erazmus+ 2014-2020

Program Erazmus+ je bio program Evropske unije koji je trajao od 2014. do 2020. godine i obezbeđivao finansiranje projekata za saradnju u oblastima obrazovanja, mladih i sporta.

Erazmus+ je nasledio i objedinio četiri programa u kojima je Srbija učestvovala u periodu od 2007. do 2013. godine: Tempus, Erazmus Mundus, Program za celoživotno učenje i program Mladi u akciji, te je Republika Srbija učestvovala u programu od samog početka.

U najširem smislu, program Erazmus+ u oblasti obrazovanja je imao sledeće prioritete:

  • unaprediti i podržati razvoj svih nivoa obrazovanja,
  • ojačati veze između formalnog, neformalnog i informalnog učenja,
  • osnažiti vezu obrazovanja sa svetom rada,
  • stvoriti dodatne vrednosti za evropski prostor obrazovanja,
  • povezati zemlje članice u definisanju obrazovnih politika.

U fokusu programa Erazmus+ su bili i jačanje potencijala mladih za aktivno učešće u građanskom društvu, razvoj liderskih veština, solidarnosti i razumevanja između kultura, dok su u oblasti sporta, prioritet bili saradnja i umrežavanje sportskih organizacija i podrška projektima koji mogu indirektno da doprinesu ublažavanju društvenih i ekonomskih aspekata fizičke neaktivnosti.

Erazmus+ je promovisao priznavanje i vrednovanje stečenih kvalifikacija u obrazovanju, otvoreni pristup obrazovnim materijalima, dokumentima i medijskim sadržajima koji nastaju u finansiranim projektima i šire, kao i međunarodnu dimenziju aktivnosti, višejezičnost, jednakopravnost i inkluzivni pristup obrazovanju.

Ukupna sredstva namenjena programu za ceo period su iznosila 14,7 milijardi evra.

Od Opšteg poziva za 2019. godinu, Republika Srbija je imala status programske zemlje u okviru programa Erazmus+, što znači da su sve obrazovne institucije iz Srbije mogle učestvovati u svim projektima KA1 kao koordinatori i partneri.

Delovi programa

Program Erazmus+ je imao tri ključne aktivnosti i dva posebna dela – Žan Mone i Sport. Deo programa Erazmus+ su bili i internet portali i mreže za saradnju u oblasti obrazovanja i mladih: eTwinningEuroguidanceEurydiceEuropass, EPALE, EuropassECVET.

Ključna aktivnost 1 (Key action 1 – learning mobility of individuals) – projekti mobilnosti zarad učenja i sticanja novih veština.

Ključna aktivnost 2 (Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices) – projekti institucionalne saradnje za inovativnost i razmenu dobrih praksi.

Ključna aktivnost 3 (Key action 3 – Support for policy reform) – projekti za podršku reformi obrazovnih politika.

Informacije o odobrenim projektima u okviru Erazmus+ programa 2014-2020 koji su i dalje aktivni možete pogledati na stranicama u nastavku:

Za detaljnije informacije i statističke podatke o Erazmus+ programu 2014-2020 posetite ovu stranicu.

Arhiva konkursa je dostupna na sledećoj stranici.

Ako želite da se informišete o novom Erazmus+ programu koji traje 2021-2027 godine, posetite naš sajt, a možete krenuti odavde.

Širenje i korišćenje rezultata projekata je bitna i obavezna faza svakog Erazmus+ projekta. Predstavlja skup mera za prikazivanje i širenje rezultata i uticaja projekata, kao i za postizanje veće vidljivosti projekta.

 Više o širenju i korišćenju rezultata projekata pročitajte na sledećoj stranici.

Skip to content