Uputstva za popunjavanje KA1 Erazmus+ projektnih prijava u oblasti mladih

Fondacija Tempus je pripremila nova uputstva za popunjavanje Erazmus+ prijavnih formulara za projekte mobilnosti u oblasti mladih za 2021. godinu.

Uputstva za tri vrste projekata u okviru ključne aktivnosti 1 će olakšati proces popunjavanja prijave i razrešiti nedoumice koje se mogu javiti u ovom procesu. Prvi deo uputstva sadrži opšte informacije o elektronskom formularu, zatim sledi deo o njegovoj strukturi i sadržaju projektne prijave i na kraju su dati praktični saveti za popunjavanje određenih polja i prevazilaženje najčešćih izazova.

U nastavku možete pristupiti uputstvima:

Zainteresovani se za sva pitanja mogu obratiti Grupi za mlade Fondacije Tempus na adresu youth@tempus.ac.rs ili telefonom na 011/3342430 opcija 5.

Skip to content