Odobreni projekti: KA1 visoko obrazovanje

Na ovoj stranici se nalaze sve potrebne informacije za korisnike čiji su projekti mobilnosti u visokom obrazovanju, odobreni 2019. i 2020. godine u okviru Erazmus+ programa koji je trajao od 2014. do 2020. godine.

Ovde možete pronaći informacije o odobrenim projektima, spisak savetnika kojima se možete obratiti, kao i odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi ovih tipova projekata.

Odobreni KA103 projekti: 2019. i 2020. godina

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata mobilnosti za finansiranje u oblasti visokog obrazovanja (KA103) u okviru Opšteg poziva za 2019. godinu programa Erazmus+ (konkursni rok -12.02.2019).

Za finansiranje su odobreni sledeći KA103 projekti:

Br.

Broj projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

Projektni savetnik

1.

2019-1-RS01-KA103-000595

Univerzitet u Beogradu

969.758,00

Darko Milogorić

2.

2019-1-RS01-KA103-000505

Univerzitet u Novom Sadu

531.954,00

Tatjana Stanković

3.

2019-1-RS01-KA103-000495

Univerzitet u Nišu

259.180,00

Tatjana Stanković

4.

2019-1-RS01-KA103-000493

Univerzitet u Kragujevcu

204.439,00

Darko Milogorić

5.

2019-1-RS01-KA103-000588

Megatrend univerzitet, Beograd

81.674,00

Tatjana Stanković

6.

2019-1-RS01-KA103-000481

Univerzitet Singidunum

69.248,00

Olga Jovanović

7.

2019-1-RS01-KA103-000590

Univerzitet umetnosti u Beogradu

51.258,00

Olga Jovanović

8.

2019-1-RS01-KA103-000746

Metropolitan univerzitet, Beogradu

18.927,00

Olga Jovanović

9.

2019-1-RS01-KA103-000496

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

13.936,00

Tatjana Stanković

10.

2019-1-RS01-KA103-000567

Univerzitet Educons u Sremskoj Kamenici

13.701,00

Tatjana Stanković

11.

2019-1-RS01-KA103-000500

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

11.959,00

Tatjana Stanković

12.

2019-1-RS01-KA103-000684

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac

10.972,00

Olga Jovanović

13.

2019-1-RS01-KA103-000484

Visoka škola strukovnih studija – Beogradska politehnika, Beograd

10.217,00

Darko Milogorić

14.

2019-1-RS01-KA103-000608

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu

10.217,00

Tatjana Stanković

15.

2019-1-RS01-KA103-000554

Visoka škola strukovnih studija, Užice

10.217,00

Olga Jovanović

16.

2019-1-RS01-KA103-000659

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmium, Sremska Mitrovica

6.309,00

Olga Jovanović

17.

2019-1-RS01-KA103-000586

Visoka tehnička škola strukovnih studija, Subotica

5.650,00

Olga Jovanović

18.

2019-1-RS01-KA103-000521

Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd

4.567,00

Darko Milogorić

19.

2019-1-RS01-KA103-000482

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“, Vršac

4.567,00

Olga Jovanović

20.

2019-1-RS01-KA103-000533

Univerzitet u Novom Pazaru

4.567,00

Olga Jovanović

21.

2019-1-RS01-KA103-000688

Visoka škola socijalnog rada, Beograd

1.742,00

Tatjana Stanković

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata mobilnosti za finansiranje u oblasti visokog obrazovanja (KA103) u okviru Opšteg poziva za 2020. godinu programa Erazmus+ (konkursni rok februar 2020).

Za finansiranje su odobreni sledeći KA103 projekti:

Broj

Broj projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

Projektni savetnik

1.

2020-1-RS01-KA103-065033

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Vršac

4.407,00

Olga Jovanović

2.

2020-1-RS01-KA103-065034

Visoka škola socijalnog rada, Beograd

1.582,00

Tatjana Stanković

3.

2020-1-RS01-KA103-065035

Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd

4.365,00

Darko Milogorić

4.

2020-1-RS01-KA103-065040

Univerzitet umetnosti u Beogradu

44.057,00

Olga Jovanović

5.

2020-1-RS01-KA103-065044

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

3.164,00

Darko Milogorić

6.

2020-1-RS01-KA103-065045

Univerzitet u Novom Pazaru

4.746,00

Olga Jovanović

7.

2020-1-RS01-KA103-065047

Univerzitet u Kragujevcu

187.079 ,00

Darko Milogorić

8.

2020-1-RS01-KA103-065048

Univerzitet u Novom Sadu

490.290,00

Tatjana Stanković

9.

2020-1-RS01-KA103-065053

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija

23.278,00

Tatjana Stanković

10.

2020-1-RS01-KA103-065054

Visoka škola strukovnih studija – Beogradska politehnika

10.057,00

Darko Milogorić

11.

2020-1-RS01-KA103-065056

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

4.662,00

Tatjana Stanković

12.

2020-1-RS01-KA103-065066

Visoka tehnička škola strukovnih studija,  Subotica

5.989,00

Olga Jovanović

13.

2020-1-RS01-KA103-065083

Visoka škola modernog biznisa, Beograd

4.407,00

Darko Milogorić

14.

2020-1-RS01-KA103-065092

Univerzitet u Beogradu

895.068,00

Darko Milogorić

15.

2020-1-RS01-KA103-065098

Univerzitet “Union” Beograd

27.685,00

Darko Milogorić

16.

2020-1-RS01-KA103-065099

Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu

41.810,00

Tatjana Stanković

17.

2020-1-RS01-KA103-065105

Akademija strukovnih studija, Beograd

41.642,00

Olga Jovanović

18.

2020-1-RS01-KA103-065107

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

9.492,00

Darko Milogorić

19

2020-1-RS01-KA103-065117

Akademija strukovnih studija Šabac

11.074,00

Olga Jovanović

20.

2020-1-RS01-KA103-065121

Akademija strukovnih studija Šumadija, Kragujevac

19.042,00

Tatjana Stanković

21.

2020-1-RS01-KA103-065132

Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija, Kruševac

12.317,00

Tatjana Stanković

22.

2020-1-RS01-KA103-065136

Univerzitet u Nišu

239.520,00

Tatjana Stanković

23.

2020-1-RS01-KA103-065161

Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd

3.164,00

Darko Milogorić

24.

2020-1-RS01-KA103-065176

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

12.656,00

Tatjana Stanković

25.

2020-1-RS01-KA103-065227

Univerzitet Singidunum

62.521,00

Olga Jovanović

26.

2020-1-RS01-KA103-065228

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd

23.310,00

Tatjana Stanković

27.

2020-1-RS01-KA103-065247

Akademija strukovnih studija Južna Srbija, Leskovac

29.396,00

Olga Jovanović

28.

2020-1-RS01-KA103-065266

Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, Niš

15.962,00

Tatjana Stanković

29.

2020-1-RS01-KA103-065298

Univerzitet odbrane u Beogradu

23.730,00

Olga Jovanović

30.

2020-1-RS01-KA103-065310

Metropolitan univerzitet u Beogradu

18.645,00

Olga Jovanović

31.

2020-1-RS01-KA103-065046

Visoka škola strukovnih studija Užice

8.490,00

Olga Jovanović

Finansijska podrška za studente u nepovoljnom ekonomskom položaju

U nastavku pogledajte informacije o dodatnim sredstvima za individualnu podršku, za studente koji se nalaze u nepovoljnom ekonomskom položaju, u okviru Erazmus+ projekata mobilnosti u visokom obrazovanju, između programskih zemalja (KA103 projekti).

