Informacije o mogućnosti žalbe

Škola ili predškolska ustanova u kojoj je izveden projekat prijavljen za eTwinning nacionalnu oznaku kvaliteta može da podnese žalbu na rad Fondacije Tempus prilikom evaluacije prijava, ukoliko smatra da je u toku procesa odabira projekata napravljena proceduralna greška. Napominjemo da se pod proceduralnom greškom ne podrazumeva kvalitativna ocena eTwinning projekta, kao i da u obzir neće biti uzeta dokumentacija koja nije podneta u definisanom roku i na način koji je predviđen uputstvom za podnošenje prijava za eTwinning nacionalne oznake kvaliteta.

Žalba se podnosi u pisanom obliku, putem pošte na adresu Fondacije Tempus ul. Žabljačka 12, 11000 Beograd ili imejlom, na adresu etwinning@tempus.ac.rs.

Rok za podnošenje žalbe je 15 kalendarskih dana od dana objavljivanja dobitnika nacionalnih oznaka kvaliteta. U slučaju da je prijava podnesena u periodu korišćenja kolektivnog godišnjeg odmora, rok za žalbu se produžava na 5. radni dan škole ili predškolske ustanove.

Žalbu može podneti isključivo ovlašćeno lice u ime škole ili predškolske ustanove u kojoj je izveden projekat prijavljen za Nacionalnu oznaku kvaliteta. Žalba koja je neblagovremena, ili ju je podnela neovlašćena osoba, neće biti uzeta u razmatranje.

Obrazac žalbe možete preuzeti ovde.

 

Skip to content