Erazmus+ u Srbiji u brojkama

Први циклус програма Европске уније Еразмус+ започет је 2014, а завршио се 2020. године. Програм Еразмус+ подељен је на три области: образовање, млади и спорт и посебан део Жан Моне.

Република Србија је учествовала у Еразмус+ програму од почетка настављајући своје континуирано учешће у образовним програмима Европске уније од 2001. године.

Од 2014. до 2018. године, Србија је била партнерска земља што је значило да може да учествује у одређеним врстама пројеката који су се односили на високо образовање, младе и спорт.

Од 2016. године, Србија је започела припремне мере за пуноправно учешће у програму и од тада, могућност да учествују, добиле су и институције из предуниверзитетског образовања.

Од 2019. године, Србија је постала програмска, тј. пуноправна чланица програма Еразмус+. Као таква је учествовала у два конкурсна рока што је подразумевало да образовне институције из Србије могу да учествују пуноправно у свим деловима програма и да се пријављују за све врсте пројеката као координатори или партнери.

Узевши у обзир расположиве податке, као и специфичност Еразмус+ пројеката, може се рећи да су образовне институције из Србије учествовале у пројектима укупне вредности 149.671.373 евра током периода 2014-2018. године, а у оквиру кога је остварено преко 13.000 међународних размена са земљама чланицама Еразмус+ програма.

Од поменуте цифре, 2.598.622 евра је издвојено за пројекте који су финансирани преко Фондације Темпус, 29.507.028 евра за пројекте које је финансирала директно Извршна агенција за образовањe и културу (ЕАCEA), а 117.565.723 евра за пројекте у којима су институције из Србије учествовале као партнери, а финансирале националне агенције других чланица Еразмус+ програма.

Србија као партнерска земља 2014-2018
Средства одобрила/eУкупна вредност пројеката (ЕУР)*
Фондација Темпус2.598.622
EACEA29.507.028
Националне агенције других чланица Еразмус+ програма117.565.723
Укупно149.671.373

*Напомена: Укупан износ пројеката подразумева да се један део средстава распоређује координатору, а један део партнеру/партнерима на пројекту. 

Следећи исту методологију, образовне институције из Србије су, у периоду 2019. и 2020. године, учествовале у пројектима укупне вредности 124.894.542 евра, док је број реализованих и будућих мобилности 9.761.

Од поменуте цифре, 14.936.224 евра је издвојено за пројекте који су финансирани преко Фондације Темпус, 40.843.537 евра за пројекте финансиране директно преко Извршнe агенцијe за образовање и културу (ЕАCEA), а 69.114.781 евра је издвојено за пројекте у којима су институције из Србије учествовале као партнери, а финансирале националне агенције других чланица Еразмус+ програма.

Србија као програмска земља 2019-2020*
Средства одобрила/еУкупна вредност пројеката (ЕУР)**
Фондација Темпус14.936.224
EACEA40.843.537
Националне агенције других чланица Еразмус+ програма69.114.781
Укупно124.894.542

*Напомена: Укупан износ пројеката подразумева да се један део средстава распоређује координатору, а један део партнеру/партнерима на пројекту. 

У наставку се могу погледати доступне статистике које су, због специфичности Еразмус+ програма, подељене тако да се односе на учешће Србије као партнерске и као програмске земље.

Србија као програмска земља 2019-2020

Србија као партнерска земља 2014-2018

Србија у програмима ЕУ 2001-2004

Skip to content