Informacije o kriterijumima prihvatljivosti za KA103 projekte odobrene 2019. i 2020. godine se mogu pronaći ispod.

Studenti koji se nalaze u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, a koji učestvuju u aktivnostima mobilnosti, imaju pravo na dodatna sredstva za individualnu podršku u iznosu od 200 evra mesečno, ukoliko ispunjavaju kriterijume prihvatljivosti određene na nacionalnom nivou za projekte mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja između programskih zemalja (KA103), odobrene 2019. godine.

Kriterijumi prihvatljivosti su sledeći:

 • Ukupni mesečni prihodi u celom domaćinstvu ne prelaze iznos od dve prosečne neto plate – 108.292 dinara. Ovaj iznos se utvrđuje na osnovu prosečne neto zarade za period januar – jun 2019. godine, u iznosu od  54.146 dinara, objavljen na sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Kao dokaz nepovoljnog socio-ekonomskog položaja, potrebno je dostaviti Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva koje izdaje opština na kojoj je prijavljena adresa prebivališta studenta, navedena na ličnoj karti ili na drugom dokumentu koji izdaje nadležno telo,  a koji svedoči o adresi prebivališta studenta. Za studente koji su državljani Republike Srbije,  ovu potvrdu izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Studenti koji su strani državljani a koji su upisani na visokoškolsku ustanovu u Republici Srbiji potrebno je da dostave ekvivalentni dokument koji izdaje nadležna služba državne uprave u zemlji prebivališta.
 • Svojeručno potpisana izjava kojom student, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, potvrđuje da su podaci navedeni u priloženoj dokumentaciji tačni i potpuni, te ovlašćuje nadležne da iste imaju pravo da provere, obrađuju, čuvaju i upotrebljavaju u skladu sa važećim propisima.

U slučaju kada postoji sumnja na pokušaj manipulacije utvrđivanja nepovoljnog položaja studenata, moguće je zatražiti dodatnu dokumentaciju i sprovesti proveru sa nadležnim organima kako bi kriterijumi definisani konkursom bili potvrđeni. Ukoliko je, nakon provere dokumentacije, ustanovljena netačnost/neistinitost dostavljenih informacija, visokoškolska ustanova koja je korisnik Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava i Fondacija Tempus zadržavaju pravo da zahtevaju povraćaj sredstava, dodeljenih studentu koji se nalazi u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju.

Napomena:

U slučaju mobilnosti radi obavljanja stručne prakse, student ima pravo na dodatna sredstva za individualnu podršku od 100 evra mesečno, nezavisno od toga da li se nalazi u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju. Međutim, u slučaju mobilnosti radi obavljanja stručne prakse kod studenata koji se nalaze u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, ti studenti imaju pravo na dodatak koji je veći – dakle 200 evra mesečno. Dve vrste dodataka su međusobno isključive, tako da nije moguće dobiti obe vrste dodatnih sredstava.

Studenti koji se nalaze u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, a koji učestvuju u aktivnostima mobilnosti, imaju pravo na dodatna sredstva za individualnu podršku u iznosu od 200 evra mesečno, ukoliko ispunjavaju kriterijume prihvatljivosti određene na nacionalnom nivou za projekte mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja između programskih zemalja (KA103), odobrene 2020. godine.

Kriterijumi prihvatljivosti su sledeći:

 • Ukupni mesečni prihodi u celom domaćinstvu ne prelaze iznos od dve prosečne neto plate – 118.439,33 dinara. Ovaj iznos se utvrđuje na osnovu prosečne neto zarade za period januar – jun 2020. godine, u iznosu od  59.219,67 dinara, objavljen na sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Kao dokaz nepovoljnog socio-ekonomskog položaja, potrebno je dostaviti Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva koje izdaje opština na kojoj je prijavljena adresa prebivališta studenta, navedena na ličnoj karti ili na drugom dokumentu koji izdaje nadležno telo,  a koji svedoči o adresi prebivališta studenta. Za studente koji su državljani Republike Srbije,  ovu potvrdu izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Studenti koji su strani državljani a koji su upisani na visokoškolsku ustanovu u Republici Srbiji potrebno je da dostave ekvivalentni dokument koji izdaje nadležna služba državne uprave u zemlji prebivališta.
 • Svojeručno potpisana izjava kojom student, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, potvrđuje da su podaci navedeni u priloženoj dokumentaciji tačni i potpuni, te ovlašćuje nadležne da iste imaju pravo da provere, obrađuju, čuvaju i upotrebljavaju u skladu sa važećim propisima.

U slučaju kada postoji sumnja na pokušaj manipulacije utvrđivanja nepovoljnog položaja studenata, moguće je zatražiti dodatnu dokumentaciju i sprovesti proveru sa nadležnim organima kako bi kriterijumi definisani konkursom bili potvrđeni. Ukoliko je, nakon provere dokumentacije, ustanovljena netačnost/neistinitost dostavljenih informacija, visokoškolska ustanova koja je korisnik Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava i Fondacija Tempus zadržavaju pravo da zahtevaju povraćaj sredstava, dodeljenih studentu koji se nalazi u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju.

Napomena:

U slučaju mobilnosti radi obavljanja stručne prakse, student ima pravo na dodatna sredstva za individualnu podršku od 100 evra mesečno, nezavisno od toga da li se nalazi u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju. Međutim, u slučaju mobilnosti radi obavljanja stručne prakse kod studenata koji se nalaze u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, ti studenti imaju pravo na dodatak koji je veći – dakle 200 evra mesečno. Dve vrste dodataka su međusobno isključive, tako da nije moguće dobiti obe vrste dodatnih sredstava.

Odobreni KA107 projekti: 2019. i 2020. godina

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata međunarodne kreditne mobilnosti za finansiranje u oblasti visokog obrazovanja (KA107) u okviru Opšteg poziva za 2019. godinu programa Erazmus+ (konkursni rok -12.02.2019).

Za finansiranje su odobreni sledeći KA107 projekti:

Br.

Ref. broj projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreno finansiranje za sledeće zemlje

Odobreni iznos (EUR)

Projektni savetnik

1.

2019-1-RS01-KA107-000971

Univerzitet u Beogradu

Izrael, Tunis, Maroko, Belorusija, Rusija, Kina, Kazahstan, Iran, Meksiko, SAD, Japan, Kenija, Gana.

313.799,00

Darko Milogorić

2.

2019-1-RS01-KA107-000651

Univerzitet u Nišu

Maroko, Ukrajina, Albanija, Bosna i Hercegovina, Peru

83.135,00

Tatjana Stanković

3.

2019-1-RS01-KA107-000790

Univerzitet EDUCONS, Sremska Kamenica

Ukrajina, Crna Gora

27.790,00

Tatjana Stanković

4.

2019-1-RS01-KA107-000649

Univerzitet u Novom Sadu

Kina

18.600,00

Tatjana Stanković

5.

2019-1-RS01-KA107-000568

Univerzitet u Kragujevcu

Kina

14.750,00

Darko Milogorić

6.

2019-1-RS01-KA107-000591

Univerzitet umetnosti u Beogradu

Bosna i Hercegovina

81.990,00

Olga Jovanović

7.

2019-1-RS01-KA107-000789

Univerzitet u Novom Pazaru

Crna Gora, Alžir

87.237,00

Olga Jovanović

8.

