Odobreni projekti: KA1 opšte, stručno i obrazovanje odraslih

Na ovoj stranici se nalaze sve potrebne informacije za korisnike čiji su projekti mobilnosti u opštem, stručnom i obrazovanju odraslih, odobreni 2019. i 2020. godine u okviru Erazmus+ programa koji je trajao od 2014. do 2020. godine.

Ovde možete pronaći informacije o odobrenim projektima, spisak savetnika kojima se možete obratiti, kao i odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi ovih tipova projekata.

Odobreni KA101 projekti u opštem obrazovanju: 2019. i 2020. godina

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata mobilnosti za finansiranje u oblasti opšteg obrazovanja (KA101) u okviru Opšteg poziva za 2019. godinu programa Erazmus+.

Za finansiranje su odobreni sledeći KA101 projekti:

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Koordinator projekta

Savetnik Fondacije Tempus

2019-1-RS01-KA101-000557

Izazovi i mogućnosti podučavanja i učenja za XXI vek

Gimnazija, Čačak

Ljiljana Krstić

2019-1-RS01-KA101-000622

Evropska mobilnost u cilju modernizacije nastave

OŠ „Nikola Tesla“, Kljajićevo

Ljiljana Krstić

2019-1-RS01-KA101-000610

Moja kreativna, digitalna, moderna škola

OŠ “Duško Radović”, Beograd

Dubravka Rajić

2019-1-RS01-KA101-000672

Novo lice muzičkog obrazovanja

Osnovna muzička škola „Kornelije Stanković“, Trstenik

Dubravka Rajić

2019-1-RS01-KA101-000695

Možemo mi to!

OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar

Dubravka Rajić

2019-1-RS01-KA101-000548

Up-to-date School

OŠ „Jovan Sterija Popović“, Beograd

Milica Pupavac

2019-1-RS01-KA101-000599

Korak napred

Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora “11.maj”, Jagodina

Milica Pupavac

2019-1-RS01-KA101-000601

Project teaching for the future

OŠ „Branislav Nušić“, Niš

Dubravka Rajić

2019-1-RS01-KA101-000680

Učimo, koristimo, povezujemo

OŠ “Mitropolit Mihailo”, Sokobanja

Dubravka Rajić

2019-1-RS01-KA101-000725

Od srednje muzičke škole do konzervatorijuma – put znanja i dobrih praksi

Muzička škola “Stanković”, Beograd

Stefan Mladenović

2019-1-RS01-KA101-000668

Diversity Makes Us Better

OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar

Dubravka Rajić

2019-1-RS01-KA101-000647

Korak ka digitalizaciji – IKT obrazovanje za budućnost

OŠ “Braća Jerković”,  Beograd

Dubravka Rajić

2019-1-RS01-KA101-000766

Improving competences, skills and methodology for teaching junior and senior students

OŠ „Vuk Karadžić“, Čačak

Stefan Mladenović

2019-1-RS01-KA101-000751

Teachers make the world (go) round

OŠ “Vuk Karadžić”, Bajmok

Dubravka Rajić

2019-1-RS01-KA101-000607

Riznica znanja, inovacija, veština i razumevanja u učionici

Mašinsko elektrotehnička škola, Bor

Milijana Radić

2019-1-RS01-KA101-000650

Enhancing teaching and learning towards the student-centered classroom

OŠ “Žarko Zrenjanin”, Novi Sad

Stefan Mladenović

2019-1-RS01-KA101-000645

Igre znanja

Srednja škola “Nikola Tesla”, Batočina

Stefan Mladenović

2019-1-RS01-KA101-000619

Prihvati izazov

OŠ “Stevan Čolović”, Arilje

Dubravka Rajić

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata mobilnosti za finansiranje u oblasti opšteg obrazovanja (KA101) u okviru Opšteg poziva za 2020. godinu programa Erazmus+.

Za finansiranje su odobreni sledeći KA101 projekti:

Br.

Ref. broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

Projektni savetnik

1.

