Transnational Cooperation Activities (TCA)

Шта су TCA  активности?

Transnational Cooperation Activities (TCA) – су међународне активности (семинари, обуке, конференције, истраживања) које су саставни део Еразмус + програма. Овакве активности треба да  допринесу остварењу циљева и приоритета Еразмус+ програма који важе и за пројекте сарадње. TCA активности служе успостављању контаката и партнерстава за нове пројекте, али и размени добрих пракси између актера у секторима формалног и неформалног образовања и развоју компетенција запослених у васпитно-образовном раду и неформалном образовању младих.

TCA догађаји укључују учеснике из више Еразмус+ програмских земаља, али и из других региона и држављанима Србије су доступни почев од 2019. године.

У својству организације надлежне за спровођење Еразмус+ програма у Србији, Фондација Темпус:

 • организује TCA догађаје у Србији и позива учеснике из других програмских земаља да у њима учествују;
 • шаље учеснике из Србије на TCA догађаје у другим програмским земљама које организују друге организације надлежне за спровођење Еразмус+ програма;
 • учествује у TCA истраживањима релевантним за спровођење програма Еразмус+ у програмским земљама.

Коме су TCA догађаји намењени?

TCA догађаји су намењени појединцима активним у сектору формалног образовања и неформалног образовања младих (наставници, васпитачи, директори, педагози и психолози у школама, омладински радници и тренери за област неформалног образовања младих, доносиоци одлука на националном, регионалном нивоу у области формалног и неформалног образовања и сл.). Учесници успешних Еразмус+ пројеката или они који разрађују теме за пројекте стратешких партнерстава такође се могу пријавити за TCA, ако је тема догађаја у вези са успостављањем контаката или планирањем нових пројеката.

Од учесника TCA догађаја се очекује да поделе своје, али и добре праксе својих установа и организација са осталим учесницима догађаја и да стечено искуство и знање, по повратку, прошире међу својим колегама у установама и организација у којима раде.

У складу са тиме, завршна фаза учешћа у TCA догађају јесте подношење извештаја о учешћу. Од учесника се очекује да детаљно опишу активности са догађаја, начин на који су оне допринеле развоју њихових знања и вештина, и план за примену и дељене новостечених знања у својој установи или локалној заједници.

Како се пријавити за учешће на TCA догађајима?

Сви заинтересовани морају се пријавити за учешће преко званичних портала за TCA догађаје (SALTO YOUTH или SALTO E&T), или путем регистрационих формулара који се могу наћи на овом сајту (видети доле).

У области младих, информације о предстојећим TCA догађајима се могу наћи на порталу SALTO YOUTH. Преко овог портала се конкурише за учешће, а препоручујемо и да се пријавите на мејлинг листу на овом линку да бисте на време били обавештени о свим новостима у овој области. На овом порталу се налазе сви TCA догађаји које различите Националне агенције организују у одређеној години и појединци су слободни да се пријаве на њих, али Фондација Темпус не може да гарантује слање учесника из Србије нити финансијску подршку њиховог учешћа за све догађаје, већ само за оне који не налаза на списку догађаја на које је Фондација Темпус у могућности да пошаље учеснике. Треба знати да се на порталу налазе и догађаји које не организују Националне агенције, већ друге организације и институције из Европе, за које не важе правила TCA финансирања.

У области формалног образовања и обука (опште образовање, стручно образовање и обуке, образовање одраслих и високо образовање), информације о будућим догађајима су доступне на сајту SALTO EDUCATION AND TRAINING. Конкурисање за сада иде преко регистрационих формулара на сајту Фондације Темпус или организатора скупа из програмске земље.

Фондација Темпус ће све TCA догађаје на које је у могућности да пошаље учеснике промовисати преко свог сајта и мејлинг листа, као и кроз позиве за регистрацију. Заинтересовани се позивају да прате вести и да своју мејл адресу додају на мејлинг листе Фондације Темпус за појединце у области младих  и у области формалног образовања и обука.