2019-1-RS01-KA107-000781

Visoka škola strukovnih studija – Beogradska politehnika

Alžir

6.980,00

Darko Milogorić

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata međunarodne kreditne mobilnosti za finansiranje u oblasti visokog obrazovanja (KA107) u okviru Opšteg poziva za 2020. godinu programa Erazmus+ (konkursni rok februar 2020).

Za finansiranje su odobreni sledeći KA107 projekti:

Broj

Broj projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreno finansiranje za sledeće zemlje

Odobreni iznos (EUR)

Projektni savetnik

1.

2020-1-RS01-KA107-065170

Univerzitet u Kragujevcu

Alžir, Australija, BiH, Dominikanska Republika, Gruzija, Izrael, Jordan, Crna Gora, Uzbekistan

337.563,00

Darko Milogorić

2.

2020-1-RS01-KA107-065234

Univerzitet u Beogradu

Azerbejdžan, Belorusija, Gruzija, Ukrajina, Izrael, Maroko, BiH, Iran, SAD, Crna Gora, Liban

230.862,00

Darko Milogorić

3.

2020-1-RS01-KA107-065226

Univerzitet Singidunum

Rusija, Albanija, BiH, Tajland

105.785,00

Olga Jovanović

4.

2020-1-RS01-KA107-065073

Univerzitet Umetnosti u Beogradu

BiH, Crna Gora

90.280,00

Olga Jovanović

5.

2020-1-RS01-KA107-065313

Visoka škola strukovnih Studija – Beogradska Politehnika

Alžir, BiH, Kosovo*, Crna Gora

84.943,00

Darko Milogorić

6.

2020-1-RS01-KA107-065133

Univerzitet u Novom Sadu

Ukrajina, Tajland, Meksiko

80.998,00

Tatjana Stanković

7.

2020-1-RS01-KA107-065225

Univerzitet u Nišu

Moldavija, Alžir, Bosna i Hercegovina

49.320,00

Tatjana Stanković

8.

2020-1-RS01-KA107-065146

Akademija strukovnih studija, Šabac

Moldavija, Jermenija, Bosna i Hercegovina

26.200,00

Olga Jovanović

9.

2020-1-RS01-KA107-065102

Visoka tehnička škola strukovnih studija, Subotica

BiH, Alžir

19.873,00

Olga Jovanović

10.

2020-1-RS01-KA107-065179

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Ukrajina

9.900,00

Darko Milogorić

Pitanja i odgovori (KA103 i KA107)

 
 1. Na koji način Fondacija Tempus može da prati sprovođenje projekata mobilnosti?

Grupa za visoko obrazovanje Fondacije Tempus redovno prati promene koje korisnici unose u Mobility tool+ i na Korisnički prostor. Pored toga, Fondacija Tempus organizuje monitoring posete projektima odobrenim u okviru Opšteg poziva za podnošenje projektnih prijava. Svrha ovih poseta je pružanje podrške korisnicima u cilju što kvalitetnijeg sprovođenja projekta i praćenje da li se aktivnosti realizuju onako kako su planirane odobrenim projektom.

 1. Da li je prihvatljivo da učesnik mobilnosti doputuje nekoliko dana ranije, ili da napusti državu nekoliko dana kasnije?

Dozvoljeno je i prihvatljivo da učesnici započnu mobilnost nekoliko dana ranije, ili da je završe nekoliko dana kasnije. Što se tiče vremenskog okvira dolaska i odlaska učesnika, naša je preporuka da datumi dolaska i odlaska treba da obuhvate period planirane aktivnosti. Svi dogovori oko dolaska i odlaska učesnika, uključujući i datume i način putovanja, su na samim ustanovama i učesnicima mobilnosti.

 1. Da li je potrebno da prijavljujemo boravak učesnika policiji u Srbiji tokom razmene?

Ukoliko su učesnici razmene smešteni u registrovanom hostelu/hotelu, oni automatski vrše prijavu boravka. Ukoliko učesnici nisu smešteni u ugostiteljskom objektu, trebalo bi da izvršite prijavu boravka.

 1. Da li izveštavanje u Mobility Tool+ treba da bude u skladu sa sprovedenim aktivnostima ili odobrenim projektnim predlogom?

Podatke u Mobility Tool+ je neophodno ažurirati u skladu sa sprovedenim aktivnostima i nastalim promenama.

 1. Da li postoji mogućnost slanja nacrta završnog izveštaja na uvid Fondaciji Tempus, pre dostavljanja u MT+, u cilju savetovanja o eventualnim izmenama i dopunama?

S obzirom da završni izveštaj proverava Fondacija Tempus, nismo u mogućnosti da dajemo komentare na nacrt vašeg završnog izveštaja. Tokom analize završnog izveštaja je moguće, na zahtev Fondacije Tempus, prilagati dopune dokumentacije. Fondacija Tempus je na raspolaganju korisnicima u cilju otklanjanja dilema i nedoumica u vezi popunjavanja završnog izveštaja.

 1. Da li je moguće da mi ugovorimo prevoz za učesnike iz partnerske organizacije u svrhu njihovog transporta do mesta aktivnosti, ili je obavezno da to urade oni sami?

Dogovor oko prevoza učesnika je između samih organizacija (koordinatora i partnera) i učesnika. Važno je da u zavisnosti od vrste transporta čuvate i dokaze koji bi potvrdili da su učesnici doputovali/otputovali (račun za gorivo, boarding pass, karta prevoza, račun za usluge prevoza i tako dalje.).

 1. Da li student može više puta da učestvuje u mobilnosti tokom studija?

Da, dok god se poštuju zadata ograničenja minimalnog trajanja pojedinačne aktivnosti (na primer, najmanje 3 meseca za mobilnost u cilju studiranja ili najmanje 2 meseca za mobilnost u cilju obavljanja radne prakse) i maksimalnog, zbirnog trajanja mobilnosti tokom studija (najviše 12 meseci u okviru jednog nivoa studija, i najviše 24 meseca kod integrisanih studija, poput studija u oblasti medicine). Ovaj zbir se odnosi na obe vrste mobilnosti (mobilnosti u cilju studiranja i u cilju obavljanja radne prakse). To znači da bi student čije osnovne studije traju ukupno 4 godine, mogao, na primer, da ode na mobilnost u trajanju od 3 meseca u 2. godini, 3 meseca u 3. godini i najviše 6 meseci u 4. godini studija – dakle, maksimalno na mobilnosti može provesti 12 meseci u okviru jednog nivoa studija.

Napominjemo da je navedena fleksibilnost moguća sa aspekta programa, ali da neke visokoškolske ustanove svojim internim aktima mogu odrediti dodatna pravila i ograničenja, te bi studenti svakako trebalo da provere i pravila na samoj visokoškolskoj ustanovi koju pohađaju.

 1. Da li studenti mogu da slušaju predmete koji se ne računaju kao doprinos sticanju diplome i neće biti priznati u ustanovi koja ga šalje?

Ovo je pitanje dogovora visokoškolskih ustanova. Moguće je da studenti slušaju i polože predmete koji neće biti priznati kao deo studijskog programa, ali se onda ovi predmeti unapred dogovaraju u Ugovoru o učenju (Learning Agreement) i treba da budu navedeni u dodatku diplomi.

