Sofija Masic

Prijava za događaj – „Traženje eTwinning partnera za projekte – Azerbejdžan, Liban i Srbija“

Fondacija Tempus i eTwinning nacionalni tim za podršku organizuju onlajn događaj „Traženje eTwinning partnera za projekte“ sa eTwinning nacionalnim timovima Azerbejdžana i Libana u sredu, 23. juna 2021. godine u perodu 15.00-16.30 časova. Ovaj događaj ima za cilj da omogući eTvinerima iz ovih zemalja da se povežu radi pokretanja ili učestvovanja na zajedničkim projektima koji […]

Prijava za događaj – „Traženje eTwinning partnera za projekte – Azerbejdžan, Liban i Srbija“ Read More »

Uputstva za popunjavanje KA2 Erazmus+ projektnih prijava u oblasti mladih

Fondacija Tempus je pripremila nova uputstva za popunjavanje Erazmus+ prijavnih formulara za projekte partnerstava za saradnju u oblasti mladih za 2021. godinu. Uputstva za dve vrste projekata u okviru ključne aktivnosti 2 će olakšati proces popunjavanja prijave i razrešiti nedoumice koje se mogu javiti u ovom procesu. Prvi deo uputstva sadrži opšte informacije o elektronskom formularu,

Uputstva za popunjavanje KA2 Erazmus+ projektnih prijava u oblasti mladih Read More »

Poziv za prijavu na virtuelni događaj posvećen inicijativi Evropska studentska kartica

Fondacija Tempus organizuje TCA događaj (Training and  Cooperation Activities), pod nazivom ”Digital implementation of Erasmus+ mobility projects in higher education – introducing the European Student Card Initiative”. Virtuelni događaj na temu inicijative Evropska studentska kartica će biti održan u petak 09. jula 2021. godine, u periodu od 11:00 do 14:30 časova, putem Microsoft Teams alata.

Poziv za prijavu na virtuelni događaj posvećen inicijativi Evropska studentska kartica Read More »

Aktivnosti Informativnog centra Fondacije Tempus u junu 2021. godine

Informativni centar Fondacije Tempus (Beograd, Terazije 39, I sprat), u sklopu svog mesečnog programa aktivnosti tokom juna 2021. godine organizuje događaje Vebinar: Kako savladati tremu pred prijemni ispit, 3. jun, 12.30-13.15 časova Vebinar: Vodič kroz aplikacione formulare za projekte partnerstava u oblasti sporta, 4.  jun, 16-17 časova Prezentacija: Mogućnosti za mobilnost studenata kroz programe Erazmus+

Aktivnosti Informativnog centra Fondacije Tempus u junu 2021. godine Read More »

Uspešno održan događaj: ”Career guidance and counselling for students from vulnerable groups“

Republika Srbija već nekoliko godina unazad učestvuje TCA (Training and Cooperation Activities) aktivnostima koje se sprovode u sklopu Erazmus + programa, a namenjene su pojedincima aktivnim u sektoru obrazovanja i omladinskom sektoru. Ove međunarodne aktivnosti služe uspostavljanju kontakata i partnerstava za nove projekte, ali i razmeni dobrih praksi i razvoju kompetencija zaposlenih u vaspitno-obrazovnom radu.

Uspešno održan događaj: ”Career guidance and counselling for students from vulnerable groups“ Read More »

Poziv za prijavu na virtuelni događaj ”Connector 6.0”

Rumunska nacionalna agencija za Erazmus+ program organizuje aktivnost međunarodne saradnje (Training and Cooperation Activities – TCA), pod nazivom ”Connector 6.0”. Kolege iz Rumunije su započele sa organizacijom Connector–a još 2014. godine, s ciljem da događaj, koji je usredsređen na razmenu iskustava u pogledu neformalnih metoda učenja, vremenom postane evropska referentna tačka u ovoj oblasti. Ove godine,

Poziv za prijavu na virtuelni događaj ”Connector 6.0” Read More »

Informativni dan posvećen savezima za inovacije

U cilju podrške podnosiocima projektnih prijava, kolege iz Evropske komisije i njene Izvršne agencije organizuju informativni dan, posvećen novoj vrsti Erazmus+ projekata, savezima za inovacije (Alliances for Innovation). Savezi za inovacije imaju za cilj da ojačaju evropski inovacioni kapacitet kroz podršku razvoja inovacija, te kroz saradnju i razmenu znanja između visokog obrazovanja, stručnog obrazovanja i

Informativni dan posvećen savezima za inovacije Read More »

Skip to content