Erazmus Mundus zajednički master programi

Erazmus+ program omogućava i dobijanje stipendija za celokupne master studije koje, za razliku od mobilnosti, podrazumevaju celokupan ciklus studija završen u inostranstvu i sticanje inostrane diplome. Te stipendije se odnose na tačno određene studijske programe koji se nazivaju Erazmus Mundus zajednički master programi (Erasmus Mundus Joint Masters – EMJM). Programi se nazivaju zajednički jer ih zajedničkim snagama osmišljavaju i sprovode visokoškolske ustanove (VŠU) iz različitih zemalja Evrope kojima se neretko priključuju i ustanove i organizacije iz celog sveta. Nastava na ovim programima se obavezno sprovodi na nekoliko VŠU iz minimum dve različite države, a po uspešnom završetku programa, student stiče dvostruku, odnosno višestruku diplomu. Za upis i stipendije na ovim programima mogu konkurisati studenti iz celog sveta.

Trenutno dostupni master programi mogu se pronaći u katalogu Erazmus Mundus zajedničkih master programa.

U nastavku možete pronaći odgovore na najvažnija pitanja u vezi sa Erazmus Mundus zajedničkim master programima. Dodatne informacije o programima dostupne su i u brošuri Stipendije, strane 23-27.

Ovi programi najčešće traju dve godine i izvode se na najmanje dve, a obično na tri različite ustanove koje čine konzorcijum programa, od kojih je jedna i koordinator. Konzorcijum podrazumeva skup univerziteta koji su formirali zajednički master program i učestvuju u njegovom izvođenju, a ustanova koordinator je univerzitet kojem su u okviru konzorcijuma poverene neke administrativne i menadžerske dužnosti koje nemaju drugi članovi konzorcijuma. To za studente praktično znači promenu države i univerziteta najmanje jednom u toku trajanja programa, a obično se svaki semestar izvodi na drugom univerzitetu. Često programi nude i mogućnost obavljanja stručne prakse u trajanju od jednog semestra, te se dešava da studenti promene i tri države tokom trajanja programa. Ovi programi se najčešće izvode na engleskom jeziku, iako to nije pravilo.

Stipendija za zajedničke master programe podrazumeva već plaćenu školarinu i mesečni iznos stipendije koji student dobija tokom trajanja studija. U zavisnosti od godine u kojoj je odobren dati Erazmus Mundus program, razlikuje se i mesečni iznos stipendije, s tim što u slučaju starijih programa, za koje je predviđen manji mesečni iznos stipendije, postoji i dodatak namenjen pokrivanju troškova puta i preseljenja, tako da su u oba slučaja studentima koji dobiju Erazmus Mundus stipendiju pokriveni svi troškovi. Za programe odobrene od 2021. godine i nadalje, mesečni iznos stipendije je 1.400 evra; njime se pokrivaju troškovi života u inostranstvu, puta i preseljenja, kao i troškovi izdavanja vize. Za programe odobrene pre i zaključno sa 2020. godinom, mesečni iznos stipendije namenjen pokrivanju troškova života u inostranstvu, iznosi 1.000 evra, a pored toga studenti dobijaju i naknadu za troškove puta i preseljenja u visini minimalno 1.000 evra po godini studija kao i pokriveno zdravstveno osiguranje.

Pored toga, za programe odobrene od 2021. godine i nadalje, postoji i poseban dodatak namenjen studentima sa hendikepom, koji se može iskoristiti za pokrivanje troškova lica u pratnji, adaptaciju radne sredine, dodatne putne troškove i slično.

Precizne informacije o visini i obuhvatu stipendije uvek su naznačene na sajtu pojedinačnog programa (dostupni klikom na link ispod naziva svakog programa u katalogu).

Pravila programa podrazumevaju da student koji je upisan na neki od zajedničkih studijskih programa mora da studira na najmanje dve institucije, što znači da će po završetku studija dobiti zajedničku ili dvostruku/višestruku diplomu.

Zajedničku diplomu, na jednom obrascu, izdaju sve ustanove na kojima je student studirao u okviru programa. U slučaju dvostruke/višestruke diplome, svaka institucija studentu izdaje posebnu diplomu koju priznaju druge visokoškolske institucije u konzorcijumu. 

Za prijavu za programe, potrebno je da je student završio ili da završava odgovarajuće osnovne studije koje nose najmanje 180 ESPB. U određenim slučajevima je neophodno da student ima ostvarenih 240 ESPB, ali je to uvek naznačeno na sajtu datog master programa. Dodatni uslovi mogu da postoje za svaki program pojedinačno, što treba proveriti na sajtu samog programa.

Na sajtu svakog Erazmus Mundus zajedničkog master programa za koji je student zainteresovan, uvek je naznačen tačan spisak potrebne dokumentacije. Najčešće tražena dokumenta su:

  • CV (neretko se traži da bude u Europass formatu);
  • motivaciono pismo;
  • pisma preporuke (naznačen je tačan broj);
  • diploma (uverenje o diplomiranju);
  • transkript ocena;
  • zvanični sertifikat o poznavanju jezika izvođenja nastave na programu (najčešće engleski, traženi nivo B2-C1 i sertifikati: IELTS, TOEFL, ili odgovarajući Kembridž sertifikat).

Svaki program sa liste zajedničkih master programa ima sopstveni rok za podnošenje dokumentacije i neophodno ga je proveriti na sajtu datog programa. Po pravilu, prijave se podnose jednu školsku godinu unapred. Za većinu pojedinačnih programa rokovi uglavnom počinju u septembru ili oktobru i završavaju se u decembru, januaru ili februaru za studije koje će početi na jesen. 

Odluku o prihvatanju studenata na neki od Erazmus Mundus zajedničkih master programa donosi konzorcijum programa. Konačnu odluku o raspodeli stipendija, na osnovu rang lista, donosi Evropska komisija. Postoji mogućnost da student koji se prijavio za zajednički master program bude prihvaćen na studijski program, a da pritom ne dobije i stipendiju, ili bude stavljen na rezervnu listu za stipendiju.

Svaki student se može prijaviti na neograničen broj programa, a ako bude prihvaćen na više programa, mora se odlučiti za jedan. Ukoliko neko od izabranih kandidata odustane, stipendija se dodeljuje prvom sledećem najbolje rangiranom kandidatu sa rezervne liste.

Koraci za prijavljivanje detaljno su opisani u brošuri Stipendije, strana 27.

Skip to content