 1. Da li postoje kriterijumi po kojima se biraju studenti?

Ne postoje kriterijumi za odabir studenata koji su unapred propisani na nivou Erazmus+ programa. Ipak, treba voditi računa da ovaj proces mora biti u skladu sa principima Erazmus povelje za visoko obrazovanje kao i da proces mora biti pravičan, transparentan, koherentan i dokumentovan. Takođe, mora biti javno dostupan svim zainteresovanim stranama u procesu. Prvi kriterijum za projekte mobilnosti u visokom obrazovanju je akademski uspeh, ali u slučaju istog akademskog nivoa, prednost treba dati studentima koji su u nepovoljnijem socio-ekonomskom položaju.

 1. Da li je državljanstvo učesnika važno kod učešća u mobilnosti?

Ne. U projektima mobilnosti se u obzir uzima na kom univerzitetu student studira. Primera radi, ukoliko je student upisan na nekom od univerziteta u Srbiji koji ima dogovorenu mobilnost sa univerzitetom iz Nemačke, nije važno državljanstvo koje zemlje student ima.

 1. Koje IT alate treba da koristimo za podnošenje izveštaja Fondaciji Tempus?

Ukoliko Vaš Ugovor o dodeli namenskih bespovratnih sredstava predviđa isplatu sredstava u dva predfinansiranja, potrebno je da podnesete isključivo završni izveštaj nakon sprovedenih aktivnosti, putem alata MT+. Ukoliko Vaš ugovor predviđa više predfinansiranja, potrebno je da podnesete i izveštaj o napretku, odnosno srednjoročni izveštaj, na Korisničkom prostoru

Pored ova dva alata, moguće je i korišćenje Erasmus Plus Project Results Platform kako bi i drugi mogli da se upoznaju sa rezultatima Vašeg projekta.

 1. Da li naš projekat mora da ima internet prezentaciju?

Internet prezentacija ili drugi načini onlajn prezentovanja projekta nisu obavezni, ali oni mogu poslužiti kao vrlo korisni alati u širenju informacija o projektnim rezultatima. Pri izradi internet prezentacije, kao i svih ostalih materijala, potrebno je voditi računa o pravilima vidljivosti programa Erazmus+ i sufinansiranja od strane Evropske unije, o kojima možete više pročitati ovde, u korisničkom vodiču Erazmus+ kada je reč o grafičkom dizajnu i vidljivosti.

 1. Da li svi učesnici mobilnosti dobijaju upitnik u Mobility tool+ na kraju mobilnosti? 

Da, link ka evaluacionom upitniku dobijaju svi učesnici mobilnosti.

 1. Da li svi učesnici mobilnosti moraju da popune upitnik u Mobility tool+kako bi završni izveštaj bio podnet i kakav je postupak ukoliko neki od njih to odbijaju da urade? 

Nije neophodno da svi učesnici popune evaluacioni upitnik kako biste mogli da podnesete završni izveštaj, ali je veoma poželjno. Stoga, zamolili bismo da učesnicima mobilnosti temeljno objasnite važnost i potrebu za popunjavanjem ovih upitnika.

 1. U kom vremenskom roku se upitnik u Mobility tool+ participants report šalje učesnicima? 

Učesnici dobijaju link odmah nakon aktivnosti mobilnosti, pod uslovom da su u Mobility tool+ uneti ispravni podaci o učesnicima (savet: proveriti tokom same aktivnosti da li imate tačne kontakte učesnika).

 1. Kako se izmene učesnika ubacuju u Mobility tool+, ako je ugovorni rok 7 dana, a postoji mogućnost da se izmene konačne liste dese i kasnije? 

Ukoliko nije moguće uneti izmene učesnika u ovom roku, neophodno je da to učinite u najkraćem mogućem roku nakon što izmena bude poznata.

 1. Da li u Mobility tool+postoji ograničenje po pitanju veličine zakačenih fajlova? 

Ograničenje za ukupnu veličinu fajlova je 10 MB. Trudite se da veličina Vaših fajlova ne prelazi 10 MB, ali ukoliko imate dodatnu dokumentaciju koju želite da priložite svom završnom izveštaju, možete tu dodatnu dokumentaciju postaviti u korisnički prostor.

 1. Šta je potrebno uneti u polje Participant ID uMobility tool+?

Što se tiče podataka o učesnicima mobilnosti, elemente koje je potrebno uneti jesu oni koji su navedeni u okviru video tutorijala koji možete naći na ovoj stranici. Dakle, ime, prezime, email adresa, datum rođenja, pol, nacionalnost i specifični status učesnika, ako je primenljivo, su podaci koje je važno uneti. Nema potrebe unositi JMBG učesnika. Zapravo, to ne bismo ni preporučili uzimajući u obzir napomenu koja se pojavljuje prilikom unošenja podataka u ovo polje, a koja daje uputstvo da se ne unose lični podaci pojedinaca (,,Participant ID should not be used for storing national ID numbers, passport numbers or similar identifiers”).

U okviru Vodiča za korišćenje Mobility Tool-a, Sekcija 8, nalazi se sledeće pojašnjenje koje se odnosi na polje Participant ID: ,,The Participant ID allows for alpha-numeric participant identification code to be entered. It must be unique for the project but it is not mandatory.“ Dakle, ovo može biti neki referentni broj koji sama ustanova koristi da registruje svoje mobilnosti, a u svakom slučaju, ovo polje nije obavezno. Dakle, potpuno je u redu da ostane prazno.

 1. Na koji način mobilnosti u MT+ prelaze iz statusa Draftu status Completed?

Mobilnosti automatski prelaze iz statusa draft u completed kada se popune sva obavezna polja. Ukoliko je nakon popunjavanja status mobilnosti i dalje draft, potrebno je da proverite da li nedostaje neki od elemenata, kao npr. broj aktivnosti.

 1. Da li je neophodno da završni izveštaj bude napisan na engleskom jeziku?

Izveštaj može da bude i na srpskom jeziku, bez obzira na jezik kojim ste pisali projektnu prijavu. Važno je odabrati jezik kojim će biti pisan završni izveštaj i celokupan izveštaj koristiti odabrani jezik.

 1. Da li je potrebno da finalni izveštaj, osim u MT+, dostavimo u još nekoj formi?

Finalni izveštaj se popunjava upotrebom MT+, u formi i na način koji su unapred definisani u MT+ (potrebno je pratiti korake). Detaljne informacije o popunjavanju finalnog izveštaja, kao i o korišćenju MT+ možete pronaći na prezentacijama sa koordinativnog sastanka, koje se nalaze na Korisničkom prostoru.

 1. Da li postoje uputstva za pisanje završnog izveštaja u MT+? Koje sve priloge i gde treba da postavimo?

Prilikom popunjavanja finalnog izveštaja u MT+, poželjno je da pružite što više relevantnih informacija (u većini polja je ograničenje do 5.000 karaktera), da izbegnete kopiranje teksta iz projektne prijave i da izveštaju dodate adekvatne priloge koji su navedeni u Ugovoru o dodeli namenskih nepovratnih sredstava. Kvalitet izveštaja će se procenjivati na osnovu teksta koji ste uneli u MT+ i dodatne dokumentacije.