Списак свих догађаја на које је Фондација Темпус у могућности да пошаље учеснике из Србије за сваки од сектора налази се на следећим линковима:

Списак догађаја ће бити редовно ажуриран и на њему ће благовремено бити додате нове TCA активности/догађаји и линкови ка пријавама.

Шта је важно знати код конкурисања за TCA догађаје?

Поред основних података, пријава за TCA најчешће укључује појашњење мотивације као и начин на који ће појединац који буде послат на догађај у иностранство касније искористити своје искуство, најчешће у раду своје организације/институције.

У случају да је за учешће потребно познавање страног језика, предуслов за учешће је поседовање траженог нивоа знања тог језика. За већину догађаја је довољно да учесници могу да активно учествују у дискусији.

Фондација Темпус бира учеснике TCA догађаја из Србије узимајући у обзир:

 • свеукупни квалитет пријаве у односу на профил учесника који се тражи за тај догађај;
 • евентуалну проверу знања језика на којем се одвија TCA догађај;
 • потенцијал за примену/ширење резултата TCA скупа.

Предност се даје и кандидатима из организација/институција који раније нису били на TCA скуповима, а води се рачуна и о томе да учесници TCA догађаја долазе из различитих крајева Србије и различитих типова образовних установа и организација које раде у сектору неформалног образовања младих и о другим евентуалним специфичностима које може да затражи организатор догађаја.

Формални предуслови за пријављивање

Они који се пријављују за учешће на TCA догађајима морају испуњавати следећа три услова, тј. да су:

 • држављани или резиденти Републике Србије,
 • представници организације/установе која је регистрована као домаће правно лице у Републици Србији и која је активна на територији Републике Србије,
 • поседују релевантно искуство за учешће на скупу у односу на тему скупа. Релевантно може бити и искуство организације коју представљате.

Провера документације којом се доказује испуњеност ова три предуслова ће се радити у финалној фази селекције учесника, тј. само код кандидата који су се нашли на краткој листи за одабир.

Учесницима волонтерских активности Еразмус+ програма (у сектору младих) не може бити одобрено учешће на TCA догађајима.

Специфичност за TCA SALTO Youth портал

У сектору младих, пре пријаве за учешће на TCA догађајима за област младих преко SALTO Youth портала, неопходно је да појединац региструје своју организацију и себе на поменутом порталу. Подаци о организацији којој појединац припада аутоматски ће се појавити у свим пријавама за догађаје за које тај појединац конкурише.

Напомињемо да SALTO Youth портал садржи и велики број корисних информација о различитим методама рада за подручје неформалног образовања младих. На истом порталу, појединци се могу регистровати и као тренери и понудити своје ангажовање у организацији догађаја у том својству.

Како се финансирају TCA активности?

Средства од којих се финансирају TCA активности издвајају се из буџета Националних агенција за КА2 пројекте стратешких партнерстава.

Фондација Темпус може да рефундира трошкове учешћа појединаца на TCA скуповима у иностранству или на међународним TCA догађајима у Србији максимално до износа од 95% укупних трошкова учешћа појединца.  Сходно и правилима Еразмус+ програма, учесници TCA догађаја у обавези су да суфинансирају своје учешће на TCA догађајима у износу од минимум 5% (износ се односи на укупне трошкове учешћа, нпр. целокупне трошкове пута, визе и пакета за трошак боравка на скупу) или да обезбеде других извор суфинансирања (од своје организације, другог донатора и сл.)

Фондација Темпус ће учесницима који су одобрени за учешће уз обавештење о статусу пријаве послати и све информације у вези са организацијом пута и рефундацијом трошкова. Коначан трошак пута, а тиме и износ за рефудирање могуће је утврдити тек након сагледавања целокупних прихватљивих путних трошкова односно по повратку са путовања и пристизању свих неопходних докумената.

