Transnational Cooperation Activities (TCA)

Шта су TCA  активности?

Transnational Cooperation Activities (TCA) – су међународне активности (семинари, обуке, конференције, истраживања) које су саставни део Еразмус + програма. Овакве активности треба да  допринесу остварењу циљева и приоритета Еразмус+ програма који важе и за пројекте сарадње. TCA активности служе за успостављање контаката и партнерстава за нове пројекте, размени добрих пракси у свим секторима у погледу утицаја програма на систем образовања и обука и неформалног учења младих.

TCA догађаји укључују учеснике из више Еразмус+ програмских земаља, али и из других региона. Својим програмом и циљевима TCA догађаји иду корак даље у односу на уобичајене информативне догађаје, радионице за писање пројеката и контакт семинаре који се организују у оквиру Еразмус+ промотивних активности на националном нивоу.

У својству организације надлежне за спровођење Еразмус+ програма у Србији, Фондација Темпус:

 1. организује TCA догађаје у Србији и позива учеснике из других програмских земаља да у њима учествују;
 2. шаље учеснике из Србије на TCA догађаје у другим програмским земљама које организују друге организације надлежне за спровођење Еразмус+ програма;
 3. Учествује у TCA истраживањима релевантним за спровођење програма Еразмус+ у програмским земљама.

Коме су TCA догађаји намењени?

TCA догађаји су намењени појединцима активним у сектору формалног образовања и неформалног образовања младих (наставници, васпитачи, директори, педагози и психолози у школама, омладински радници и тренери за област неформалног образовања младих, доносиоци одлука на националном, регионалном нивоу у области формалног и неформалног образовања и сл.). Учесници успешних Еразмус+ пројеката или они који разрађују теме за пројекте стратешких партнерстава такође се могу пријавити за TCA, ако је тема догађаја у вези са успостављањем контаката или планирањем нових пројеката.

Од учесника TCA догађаја се очекује да поделе своје, али и добре праксе својих установа и организација са осталим учесницима догађаја и да стечено искуство и знање, по повратку, прошире међу својим колегама у установама и организација у којима раде.

Како се пријавити за учешће на TCA догађајима?

Сви заинтересовани морају се пријавити за учешће преко званичних портала за TCA догађаје, или регистрационих формулара које отварају организатори догађаја.

За догађаје у области младих, информације о предстојећим TCA догађајима на порталу SALTO YOUTH. Преко овог портала се конкурише за учешће, а препоручујемо и да се пријавите на маилинг листу на овом линку. Треба знати да се на порталу налазе и тренинзи које не организују Националне агенције, већ друге организације и институције из Европе, за које не важе правила TCA финансирања.

За догађаје у области формалног образовања и обука (опште образовање, стручно образовање и обуке, образовање одраслих и високо образовање) информације о скуповима су доступне на сајту SALTO EDUCATION AND TRAINING. Конкурисање за сада иде преко регистрационих формулара на сајту Фондације Темпус или организатора скупа из програмске земље.

Фондација Темпус ће догађаје на које је у могућности да пошаље учеснике. промовисати преко свог сајта и мејлинг листe, као и позиве за регистрацију. Заинтересовани се позивају да прате вести и да своју мејл адресу додају на мејлинг листе Фондације Темпус у области младих  и у области формалног образовања и обука.

Прелиминарни списак догађаја на које ће Фондација Темпус бити у могућности да пошаље учеснике из Србије за сваки од сектора налази се на следећим линковима:

Фондација Темпус може да покрије учешће појединаца из Србије у ограниченом броју TCA активности:

TCA догађаји за област младих

TCA догађаји за област општег образовања

TCA догађаји за област стручног образовања и обука

TCA догађаји за област образовања одраслих

TCA догађаји за високо образовање

Списак догађаја ће бити повремено ажуриран и могуће је да ће на њему бити додате нове TCA активности/догађаји и линкови ка објавама.

Напомена: појединци могу да се одлуче да се пријаве на догађаје који се не налазе на поменутим списковима, али Фондација Темпус у овим случајевима не може да гарантује слање учесника из Србије, јер не постоје унапред одређена финансијска средства намењена за ове сврхе. Ипак, постоји могућност да друге националне агенције подрже учеснике из Србије и преузму трошкове, уколико се покаже да постоје неутрошена средства у њиховом буџету предвиђена за конкретан догађај.

Шта је важно знати код конкурисања за TCA догађаје?

Поред основних података, пријава за TCA најчешће укључује појашњење мотивације као и начин на који ће појединац који буде послат на догађај у иностранство, касније искористити своје искуство, најчешће у раду своје организације/институције.

У случају да је за учешће потребно познавање страног језика, предуслов за учешће је поседовање траженог нивоа знања тог језика. За већину догађаја је довољно да учесници могу да активно учествују у дискусији.

