О програму

Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у три области:

  • образовање,
  • млади и
  • спорт.

У најширем смислу, програм Еразмус+ у области образовања има следеће приоритете:

  • унапредити и подржати развој свих нивоа образовања,
  • ојачати везе између формалног, неформалног и информалног учења,
  • оснажити везу образовања са светом рада,
  • створити додатне вредности за европски простор образовања,
  • повезати земље чланице у дефинисању образовних политика.

У фокусу програма Еразмус+ је јачање потенцијала младих за активно учешће у грађанском друштву, развој лидерских вештина, солидарности и разумевања између култура.

У области спорта, приоритет су сарадња и умрежавање спортских организација и подршка пројектима који могу индиректно да допринесу ублажавању друштвених и економских аспеката физичке неактивности.

Еразмус+ промовише признавање и вредновање стечених квалификација у образовању, отворени приступ образовним материјалима, документима и медијским садржајима који настају у финансираним пројектима и шире, као и међународну димензију активности, вишејезичност, једнакоправност и инклузивни приступ образовању.

Еразмус+ ће трајати у периоду од 2014. до 2020. године.

Укупна средства намењена програму за цео период износе 14,7 милијарди евра.

Напомене – добро је знати:

Институције које имају право да учествују у пројектима Еразмус+ морају да припадају тзв. програмским земљама (земље Европске уније, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Турска и Србија), док су поједини делови програма, нарочито они који се односе на високо образовање, отворени и за учеснике из тзв. партнерских земаља (то могу да буду земље које се налазе у суседству Европске уније, али и све друге земље света).

Од Општег позива за 2019. годину, Република Србија има статус програмске земље у оквиру програма Еразмус+. 

Еразмус+ је наследио и објединио четири програма у којима је Србија учествовала у периоду од 2007. до 2013. године: Темпус, Еразмус Мундус, Програм за целоживотно учење и програм Млади у акцији. Неки од пројеката ова четири програма се још увек спроводе.

…………………………………………

Ко спроводи програм?

За спровођење програма Еразмус+ надлежне су:

Детаљније објашњење улоге сваког од поменутих актера може се наћи у програмском Водичу.

Последње модификовано: December 10, 2020Публикације: