Uspešno održan događaj: ”Career guidance and counselling for students from vulnerable groups“

Republika Srbija već nekoliko godina unazad učestvuje TCA (Training and Cooperation Activities) aktivnostima koje se sprovode u sklopu Erazmus + programa, a namenjene su pojedincima aktivnim u sektoru obrazovanja i omladinskom sektoru. Ove međunarodne aktivnosti služe uspostavljanju kontakata i partnerstava za nove projekte, ali i razmeni dobrih praksi i razvoju kompetencija zaposlenih u vaspitno-obrazovnom radu.

U sklopu učešća u TSA aktivnostima, Fondacija Tempus je, u periodu od 19. do 21. maja 2021. godine organizovala onlajn TSA događaj na temu karijernog vođenja i savetovanja učenika iz osetljivih grupa. Osnovni cilj događaja je bio sticanje boljeg razumevanja specifičnih potreba učenika u procesu karijernog vođenja i savetovanja, kao i upoznavanje sa inovativnim metodama i tehnikama u ovoj oblasti, kroz predavanja i radioničarski rad. Događaj je okupio oko šezdeset učesnika iz četrnaest evropskih zemalja (Srbija, Austrija, Belgija, Hrvatska, Danska, Finska, Francuska, Nemačka, Litvanija, Luksemburg, Malta, Portugal, Slovačka i Švedska).

Tokom tri dana događaja, učesnici su imali priliku da saznaju nešto više o primerima i razvoju aktivnosti za učenike iz osetljivih grupa koje imaju za cilj podsticanje: proaktivnog pristupa karijernom razvoju; motivacije ovih učenika za učenje i obrazovanje; kao i aktivnosti usmerene na sprečavanje ranog napuštanja školovanja. Učesnici su tokom trodnevnog događaja imali priliku da učestvuju u različitim oblicima grupnog rada gde su razmenjivali svoja iskustva, primere dobre prakse, kao i predloge za unapređenje rada sa osetljivim grupama.

Olja Jovanović Milanović, docent na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, sa naučnoistraživačkog aspekta je govorila o kontekstu, samopercepciji i očekivanjima učenika iz osetljivih grupa, ukazavši na različite mogućnosti podsticanja autonomije i kompetencija ovih učenika putem vannastavnih programa i aktivnosti. Meri Stouks, koordinator programa karijernog vođenja iz irskog Nacionalnog centra za karijerno vođenje u obrazovanju, predstavila je irski model karijernog vođenja za učenike uzrasta od 12 do 18 godina, osvrćući se i na novine u oblasti obrazovanja odraslih.

Učesnici su imali priliku da kroz aktivan i praktičan rad saznaju detaljnije o različitim načinima rada kroz učešće u sledećim radionicama:

  • Sigurna nesigurnost kao preduslov za učenje i razvoj (Safe uncertainty as a condition for change and learning), koju je održao Ivor Broer, karijerni savetnik i supervizor iz danske konsultantske organizacije In Dialogue;
  • Kako postati heroj samom sebi (How to be a hero for yourself), slovačkog psihologa i karijernog savetnika Katarine Medžihorske, predstavnice programa ”Od škole do života(From school to Life), organizacije Alternativa;
  • Razvoj i primena digitalnih alata i igrovnih aktivnosti u karijernom vođenju učenika iz osetljivih grupa (Creating and applying digital instruments and game-based approaches in career guidance of vulnerable groups), Nevene Rakovske, predstavnice Bugarske obrazovne fondacije;
  • Život i vizija (Life & Vision), Kim Dojč i dr Petre Bauer, sa Univerziteta Johan Gutenberg u Majncu, Nemačka.

Aktivno učešće i mnoštvo ideja i sugestija izloženih na konferenciji pokazuju da je tema rada sa osetljivim grupama itekako važan aspekt sa kojim se susreću svi koji rade u oblasti obrazovanja i vaspitanja, a posebno kada je reč o karijernom vođenju i savetovanju. 

Skip to content