Фондација Темпус бира учеснике TCA догађаја из Србије узимајући у обзир:

 • свеукупни квалитет пријаве у односу на профил учесника који се тражи за тај догађај;
 • евентуалну проверу знања језика на којем се одвија TCA догађај;
 • потенцијал за примену/ширење резултата TCA скупа

Предност се даје и кандидатима из организација/институција који раније нису били на TCA скуповима, а води се рачуна и о томе да учесници TCA догађаја долазе из различитих крајева Србије и различитих типова образовних установа и организација које раде у сектору неформалног образовања младих и о другим евентуалним специфичностима које може да затражи организатор догађаја.

Формални предуслови за пријављивање

Они који се пријављују за учешће на TCA догађајима морају испуњавати следећа три услова, тј. да су:

 1. држављани или резиденти Републике Србије,
 2. представници организације/установе која је регистрована као домаће правно лице у Републици Србији и која је активна на територији Републике Србије,
 3. поседују релевантно искуство за учешће на скупу у односу на тему скупа. Релевантно може бити и искуство организације коју представљате.

Провера документације којом се доказује испуњеност ова три предуслова ће се радити у финалној фази селекције учесника, тј. само код кандидата који су се нашли на краткој листи за одабир.

Учесницима волонтерских активности Еразмус+ програма (у сектору младих) не може бити одобрено учешће на TCA догађајима.

Специфичност за TCA SALTO Youth портал

У сектору младих, пре пријаве за учешће на TCA догађајима за област младих преко SALTO Youth портала, неопходно је да појединац региструје своју организацију и себе на поменутом порталу. Подаци о организацији којој појединац припада аутоматски ће се појавити у свим пријавама за догађаје за које тај појединац конкурише.

Напомињемо да SALTO Youth портал садржи и велики број корисних информација о различитим методама рада за подручје неформалног образовања младих. На истом порталу, појединци се могу регистровати и као тренери и понудити своје ангажовање у организацији догађаја у том својству.

Како се финансирају TCA активности?

Средства од којих се финансирају TCA активности издвајају се из буџета Националних агенција за КА2 пројекте стратешких партнерстава.

Фондација Темпус може да рефундира трошкове учешћа појединаца на TCA скуповима у иностранству или на међународним TCA догађајима у Србији максимално до износа од 95% укупних трошкова учешћа појединца.  Сходно и правилима Еразмус+ програма, учесници TCA догађаја у обавези су да суфинансирају своје учешће на TCA догађајима у износу од минимум 5% (износ се односи на укупне трошкове учешћа, тј. трошкове пута, смештаја, хране или пакета за трошак боравка на скупу) или да обезбеде других извор суфинансирања (од своје организације, другог донатора и сл.)

Фондација Темпус ће учесницима TCA догађаја пре самог путовања саопштити колико износе трошкови смештаја и хране на скупу (износи се разликују у зависности од тога у којој се земљи организују) и обавестити их о томе колико се оквирно очекује да суфинансирају.  Коначан трошак пута, а тиме и износ за суфинсирање могуће је утврдити тек након сагледавања целокупних прихватљивих путних трошкова. Правила рефундирања и суфинансирања трошкова пута као и права и обавезе учесника ће бити дефинисани уговором који ће бити потписан између Фондације Темпус и учесника скупа.

Учесници догађаја подносе Фондацији Темпус захтев за рефундацију трошкова уз наративни и финансијски извештај који је неопходно доставити у року од 20 дана након догађаја (на прописаном обрасцу).

Доказе о путним трошковима треба послати Фондацији Темпус у облику скенираних докумената путем мејла заједно са скенираном потврдом о учешћу на скупу (ако је организатор планирао издавање таквих потврда).

Учесници догађаја сами организују своје путовање до места догађаја.  Прихватљиви путни трошкови за рефундацију су:

 • Авио-карте економске класе;
 • Аутобуске, возне карте са датумима који одговарају датумима одржавања активности;
 • Рачуни за бензин и путарине – за случај да појединац путује сопственим аутом до износа од 0.18 евра по км за оба правца путовања;
 • Рачун за коришћење такси услуге или комби превоза, под условом да је то унапред најављено и у писменој форми одобрено од стране Фондације Темпус;
 • Трошкови виза (ако се испостави да су потребни).

Важно: Особе које су одабране да учествују на догађају треба да организују свој пут на најекономичнији начин. У случају да појединац планира путовање у периоду који се не подудара са датумима одржавања активности, а жели да затражи рефундацију путних трошкова од Фондације Темпус, неопходно је да унапред обавести Фондацију Темпус и затражи одобрење.

Путно осигурање се препоручује, али није прихватљив трошак за рефундацију.

Храна и смештај за учеснике TCA догађаја уговорени су од стране организатора активности и Фондација Темпус их плаћа директно организатору скупа. (Учесник TCA догађаја не може да их уговори самостално.)

Уколико појединац није учествовао на активности, у складу са уговором, дужан је да надокнади Фондацији Темпус износ средстава који је био уплаћен за учешће. Такође, у том случају није могуће затражити  ни рефундацију трошкова пута.