Preporučljivo je da tekst sadrži kvalitativne i kvantitativne indikatore. Što se tiče dodatne dokumentacije, idealno bi bilo svaku tvrdnju iz izveštaja potkrepiti dodatnim materijalima (npr. ako navedete da su učesnici organizovali određeni događaj u svojim matičnim organizacijama nakon mobilnosti, trebalo bi da tu tvrdnju potkrepite pozivom na događaj i vestima o događaju, fotografijama itd.), dodati rezultate evaluacije, isečke iz medija, fotografije, snimke itd. Podsećamo da je ograničenje za priloge u MT+ 10 MB, ili maksimalno 10 fajlova, a da za dodatnu dokumentaciju koristite Korisnički prostor, koji nema ograničenja koja se odnose na veličinu fajlova.

Vodite računa da dokumenti budu potpune i finalne verzije, s obzirom na to da se ne mogu brisati sa Korisničkog prostora. Poželjno je kategorisati materijale radi lakšeg snalaženja i bržeg analiziranja završnog izveštaja.

 1. Gde možemo da pronađemo informacije o korišćenju Web disclaimer-a?

Potrebne informacije o uslovima korišćenja Web disclaimer-a možete pronaći na ovom linku.

 1. Da li postoji neko posebno uputstvo za Mobility Tool+ novijeg datuma? Jedno koje smo skinuli sa interneta je iz 2015. godine.

Više informacija o Mobility Tool+ možete pronaći u video uputstvu za popunjavanje Mobility Tool+ na ovom linku. Ukoliko radite u novijoj verziji ovog alata, molimo da koristite zvanično uputstvo Evropske komisije, a da ovo video upustvo koristite kao dopunsko sredstvo informisanja. Za sve druge informaciji se možete obratiti nadležnoj projektnoj grupi Fondacije Tempus.

 1. Da li je neophodno da ručno ili elektronski potpisujemo i pečatiramo obaveštenja o promenama koje kačimo na naš korisnički prostor?

Potpisivanje obaveštenja nije potrebno s obzirom na to da Korisničkom prostoru vašeg projekta pristup imaju samo Fondacija Tempus i korisnik.

 1. Koje promene zahtevaju zvanično obaveštenje?

Promene koje zahtevaju zvanično obaveštenje su one vrste promena koje ne zahtevaju odobrenje od strane Fondacije Tempus, ali za koje je potrebno da se postavi dopis/obaveštenje (u slobodnoj formi) na Korisnički prostor.

Rok za dostavljanje dopisa/obaveštenja je 7 radnih dana po nastaloj promeni.

U KA103 projektima sledeće promene zahtevaju zvanično obaveštenje:

 • Promena kontakt osobe;
 • Promena lica ovlašćenog za zastupanje samostalne visokoškolske ustanove koja je korisnik projekta;
 • Promena pravnog statusa samostalne visokoškolske ustanove, adrese i ostalih kontakt podataka;
 • Obaveštenje o potrošenim OLS licencama i zahtev za dobijanje novih (ukoliko su dostupne);
 • Preraspodela sredstava:
  • Dodeljenih za organizacionu podršku na druge budžetske kategorije;
  • Između bilo koje budžetske kategorije u okviru mobilnosti studenata;
  • Između bilo koje budžetske kategorije u okviru mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja;
  • Između bilo koje budžetske kategorije u okviru mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na bilo koje kategorije u okviru studentske mobilnosti.

U KA107 projektima sledeće promene zahtevaju zvanično obaveštenje:

 • Promena kontakt osobe;
 • Promena lica ovlašćenog za zastupanje samostalne visokoškolske ustanove koja je korisnik projekta;
 • Promena pravnog statusa samostalne visokoškolske ustanove, adrese i ostalih kontakt podataka;
 • Preraspodela sredstava:
 • Do 50% sredstava dodeljenih za organizacionu podršku na individualnu podršku, troškove prevoza i podršku osobama sa hendikepom kako za studente, tako i za zaposlene;
 • Sa individualne podrške na podršku za troškove prevoza, i obratno, kako za studente tako i za zaposlene (dokle god su ta sredstva namenjena saradnji sa istom partnerskom zemljom);
 • Sa individualne podrške i prevoza za zaposlene, na individualnu podršku i prevoz za studente, i obratno, uzevši u obzir ograničenja tokova/pravaca mobilnosti za pojedine regione (dokle god su ta sredstva namenjena saradnji sa istom partnerskom zemljom);
 • Sa individualne podrške i prevoza za zaposlene radi držanja nastave, na zaposlene radi usavršavanja i obratno (pod uslovom da se radi o istoj partnerskoj zemlji);
 • Sa dolaznih na odlazne tokove/pravce mobilnosti i obratno, unutar iste partnerske zemlje, dokle god te promene ne premaše 40% ukupnog budžeta projekta i ukoliko je tok/pravac mobilnosti prihvatljiv.
 1. Šta je zahtev za izmenu ugovora?

Zahtev za izmenu ugovora podnosi se u slučaju većih promena na projektu, i mora biti odobren od strane Fondacije Tempus.

Izmena Ugovora se može tražiti samo za vreme trajanja projekta, ne može imati retroaktivno dejstvo i neophodno je dostaviti zahtev najkasnije 30 dana pre nastale izmene.

Nemoguće je tražiti izmenu Ugovora u poslednjih mesec dana sprovođenja projekta. Takođe, ne može se menjati maksimalna vrednost dodeljenih sredstava.

U KA103 projektima ove promene su: izmena perioda trajanja projekta (sa 16 na 24 meseca i obratno); izmene budžeta projekta (izvan promena dozvoljenih Ugovorom); promena bankovnog računa; ostalo.

U KA107 projektima ove promene su: izmena perioda trajanja projekta (sa 24 na 36 meseci i obratno); promena bankovnog računa; izmena partnerskih ustanova na projektu; izmene budžeta projekta (izvan promena dozvoljenih Ugovorom); ostalo.

 1. Da li treba da koristimo logo Fondacije Tempus na promotivnom materijalu, i zastavu Evropske unije? 

Potrebno je koristiti logo programa Erazmus+, kao i logo sa izjavom da je projekat sufinansiran od strane Evropske unije. Logo Fondacije Tempus nije potrebno koristiti. Logo programa Erazmus+ kao i navedenu izjavu možete pronaći ovde.

 1. Koji je rok za podnošenje završnog izveštaja?

Rok za podnošenje završnog izveštaja definisan Ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava je 60 kalendarskih dana od dana završetka projekta.

 1. Na koji način obaveštavamo Fondaciju Tempus u slučaju promene pravnog zastupnika ustanove?

Dovoljno je dostaviti informaciju putem Korisničkog prostora kao i poslati prateći mejl obaveštenja Grupi za visoko obrazovanje na higher-education@tempus.ac.rs. Takođe, potrebno je na stranici vaše organizacije na portalu za učesnike (URF) ažurirati ovaj podatak i u odeljku Documents okačiti dokument o promeni pravnog zastupnika.

 1. Kada možemo očekivati odgovor u vezi sa završnim izveštajem koji smo podneli?

U skladu sa Ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava, za analizu završnog izveštaja projekta predviđeno je do 60 dana, računajući od datuma podnošenja izveštaja koji je formalno prihvaćen. Napominjemo da se vreme analize pauzira dok traje dopunjavanje dokumentacije koju Fondacija Tempus eventualno može zatražiti od korisnika u cilju kompletiranja izveštaja.

 1. Da li je moguće produžiti trajanje ugovora za određeni vremenski period kako bi se realizovale projektne aktivnosti koje iz određenih razloga kasne i morale su biti odložene?

