Poziv za događaj „Accreditation in Erasmus+“

Norveška nacionalna agencija za Erazmus+ program organizuje aktivnost međunarodne saradnje (Training and Cooperation Activity – TCA) „Accreditation in Erasmus+“ onlajn,  6, 7. i 13. septembra 2021. godine.

Ovaj događaj namenjen je predstavnicima državnih i privatnih škola i predškolskih ustanova, srednjih stručnih škola i drugih organizacija koje se bave stručnim obrazovanjem i obukama, kao i predstavnicima ustanova, organizacija, udruženja, stručnih društava i ostalih institucija koje se bave obrazovanjem odraslih, a zainteresovani su za temu seminara i žele da konkurišu za akreditaciju u okviru programa Erazmus+ u sledećem prijavnom roku (19. oktobar 2021). 

Ovom prilikom, učesnici će dobiti savete kako da se što bolje pripreme i podnesu kvalitetnu prijavu.

Osnovni preduslov je da je učesnik zaposlen u nekoj od navedenih ustanova u Srbiji. Neophodno je poznavanje engleskog jezika, koji je radni jezik događaja i očekuje se aktivna komunikacija sa drugim kolegama.

Prilikom izbora učesnika za navedeni događaj, prednost će se dati kandidatima koji do sada nisu učestvovali na seminarima i radionicama u inostranstvu za koje je učešće finansirala Fondacija Tempus. 

Zainteresovani se za ovaj događaj mogu prijaviti isključivo putem registracionog formulara do srede 11.08.2021. do 12:00 časova.

U okviru registracionog formulara treba ukratko opisati motivaciju za učestvovanje na događaju, kao i kakva su kandidatova očekivanja od skupa.

Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju navedene uslove i koji su ušli u uži izbor na osnovu celokupne prijave, biće obavljen razgovor na engleskom jeziku putem Teams-a.

Konačnu odluku o izboru učesnika Fondacija Tempus će doneti na osnovu celokupne prijave kandidata i obavljenih razgovora.

Pročitajte obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i, ukoliko ste saglasni, možete se prijaviti na konkurs.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona i e-pošte:

Telefon: 011/3342 430, opcija 3

E-pošta: schools-vet@tempus.ac.rs i adult-education@tempus.ac.rs

Skip to content