2020-1-RS01-KA101-065239

Stvaranje podsticajne sredine za učenje

OŠ ”Sveti Sava”, Batočina

12.915,00

Stefan Mladenović

2.

2020-1-RS01-KA101-065075

Guardians of Achievements in Learning

Elektrotehnička škola “Nikola Tesla”, Beograd

6.975,00

 Ljiljana Krstić

3.

2020-1-RS01-KA101-065201

Podrška darovitim učenicima

OŠ “Jovan Sterija Popović”, Beograd

10.030,00

 Milica Pupavac

4.

2020-1-RS01-KA101-065079

Connected Teachers – Better Schools

OŠ “Vasa Čarapić”, Beograd

10.725,00

Ljiljana Krstić

5.

2020-1-RS01-KA101-065078

Happy Students, Happy Teachers

Gimnazija “Svetozar Marković”, Subotica

6.975,00

Milica Pupavac

6.

2020-1-RS01-KA101-065159

Osnaživanje nastavnika i učenika kroz internacionalizaciju škole

Gimnazija “9. maj”, Niš

9.220,00

Milica Pupavac

7.

2020-1-RS01-KA101-065194

Nadareni za budućnost

OŠ  “Jovan Popović”, Kruševac

8.025,00

Stefan Mladenović

8.

2020-1-RS01-KA101-065281

Eco friends

Srednja stručna škola “Dr Radivoj Uvalić”, Bačka Palanka

11.700,00

 Ljiljana Krstić

9.

2020-1-RS01-KA101-065167

Inovacije u nastavi – tradicija i sadašnjost

Zemunska gimnazija, Beograd

7.320,00

 Ljiljana Krstić

10.

2020-1-RS01-KA101-065087

Inovativne nastavne metode – svakodnevna praksa

OŠ “Miroslav Antić”, Beograd

11.310,00

 Ljiljana Krstić

11.

2020-1-RS01-KA101-065233

Learn Imagine Fun Teaching

Sedma beogradska gimnazija, Beograd

9.910,00

 Ljiljana Krstić

12.

2020-1-RS01-KA101-065118

Keep calm and talk

OŠ “3. oktobar” Bor

13.950,00

Dubravka Rajić

13.

2020-1-RS01-KA101-065248

School Of Professional Optimistic Teachers

OŠ “Jelica Milovanović”, Sopot

12.040,00

Dubravka Rajić

14.

2020-1-RS01-KA101-065273

Pogled dalje

OŠ “Danilo Kiš”, Beograd

11.625,00

Dubravka Rajić

15.

2020-1-RS01-KA101-065072

“I Can, You Can, We All Can!”

OŠ “22. oktobar” Surčin, Beograd

8.410,00

Dubravka Rajić

16.

2020-1-RS01-KA101-065139

Elektronskim učenjem do kreativne nastave

Tehnička škola “9. maj”, Bačka Palanka

9.300,00

Stefan Mladenović

17.

2020-1-RS01-KA101-065223

Modern school for more successful students

Gimnazija, Lazarevac

3.750,00

Dubravka Rajić

18.

2020-1-RS01-KA101-065086

Towards openness and inclusiveness of kindergarten through European cooperation

Predškolska ustanova “Boško Buha”, Inđija

11.510,00

Milica Pupavac

19.

2020-1-RS01-KA101-065160

Dobrodošli u e- (edukativnu, elektronsku, ekološku) baštu

OŠ “Kralj Petar I”, Niš

8.720,00

Dubravka Rajić

20.

2020-1-RS01-KA101-065244

The best for the East from the West

Gimnazija, Mladenovac

7.320,00

Milica Pupavac

21.

2020-1-RS01-KA101-065230

Projektna nastava i interkulturalnost

Gimnazija, Raška

6.420,00

Milica Pupavac

22.

2020-1-RS01-KA101-065157

Implementacija programa državne mature EU u obrazovni sistem Republike Srbije

Osma beogradska gimnazija, Beograd

15.250,00

 Ljiljana Krstić

23.