Vreme trajanja KA103 projekta je moguće promeniti samo sa 16 na 24 meseca i obrnuto, a KA107 projekta sa 24 na 36 meseci i obratno.* Napominjemo da nisu moguće izmene Ugovora u poslednjem mesecu trajanja projekta.

*Zbog pandemije virusa korona, postoje izuzeci od ovog pravila. Za više informacija, budite slobodni da kontaktirate Grupu za visoko obrazovanje putem mejla higher-education@tempus.ac.rs.

 1. Da li visokoškolske ustanove iz Srbije imaju obavezu da obezbede zdravstveno osgiuranje učesnicima?

Visokoškolske ustanove iz Srbije nisu u obavezi da obezbeđuju zdravstveno osiguranje učesnicima koji dolaze/odlaze na mobilnost. Preporučljivo je da u tom slučaju ustanove unapred obaveste zainteresovane kandidate da ovo nije slučaj. Međutim, poželjno je da visokoškolske ustanove pruže neophodne informacije i podršku učesnicima mobilnosti, kako bi im olakšale pribavljanje zdravstvenog osiguranja.

 1. Da li i kako možemo da preraspoređujemo sredstva? Da li je o tome potrebno obavestiti Fondaciju Tempus?

Možete preraspoređivati sredstva u skladu sa Ugovorom. O ovome je potrebno zvanično obavestiti Fondaciju Tempus putem Korisničkog prostora, a važno je da prilikom podnošenja izveštaja objasnite do kojih promena je došlo.

 1. Koja dokumenta je potrebno dostaviti da bi se opravdala sredstva za putne troškove i individualnu podršku učesnika mobilnosti?
 • Putni troškovi

Potrebna prateća dokumentacija za pravdanje utrošenih sredstava po budžetskoj liniji „putni troškovi“ može biti različita u odnosu na način realizacije troška tj. da li ustanova koja šalje učesnika mobilnosti obezbeđuje prevoz i smeštaj ili se sredstva upućuju na zaposlenog koji samostalno organizuje prevoz i smeštaj/ishranu. U prezentaciji sa koordinativnog sastanka na ovom linku su date smernice. Dodatno, prilikom realizacije mobilnosti, ustanova, u skladu sa domaćim zakonodavstvom i internom procedurom upućuje zaposlenog uz odgovarajuću dokumentaciju: odluku, nalog za službeni put i slično. Potrebno je dostaviti i sve račune za realizovanu mobilnost: račun za smeštaj, prevoz, boarding karte, računi za gorivo/putarine (u slučaju da se na mobilnost odlazi automobilom) ili računi za putovanja autobusom ili vozom.

 • Individualna podrška

U slučaju odlaska na mobilnost, uz odluku ili nalog za službeni put, neophodno je dostaviti dokument o isplati individualne podrške zaposlenom ili studentu učesniku mobilnosti:

 • izvod sa realizovanom isplatom na račun učesnika ili
 • izjava potpisana od strane učesnika da je primio određena sredstva u svojstvu individualne podrške ili
 • priznanicu u slučaju isplate učesnika na blagajni ustanove.

U slučaju da ustanova obezbeđuje smeštaj, prevoz, neophodno je dostaviti račune za realizovane troškove kao i izvod/potvrdu o plaćenim troškovima. Nije neophodan dokaz o plaćenoj ishrani pojedinačno.

Naposletku, potrebno je dostaviti kompletne Ugovore sa ustanovom za sve učesnike mobilnosti (Ugovor o mobilnosti za zaposlene, za studente Ugovor o učenju u svrhu studiranja/obavljanja radne prakse). Naime, u modelu Grant Agreement-a na korisničkom prostoru projekata (Model Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu izvođenja nastave i pohađanja obuka/Model Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava za mobilnost studenata u svrhu studiranja/obavljanja radne prakse), možete videti da ovaj Ugovor zapravo predstavlja Grant Agreement sa pratećim aneksima (pojedinačni ugovori o mobilnosti/učenju/praksi).

Prateći aneksi ne moraju biti prosleđeni sa originalnim potpisima – prihvatljivi su skenirani primerci potpisa i elektronski potpisi, ako je to u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom ili propisima ustanove.

Za zaposlene koji odlaze na mobilnost potrebno je dostaviti i Ugovore o radu. Više informacija o dokumentima koje prilažu zaposleni kao dokaz o zaposlenju možete pronaći u odgovoru na naredno pitanje – Koja dokumentacija potvrđuje da je osoba zaposlena na ustanovi?

 1. Koja dokumentacija potvrđuje da je osoba zaposlena na ustanovi?

U sklopu prateće dokumentacije za izveštavanje o mobilnostima zaposlenih na ustanovama iz Republike Srbije, odnosno zaposlenima koje visokoškolska ustanova iz naše zemlje upućuje na mobilnost u instituciju u inostranstvu, visokoškolska ustanova koja koordinira projektom (u daljem tekstu:  Korisnik) je u obavezi da Fondaciji Tempus, putem Korisničkog prostora projekta, dostavi i skeniranu verziju Ugovora o radu svakog učesnika mobilnosti.

Erazmus+ projekti se sprovode u skladu sa Uredbom (EZ) br. 2018/1725 Evropskog parlamenta i Saveta o zaštiti lica u pogledu obrade podataka o ličnosti od strane institucija i organa EU i o slobodnom kretanju takvih podataka. S tim u vezi, svi lični podaci se obrađuju isključivo u vezi sa sprovođenjem ugovora i aktivnosti nakon mobilnosti od strane ustanove pošiljaoca, Nacionalne agencije i Evropske komisije, ne dovodeći u pitanje mogućnost prosleđivanja podataka organima koji su odgovorni za proveru i reviziju u skladu sa zakonodavstvom EU (Evropski sud revizora ili Evropska služba za suzbijanje prevara (OLAF)).

Odredbe koje se tiču obrade ličnih podataka, kako od strane Nacionalne agencije, tako i od strane Korisnika, navedeni su u Aneksu I Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava (Član II 7 Obrada podataka o ličnosti), kao i u modelu ugovora koje ustanova sklapa sa pojedincima (Član III Zaštita podataka).

Pored toga, Fondacija Tempus prihvata zatamnjivanje ili drugi vid prikrivanja onih delova Ugovora o radu koji nisu relevantni za utvrđivanje samog statusa zaposlenog.

U izuzetnim slučajevima, Fondacija Tempus može prihvatiti i drugu dokumentaciju koja dokazuje kontinuiranu formalnu povezanost za pojedince koji su na visokoškolskoj ustanovi angažovani u nastavi, ukoliko postoji odgovarajuća dokumentacija koja to dokazuje. U ovim slučajevima Fondacija Tempus će vršiti procenu dokumentacije za konkretni slučaj, tako da ona može podrazumevati različitu dodatnu dokumentaciju.

U sklopu prateće dokumentacije za izveštavanje o mobilnostima zaposlenih iz drugih zemalja partnera na projektu, odnosno zaposlenih koje ustanova iz naše zemlje prima na mobilnost, Korisnik je u obavezi da Fondaciji Tempus, putem Korisničkog prostora projekta, dostavi skeniranu verziju dokumenta koji je u kontekstu nacionalnog zakonodavstva sličan Ugovoru o radu i, u zavisnosti od konretnog slučaja, može sadržati različite podatke poput: datuma zasnivanja radnog odnosa, trajanja ugovora, tipa ugovora, vrste posla za koje je zaposleni angažovan, statusa nastavnog osoblja koji zaposleni ima, informacije da li je izabran nekim procentom za rad u nastavi, a ukoliko je sa tom osobom zakljuceno više sličnih ugovora, potrebno je priložiti sve ugovore, zbog dokazivanja kontinuiteta.

