Informacije o mogućnosti žalbe

Škola ili predškolska ustanova u kojoj je izveden projekat prijavljen za eTwinning nacionalnu oznaku kvaliteta može da podnese žalbu na rad Fondacije Tempus prilikom evaluacije prijava za oznake kvaliteta, ukoliko smatra da je u toku procesa odabira projekata napravljena proceduralna greška. Napominjemo da se pod proceduralnom greškom ne podrazumeva kvalitativna ocena eTwinning projekta, kao i da u obzir neće biti uzeta dokumentacija koja nije podneta u definisanom roku i na predviđen način (elektronskim putem) za podnošenje eTwinning nacionalne oznake kvaliteta Fondaciji Tempus.

Žalba se podnosi u pisanom obliku, putem pošte na adresu Fondacije Tempus ul. Ruže Jovanović br. 27a, 11000 Beograd. 

Rok za podnošenje žalbe je 15 kalendarskih dana od dana objavljivanja dobitnika nacionalnih oznaka kvaliteta. Izuzetno, u slučaju kolektivnih godišnjih odmora rok za žalbu se produžava na 5. radni dan škole ili predškolske ustanove.

Žalbu može podneti isključivo ovlašćeno lice u ime škole ili predškolske ustanove u kojoj je izveden projekat prijavljen za Nacionalnu oznaku kvaliteta. Žalba koja je neblagovremena, ili ju je podnela neovlašćena osoba, neće biti uzeta u razmatranje.

Obrazac žalbe možete preuzeti ovde.

Skip to content