Правила рефундације трошкова одласка на TCA активности

Учесници догађаја самостално организују своје путовање до места догађаја.  Прихватљиви путни трошкови за рефундацију су:

 • Авио-карте економске класе;
 • Аутобуске и возне карте (искључујући градски превоз) са датумима који одговарају датумима одржавања активности;
 • Рачуни за бензин и путарине – за случај да појединац путује сопственим аутом рефундира се износ од 7 динара по км за оба правца путовања у земљи, односно 0,15 евра по км раздаљине између места полазишта и одредишта за  путовања у иностранству;
 • Рачун за коришћење комби и/или такси превоза, под условом да је то унапред најављено и у писменој форми одобрено од стране Фондације Темпус;
 • Трошкови виза (ако се испостави да су потребни).

Важно: Особе које су одабране да учествују на догађају треба да организују свој пут на најекономичнији начин. У случају да појединац планира путовање у периоду који се у потпуности не подудара са датумима одржавања активности, а жели да затражи рефундацију путних трошкова од Фондације Темпус, неопходно је да унапред обавести Фондацију Темпус и затражи одобрење.

Путно осигурање се препоручује, али није прихватљив трошак за рефундацију.

Храна и смештај за учеснике TCA догађаја уговорени су од стране организатора активности и Фондација Темпус их плаћа директно организатору скупа (учесник TCA догађаја не може да их уговори самостално).

У случају значајних трошкова које учесници TCA догађаја треба да финансирају пре самог догађаја (а који су прихватљиви за каснију рефундацију), Фондација Темпус је у могућности да предфинансира трошкове уз потписивање уговора. И у овом случају, учесник је у обавези да самостално финансира 5% укупних трошкова одласка на догађај.

Уколико појединац није учествовао на активности (осим у случају изузетних ситуација које се сматрају оправданим), у складу са уговором, дужан је да надокнади Фондацији Темпус износ средстава који је био уплаћен за учешће. Такође, у том случају није могуће затражити ни рефундацију трошкова пута.

Кораци при пријављивању и учешћу на TCA догађају

1. Пратите портале за TCA активности (SALTO YOUTH и SALTO E&T), као и вести на нашем сајту. Саветујемо Вам да се пријавите на нашу мејлинг листу, и на тај начин редовно добијате информације о будућим TCA догађајима.

2. Након што пронађете TCA догађај који Вас интересује, Ваш задатак је да се пријавите за учешће (попуњавањем онлајн пријаве или регистрационог формулара).

3. Уколико је Ваша пријава у ужем избору, Фондација Темпус Вас пре коначне селекције, може контактирати ради обављања интервјуа на енглеском језику.

4. Након што је Ваше учешће одобрено, добићете мејл са тим обавештењем, као и свим информацијама везаним за организацију пута и рефундацију трошкова од стране Фондације Темпус.

5. Ваш следећи корак јесте да самостално организујете своје путовање на најекономичнији начин. Најчешће су то авионске карте економске класе, али у зависности од самог места догађаја Ви можете да идете и сопственим аутомобилом, аутобусом, возом.

6. Затим следи Ваш одлазак и активно учешће на самом семинару! Не заборавите да током и након догађаја сачувате све рачуне, потврде резервација, карте, карте за укрцавање, рачуне за гориво и путарину и било које друге доказе које ћете поднети за рефундацију.

7. Након повратка са TCA догађаја, попуњавате електронски извештај и све евентуалне карте и рачуне у електронском облику шаљете на нашу мејл адресу, док оригинале свих карата и рачуна шаљете поштом.

8. Након што добијемо Вашу документацију, покрећемо процедуру за рефундацију трошкова о чему Вас обавештавамо мејлом. Нажалост, овај процес може трајати и неколико недеља, тако да Вас молимо за разумевање и стрпљење до момента исплате.

9. На крају, време је за примену стечених знања у Вашој локалној заједници!