I u slučaju partnerskih zemalja, Fondacija prihvata zatamnjivanje ili drugi vid prikrivanja onih delova Ugovora o radu koji nisu relevantni za utvrđivanje samog statusa zaposlenog.

 1. Zašto je potrebno dostaviti dokumenta koja dokazuju putovanje studenata koji idu na mobilnost kroz KA103 projekat s obzorom putni troškovi studenata nisu obezbeđeni projektom?

Dokumenta koja svedoče o putovanju se dostavljaju i za studente koji idu na mobilnost kroz KA103 projekte, iako im putni troškovi nisu pokriveni, zato što Boarding pass ili autobuska/vozna karta predstavljaju dodatni dokaz za ustanovu da je učesnik na mobilnosti u okviru KA103 projekta proveo određeni broj dana tj. meseci na samoj aktivnosti. To bi bio kontrolni dokument za potvrdu realizacije aktivnosti, tj. dodatni propratni dokument na osnovu koga se utvrđuje trajanje aktivnosti.

 1. Kako se određuje da li se student nalazi u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju? Koja dokumenta je potrebno da student dostavi?

Dokumentaciju koja je potrebna za dokazivanje da je student u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju možete pronaći ovde.

 1. Da li za dokazivanje nepovoljnog socio-ekonomskog položaja tražimo očitanu ličnu kartu za sve studente ili samo za strane državljane koji studiraju kod nas?

Očitana lična karta se traži svim studentima koji poseduju ličnu kartu koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u skladu sa važećim zakonima (Zakon o ličnoj karti, Zakon o strancima) kako bi se verifikovali lični podaci o studentu navedeni u Uverenju za učesnike u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju koje izdaje opština. Drugi, odgovarajući dokument iz MUP-a mogu da dostave strani državljani koji ne poseduju ličnu kartu koju izdaje MUP RS, već na ovaj način dostavljaju podatke o prebivalištu i ostalim ličnim podacima.

 1. Na koji način se obračunava trošak za podršku osobe sa hendikepom koja odlazi na mobilnost? Da li se isplaćuje redovna stipendija, a nakon dostavljenih računa se isplaćuje i razlika od stvarno nastalih troškova? Da li postoji maksimum koji se može isplatiti?

Ukoliko NA odobri zahtev za realizaciju ovih troškova, korisnik dostavlja sve račune koji se odnose na aktivnosti povezane sa osobom sa hendikepom – učesnikom u mobilnosti, kao i za osobe koje prate učesnika. Sagledavanje 100% troškova se odnosi na obračun navedenih iznosa po računima u valuti u evrima eur tj. to je maksimum koji NA odobrava ukoliko su prihvatljivi. U svakom slučaju, za potrebe osobe sa hendikepom može biti isplaćen jedinični trošak plus ostali prihvatljivi troškovi koji će spasti pod realne troškove.

 1. Da li je moguće popuniti samo engleski deo aneksa Grant Agreement-a (Ugovora sa pojedincima), a ostaviti deo na srpskom prazan?

U redu je priložiti dokument na način kako je opisano – potpisana verzija na engleskom uz priloženu praznu i nepotpisanu verziju na srpskom jeziku.

 1. Da li su projektni troškovi oslobođeni od PDV-a?

Projektni troškovi su podložni oslobađanju od PDV-a, ali ih morate sami osloboditi u centrali Poreske uprave u Beogradu. Više informacija o poreskom oslobođenju možete naći ovde.

 1. Na koji način je pokriveno zdravstveno osiguranje učesnicima tokom trajanja mobilnosti?

Troškovi putnog zdravstvenog osiguranja tokom mobilnosti nisu pokrivena određenom budžetskom kategorijim. Međutim, ovi troškovi mogu biti pokriveni iz organizacione podrške.
Ukoliko na mobilnosti učestvuju osobe iz država sa kojima je Srbija potpisala odgovarajući sporazum, pitanje zdravstvenog osiguranja možete i tako rešiti. Status stranih studenata po pitanju njihove zdravstvene zaštite zavisi od toga koji su pojedinačni bilateralni sporazumi na snazi između zemlje iz koje dolazi student u pitanju i Srbije. Svakako ne bi bilo loše da savetujete strane studente koji dolaze na mobilnost u Srbiju da imaju plaćeno putno zdravstveno osiguranje, pre dolaska u Srbiju.

 1. Po kom kursu evra se obračunavaju putni troškovi?

Korisnik je dužan da, u skladu sa Ugovornom odredbom, beleži troškove nastale u drugoj valuti u evrima, po mesečnom kursu koji utvrđuje Komisija i objavljuje na svom sajtu, ovde.

 1. Da li Fondacija Tempus može da traži dodatnu finansijsku dokumentaciju (račune, izvode, fakture…) za pravdanje jediničnih troškova (unit costs)? 

Da. Prema Ugovoru koji sklapaju Korisnik i Fondacija, ”Korisnik mora obezbediti sve informacije, uključujući informacije u elektronskom obliku, koje zahtevaju NA ili Komisija, odnosno bilo koji drugi organ koji Komisija ovlasti.” .

 1. Kada možemo očekivati uplatu predfinansiranja za naš projekat?

Iznos prvog predfinansiranja biće isplaćen u roku od 30 dana od datuma obostranog potpisivanja ugovora, u skladu sa rokom koji je naveden u Ugovoru koji ste potpisali sa Fondacijom Tempus i koji se nalazi na Korisničkom prostoru Vašeg projekta.

 1. Koliko dana nakon predaje srednjoročnog izveštaja može da se očekuje uplata naredne tranše?

Ukoliko je dostavljena kompletna dokumentacija, rok za uplatu rate predfinansiranja iznosi 30 dana. Ukoliko dokumentacija nije kompletna i kancelarija Fondacije Tempus traži dodatnu dokumentaciju, vreme se produžava za period čekanja na dopunu.

 1. Šta se podrazumeva pod danima za putovanje, a šta pod danima mobilnosti?

Prema Aneksu III Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava, jedan dan putovanja pre aktivnosti i jedan dan putovanja nakon aktivnosti se mogu uključiti u obračun za organizacionu podršku ako je opravdano. U Aneksu III ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava su navedeni uslovi za pravdanje ovih troškova. Važno je da su ispoštovana pravila programa, da se može dokazati da se putovanje realizovalo, da se može dokazati učešće u aktivnosti za koju se povlače sredstva i prisustvo tokom svih dana za koje je odobrena individualna podrška.

 1. Na koji način se pravdaju troškovi putovanja učesnika i kako se dokazuje prisustvo tokom aktivnosti mobilnosti?

Putovanje je potrebno dokazati kartama, bording karte i sl. Neophodno je priložiti dva izvora verifikacije, dakle, uz karte treba priložiti spisak učesnika, potvrdu o smeštaju sa spiskom učesnika („rooming“ lista sa imenima učesnika, datumima dolaska i odlaska iz smeštaja). Po pravilima Erazmus+ programa, potrebno je i kroz finansijsku dokumentaciju dokazati da je učesnik bio na događaju.

 1. Dobili smo obaveštenje od banke da nam se račun koji je korišćen kao projektni gasi. S obzirom da treba da nam bude uplaćena druga rata sredstava (nakon odobravanja izveštaja) za realizovan projekat, da li možemo da dostavimo drugi račun? Da li je potrebno uraditi aneks ugovora?

