Stipendije

ERAZMUS+

Erazmus+ omogućava studentima visokoškolskih ustanova u Srbiji koje učestvuju u programu odlazak na stipendirane mobilnosti – studentske razmene i stručne prakse. Kroz studentske razmene, studenti imaju priliku da određeni period, najčešće jedan semestar, provedu studirajući u inostranstvu na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi, dok im stručne prakse nude mogućnost usavršavanja i razvijanja profesionalnih i praktičnih veština kroz rad u inostranim kompanijama, organizacijama i ustanovama. Pored ovih, dugoročnih programa mobilnosti, postoje i kratkoročni programi mobilnosti, gde spadaju kombinovani intenzivni programi i kratkoročne mobilnosti studenata na doktorskim studijama. Više informacija o svim mogućnostima dostupno je na internet stranici posvećenoj Erazmus+ studentskim razmenama i praksama.

Poput studenata, i zaposleni na visokoškolskim ustanovama koje učestvuju u Erazmus+ programu imaju mogućnost stipendiranog boravka u inostranstvu u svrhu izvođenja nastave ili usavršavanja. Mogućnosti za mobilnost nastavnog i administrativnog osoblja su detaljno objašnjene na našem sajtu.

Erazmus+ program takođe omogućava dobijanje stipendija za celokupne master studije na nekom od Erazmus Mundus zajedničkih master programa. Reč je o master programima koji se u celosti realizuju na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu i vode dobijanju dvostruke/višestruke ili zajedničke diplome. Programe realizuju konzorcijumi koji se sastoje od nekoliko evropskih univerziteta. Spisak svih trenutno dostupnih programa može se pronaći u katalogu Erazmus Mundus zajedničkih master programa, a detaljne informacije o ovim programima dostupne su na našem veb-sajtu.

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je srednjoevropski program za razmenu studenata i nastavnog osoblja čije je sedište u Beču, u Austriji. Važno je napomenuti da ovaj program nije program Evropske unije i potpuno je nezavisan od programa Erazmus+ ali, poput njega, omogućava razmenu studenata i mobilnost nastavnog osoblja prema načelno sličnim principima, ali u nešto drugačijem obliku.

Detaljnije informacije o ovom programu mogu se pronaći na sajtu ceepus.rs.

Sveobuhvatne informacije o navedenim mogućnostima, kao i detaljno objašnjeni uslovi i načini prijave dostupni su i u brošuri Stipendije.

Skip to content