Erazmus Mundus zajednički master programi

Erazmus+ program omogućava dobijanje stipendija za celokupne master studije – Erazmus Mundus zajedničke master programe. Jedinstveni i specifični, ovi programi su zamišljeni kao interdisciplinarni programi koji podstiču saradnju i zajednički rad visokoškolskih institucija iz Evrope, kojima se neretko priključuju i institucije i organizacije iz celog sveta.

Nastava na ovim programima organizuje se na više visokoškolskih ustanova iz različitih evropskih država. Erazmus Mundus zajednički master programi vode dobijanju zajedničke ili dvostruke/višestruke diplome.

Trenutno dostupni master programi mogu se pronaći u katalogu Erazmus Mundus zajedničkih master programa.

U nastavku možete pronaći odgovore na najvažnija pitanja u vezi sa Erazmus Mundus zajedničkim master programima. Dodatne informacije o programima dostupne su i u brošuri Stipendije, strane 21-26.

Ovi programi najčešće traju dve godine i izvode se na najmanje dve, a obično na tri različite ustanove koje čine konzorcijum programa, od kojih je jedna i koordinator. To znači da studentinajmanje jednom menjaju destinaciju u toku trajanja programa, a obično se svaki semestar izvodi na drugom univerzitetu. Neretko programi nude i mogućnost obavljanja stručne prakse u trajanju od jednog semestra, te se vrlo često dešava da studenti promene i tri države tokom trajanja programa. Ovi programi se najčešće izvode na engleskom jeziku, iako to nije pravilo.

Konzorcijum podrazumeva skup univerziteta koji su formirali zajednički master program i učestvuju u njegovom izvođenju, a ustanova koordinator je univerzitet kojem su u okviru konzorcijuma poverene neke administrativne i menadžerske dužnosti koje nemaju drugi članovi konzorcijuma.

Stipendija za zajedničke master programe podrazumeva već plaćenu školarinu, mesečni iznos stipendije koji student dobija tokom trajanja studija u visini od 1.000 evra, naknadu za troškove prevoza i preseljenja u iznosu od 1.000 evra po godini studija i zdravstveno osiguranje tokom studija. Za one programe koji su odobreni pre 2019. godine, stipendija podrazumeva i nešto viši iznos za troškove prevoza i preseljenja od prethodno navedenog. Precizne informacije o visini i obuhvatu stipendije uvek su naznačene na sajtu pojedinačnog programa (dostupni klikom na akronim pored naziva svakog programa u katalogu).

Student koji je upisan na neki od zajedničkih studijskih programa mora da studira na najmanje dve institucije, što znači da će po završetku studija dobiti najmanje dvostruku diplomu, a ako je studirao na više od dve institucije – višestruku diplomu.

Razlika između zajedničke i dvostruke/višestruke diplome je ta što je zajednička diploma jedna diploma, potpisana od svih visokoškolskih institucija na kojima je student studirao u okviru zajedničkog programa, a u slučaju dvostruke/višestruke diplome, svaka institucija studentu izdaje posebnu diplomu koju priznaju druge visokoškolske institucije u konzorcijumu. 

Za prijavu je potrebno da student poseduje odgovarajuću diplomu osnovnih studija ili da u momentu prijavljvanja završava osnovne studije koje nose najmanje 180 ESPB. U određenim slučajevima je neophodno da student ima ostvarenih 240 ESPB, pa čak i 300 ESPB, ali je to uvek naznačeno na sajtu datog master programa. Dodatni uslovi mogu da postoje za svaki program pojedinačno, što treba proveriti na sajtu programa.

 

Na sajtu određenog Erazmus Mundus zajedničkog master programa uvek je naznačen tačan spisak potrebne dokumentacije, a najčešće tražena dokumenta su:

  • CV (biografija);
  • motivaciono pismo;
  • pisma preporuke (naznačen je tačan broj);
  • diploma (uverenje) o diplomiranju;
  • transkript ocena;
  • zvanični sertifikat o poznavanju jezika izvođenja nastave na programu (najčešće engleski, traženi nivo B2-C1 i sertifikati: IELTS, TOEFL, ili odgovarajući Kembridž sertifikat).

 

Svaki program sa liste zajedničkih master programa ima sopstveni rok za podnošenje dokumentacije i neophodno ga je proveriti na sajtu samog programa, ali se konkursi uglavnom otvaraju jednu školsku godinu unapred. Za većinu pojedinačnih programa rokovi uglavnom počinju u septembru ili oktobru i završavaju se u decembru ili januaru za programe koji će početi na jesen. 

Odluku o prihvatanju studenata na neki od Erazmus Mundus zajedničkih master programa donosi konzorcijum programa. Konačnu odluku o raspodeli stipendija, na osnovu rang lista, donosi Evropska komisija. Postoji mogućnost da student koji se prijavio za zajednički master program bude prihvaćen na studijski program, a da pritom ne dobije i stipendiju.

 

Svaki student se može prijaviti na najviše tri programa u jednom konkursnom roku, a ako bude prihvaćen na više programa, mora se odlučiti za jedan. Ukoliko neko od izabranih kandidata odustane, stipendija se dodeljuje prvom sledećem najbolje rangiranom kandidatu sa rezervne liste.

Koraci za prijavljivanje detaljno su opisani u brošuri Stipendije, strana 26. 

Skip to content