S obzirom na to da je informacija o bankovnom računu deo Ugovora koji ste potpisali sa Fondacijom Tempus, potrebno je da inicirate Zahtev za izmenu Ugovora u Korisničkom prostoru.

 1. Da li je neophodno da otvorimo novi namenski devizni račun namenjen projektu odobrenom od strane Fondacije Tempus, ukoliko već posedujemo devizni račun na koji se uplaćuju isključivo donacije i grantovi?

U slučaju da u poslovnoj banci imate otvoren namenski devizni račun za donacije, nije potrebno otvarati novi račun. Neophodno je Fondaciji Tempus dostaviti potvrdu poslovne banke o posedovanju računa, a nakon potpisivanja ugovora i instrukcije za uplatu u valuti EUR. Inače, ovaj odgovor je deo Uputstva o otvaranju namenskog deviznog računa, koje se nalazi na korisničkom prostoru svakog odobrenog projekta.

 1. Prilikom refundacije putnih troškova učesnika na aktivnosti i konverzije valute uz upotrebu Infor-euro kursa, koji tačno kurs koristimo?

Potrebno je koristiti Infor-euro kurs za mesec kada je izvršena refundacija, koja se može dokumentovati izvodom iz banke (prenos sredstava ili podizanje gotovine). Na primer, karta je kupljena u martu za putovanje u junu a refundirana je u julu. Za konverziju ovog troška u evrima koristi se kurs za mesec jul. Odgovarajući kurs je potrebno koristiti kod stvarnih (real costs) troškova, dok za jedinične (unit costs) troškove nije značajan.

 1. Ako student dostavi određeni sertifikat o znanju jezika u fazi prijave na konkurs sa naznačenim određenim nivoom znanja, a nakon testiranja istog jezika putem OLS platforme se ispostavi da student ima niže znanje jezika od naznačenog u sertifikatu i od predviđenog minimuma za samu mobilnost, da li postoje određene sankcije?

OLS se dodeljuje studentima koje ste već odabrali za mobilnost. U tom smislu ne postoje sankcije što se tiče samog OLS -a i programa mobilnosti – bez obzira koji nivo student dobije kroz OLS, on ide na mobilnost na osnovu rezultata selekcije koju ste već sproveli. Cilj OLS-a jeste da učesnici mobilnosti poboljšaju svoje znanje određenog jezika, na kom god nivou ono u početku bilo, i što bolje iskoriste vreme provedeno na mobilnosti. Postoji početni jezički test koji je obavezan i koji procenjuje nivo znanja učesnika mobilnosti i dodeljuje mu određeni kurs za pohađanje. Od studenta se očekuje da uradi završni test jezičke procene na kome se može videti koliko je napredovao.

 1. U uputstvima za OLS (Technical QA for Beneficiaries) i u Aneksu III piše da je prvo testiranje jezičkih sposobnosti preduslov za mobilnost osim u slučaju izvornih govornika – da li to znači da izvorni govornici npr. mađarskog koji planiraju da pohađaju nastavu na mađarskom ne treba da se testiraju preko portala niti da pohađaju OLS kurs?

Da, izvorni govornici nisu u obavezi da se testiraju preko portala niti da pohađaju OLS kurs ukoliko se mobilnost odvija na njihovom maternjem jeziku. Međutim, to ne znači da im ne može biti dodeljen drugi jezik za testiranje i pohađanje kursa, mada bi on trebalo da na neki način ima veze sa mobilnošću. Možda je preporuka da to bude kurs engleskog jezika, zbog sporazumevanja sa učesnicima mobilnosti iz drugih država ili dodatne literature koju student koristi tokom rada.

 1. Da li jedna dodeljena licenca za testiranje jezičkih sposobnosti daje pravo učesniku mobilnosti na testiranje i pre i posle obavljene mobilnosti? U slučaju da je tako, da li onda to znači da prilikom dodeljivanja licence treba staviti rok da se ona iskoristi, koji će pokriti ukupan period (sve dok se učesnik ne vrati sa mobilnosti)?

Da, jedna dodeljena licenca za testiranje jezičkih sposobnosti obuhvata testiranje pre i nakon mobilnosti. Prilikom dodele licence učesniku mobilnosti će se od vas tražiti da izaberete iz padajućeg menija rok u okviru koga učesnik mobilnosti mora da uradi test jezičke procene pre odlaska na mobilnost. Taj rok ne bi trebalo da bude kasnije od datuma kada učesnik odlazi na mobilnost. Dakle, ovaj rok koji treba da unesete ne pokriva ukupan period (pre, tokom i nakon) mobilnosti već samo pre mobilnosti.

Što se tiče testa jezičkih sposobnosti nakon mobilnosti, učesnicima mobilnosti bi automatski trebalo da stigne mejl sa pozivom da urade test 15 dana pre isteka mobilnosti. U slučaju da učesnici mobilnosti ne dobiju ovaj automatski mejl zbog nekog tehničkog problema, oni i dalje mogu uraditi test. Samo je potrebno da se uloguju na svoj nalog na kome će se naći opcija za testiranje.

OLS zna kada treba da pošalje mejl sa pozivom na drugo testiranje jer učesnik mobilnosti prilikom kreiranja naloga unosi trajanje mobilnosti. Vi možete izmeniti trajanje mobilnosti na njegovom nalogu ukoliko je neispravno uneto.

 1. Da li se učesnicima dodeljuju isključivo licence za testiranje znanja jezika koji će biti glavni jezik u nastavi/radu? Da li u tom slučaju, a ukoliko učesnik ima nivo znanja po osnovu kojeg mu se ne dodeljuje automatski licenca za pohađanje kursa, njemu može biti dodeljena licenca za pohađanje kursa nekog drugog jezika (recimo jezika zemlje u koju idu, u slučaju da se on razlikuje od glavnog jezika nastave)?

Da, učesniku mobilnosti se najčešće prvo dodeljuje licenca za test jezičkih sposobnosti za jezik na kome će se odvijati mobilnost. Ukoliko on na tom testu dobije rezultat da je B1 nivo ili niži, njemu se automatski dodeljuje kurs za taj jezik za koji je radio test. Ukoliko je B2 nivo ili viši, ne dodeljuje mu se kurs automatski već Vaša OLS kontakt osoba to mora uraditi. Tada ipak može učesniku mobilnosti dodeliti kurs za jezik za koji je radio test, a može mu i dodeliti kurs za jezik države u koju ide na mobilnost.

 1. Da li učesnici u mobilnosti koji obave testiranje i imaju zadovoljavajući nivo znanja (u skladu sa Ugovorom o učenju) dobijaju potvrdu o jezičkim sposobnostima koji mogu koristiti kao dokaz znanja jezika za potrebe svoje mobilnosti?

Učesnici mobilnosti ne dobijaju potvrdu o jezičkim sposobnostima koji mogu koristiti kao dokaz znanja jezika u bilo kojoj situaciji, pošto se radi o onlajn testu i nije moguće kontrolisati uslove pod kojima se radi test.

Za sve dodatne informacije, možete da se obratite grupi za visoko obrazovanje Fondacije Tempus, putem sledeće mejl adrese: higher-education@tempus.ac.rs

Informacije o novom Erazmus+ programu 2020-2027 su dostupne ovde.

Skip to content