Opšti poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2023. godinu: rezultati odabira prijava za projekte mobilnosti u visokom obrazovanju – konkursni rok 23. februar 2023. godine

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projektnih prijava za projekte mobilnosti u visokom obrazovanju (KA131-HED) i projekte mobilnosti u visokom obrazovanju sa trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu (prvih 12 regiona) (KA171-HED)

Projekti odabrani za finansiranje: projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja (KA131-HED) – prvi konkursni rok: 23. februar 2023. godine

Br.

Ref. broj projektne prijave

Podnosilac prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2023-1-RS01-KA131-HED-000117240

Univerzitet u Beogradu

1.019.980,00

2.

2023-1-RS01-KA131-HED-000112434

Univerzitet u Novom Sadu

519.032,00

3.

2023-1-RS01-KA131-HED-000119613

Univerzitet u Nišu

246.614,00

4.

2023-1-RS01-KA131-HED-000113601

Univerzitet u Kragujevcu

194.974,00

5.

2023-1-RS01-KA131-HED-000136096

Univerzitet Singidunum

89.216,00

6.

2023-1-RS01-KA131-HED-000118754

Univerzitet  Privredna akademija u Novom Sadu

42.480,00

7.

2023-1-RS01-KA131-HED-000132473

Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd

54.970,00

8.

2023-1-RS01-KA131-HED-000147035

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija

47.490,00

9.

2023-1-RS01-KA131-HED-000113550

Univerzitet  umetnosti u Beogradu

43.124,00

10.

2023-1-RS01-KA131-HED-000145393

Akademija strukovnih studija Beograd

40.010,00

11.

2023-1-RS01-KA131-HED-000117144

Državni univerzitet u Novom Pazaru

33.640,00

12.

2023-1-RS01-KA131-HED-000118034

Univerzitet Union Beograd

29.760,00

13.

2023-1-RS01-KA131-HED-000147067

Univerzitet  odbrane, Beograd

31.008,00

14.

2023-1-RS01-KA131-HED-000118929

Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija, Kruševac

30.096,00

15.

2023-1-RS01-KA131-HED-000112655

Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, Niš

20.928,00

16.

2023-1-RS01-KA131-HED-000112988

Univerzitet Educons u Sremskoj Kamenici

20.900,00

17.

2023-1-RS01-KA131-HED-000147642

Univerzitet Metropolitan, Beograd

19.268,00

18.

2023-1-RS01-KA131-HED-000138871

Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd

17.952,00

19.

2023-1-RS01-KA131-HED-000127876

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije, Beograd

14.064,00

20.

2023-1-RS01-KA131-HED-000137752

Visoka strukovna škola– Internacionalni centar za profesionalne studije

16.498,00

21.

2023-1-RS01-KA131-HED-000119850

Akademija strukovnih studija Šumadija, Kragujevac

16.004,00

22.

2023-1-RS01-KA131-HED-000112333

Univerzitet u Novom Pazaru

16.004,00

23.

2023-1-RS01-KA131-HED-000137195

Akademija strukovnih studija Južna Srbija, Leskovac

16.320,00

24.

2023-1-RS01-KA131-HED-000117199

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

13.056,00

25.

2023-1-RS01-KA131-HED-000125525

Visoka škola socijalnog rada, Beograd

13.234,00

26.

2023-1-RS01-KA131-HED-000114397

Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Užice

13.728,00

27.

2023-1-RS01-KA131-HED-000126280

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

13.056,00

28.

2023-1-RS01-KA131-HED-000113413

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

12.096,00

29.

2023-1-RS01-KA131-HED-000124676

Visoka škola „Akademija za poslovnu ekonomiju“ Čačak

9.634,00

30.

2023-1-RS01-KA131-HED-000113763

Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica

8.496,00

31.

2023-1-RS01-KA131-HED-000123891

Visoka škola modernog biznisa, Beograd

6.864,00

32.

2023-1-RS01-KA131-HED-000131168

Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac

4.896,00

33.

2023-1-RS01-KA131-HED-000120682

Visoka škola strukovnih studija Vazduhoplovna akademija, Beograd

3.264,00

Odricanje od odgovornosti:  Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

Projekti odabrani za finansiranje: projekti mobilnosti u visokom obrazovanju sa trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu (prvih 12 regiona) (KA171-HED) – prvi konkursni rok: 23. februar 2023. godine

Br.

Broj projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreno finansiranje za sledeće regione

Odobren budžet (EUR)

1.

2023-1-RS01-KA171-HED-000118077

Univerzitet u Beogradu

1, 2, 3, 5, 9, 10, 12

150.630,00

2.

2023-1-RS01-KA171-HED-000112905

Univerzitet u Novom Sadu

1, 3, 5, 7, 10

73.310,00

3.

2023-1-RS01-KA171-HED-000126666

Univerzitet u Kragujevcu

1, 3, 6, 10

51.370,00

4.

2023-1-RS01-KA171-HED-000141384

Univerzitet u Nišu

1, 2

31.810,00

5.

2023-1-RS01-KA171-HED-000126208

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

3, 9

51.870,00

6.

2023-1-RS01-KA171-HED-000138233

Univerzitet Singidunum, Beograd

3, 9

49.740,00

7.

2023-1-RS01-KA171-HED-000130436

Univerzitet Educons u Sremskoj Kamenici Privatne Ustanove

1, 2

45.240,00

8.

2023-1-RS01-KA171-HED-000124748

Visoka tehnička škola strukovnih studija, Subotica

2, 3, 6

41.770,00

9.

2023-1-RS01-KA171-HED-000148802

Akademija strukovnih studija Južna Srbija, Leskovac

1

17.300,00

10.

2023-1-RS01-KA171-HED-000124538

Visoka škola modernog biznisa, Beograd

1

16.280,00

11.

2023-1-RS01-KA171-HED-000143441

Visoka strukovna škola – Internacionalni centar za profesionalne studije, Beograd

1

15.600,00

Odricanje od odgovornosti:  Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

Skip to content