2020-1-RS01-KA101-065215

Inovativnim metodama do unapređenja nastave i učenja

OŠ “Strahinja Popović” Dvorane, Kruševac

8.800,00

Dubravka Rajić

24.

2020-1-RS01-KA101-065213

Škola bez granica

OŠ “Veljko Vlahović”, Novi Sad

11.460,00

Dubravka Rajić

25.

2020-1-RS01-KA101-065218

Project me

OŠ “Natalija Nana Nedeljković” Kragujevac

4.650,00

Dubravka Rajić

26.

2020-1-RS01-KA101-065211

Potrebna (nam) je promena

OŠ “Ivan Goran Kovačić”, Subotica

6.980,00

Dubravka Rajić

1. Šta bi sve trebalo da sadrži finansijska dokumentacija?

Dokumentacija koja može da služi za pravdanje jediničnih troškova uključuje putne naloge, boarding karte, rešenja o isplati dnevnica ukoliko su Vam dnevnice isplaćivane na račun ili priznanice ukoliko su Vam dnevnice isplaćivane u gotovini, račun za putne troškove, rooming liste, neka vrsta dokaza o plaćenom osiguranju, izvodi za sve što je plaćeno.

Ovo nije iscrpna lista i na osnovu člana II.6.2 Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava, Nacionalna agencija može da zatraži dodatnu dokumentaciju u vezi sa realizacijom projekta. Svakako preporučujemo da u fizičkoj formi čuvate dokumentaciju kojom bi moglo da se pokaže da se aktivnost odigrala.

2. Pitanja u vezi dnevnica (iznos, način isplate, oporezivanje):

Kada su dnevnice u pitanju, njihov iznos nije definisan pravilima Erazmus+ programa. Za nas je važno da su se aktivnosti odigrale kvalitetno i da je u učesnike uložena individualna podrška koja im je namenjena. Možete se opredeliti za direktno uplaćivanje hotela, obroka, itd. i ostatak isplatiti kao dnevnice, ili za prenos celokupne individualne podrške učesnicima.

Podsećamo Vas da je Narodna skupština krajem prošle godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana. U novom Zakonu sada se nalazi i dopuna koja se odnosi na naknade troškova boravka fizičkim licima u međunarodnim programima, koja glasi:

„31) naknade troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja, obuka, sporta, rada sa mladima, nauke, istraživanja i inovacija, isplaćene u skladu sa navedenim programima, a najviše do iznosa od 100.000 dinara za troškove na mesečnom nivou.”

3. Da li putovanje možemo da pravdamo putnim nalogom i dokazom o izvedenim aktivnostima (Sertifikat o prisustvu sastanku), ili je neophodno da dostavimo sve račune za potrošeno gorivo?

Kada je u pitanju kontrola troškova, Fondacija Tempus vrši kontrolu po jediničnom trošku. Za nas je važno da se aktivnost odigrala i da je sprovedena kvalitetno. To znači da je važno da možete kroz račune i druga dokumenta da dokažete da se mobilnost zaista odigrala. U slučaju putovanja kolima, u većini slučajeva od veće koristi je za dokazivanje puta račun od putarine od računa za gorivo. Napominjemo da ne ulazimo u iznose na računima kada su u pitanju jedinični troškovi. Vi kao institucija sami raspolažete sredstvima i u obavezi ste da ih koristite namenski.

4. Koja je procedura u slučaju promene datuma mobilnosti?

S obzirom da je izmenjen samo datum trajanja mobilnosti, nema potrebe da odobrimo navedenu promenu, već je dovoljno da nas o istoj obavestite postavljanjem obaveštenja u slobodnoj formi na Korisnički prostor.

5. Da li postoje primeri Ugovora o učenju sa učesnicima mobilnosti, kao i modeli izveštaja o aktivnostima na projektu?

Na korisničkom prostoru Vašeg projekta se nalaze modeli ugovora sa učesnicima mobilnosti. Ovakve modele ugovora možete prilagoditi i koristiti za potrebe aktivnosti na svom projektu.

Sa druge strane, modeli izveštaja za pojedinačne aktivnosti ne postoje. Naša preporuka je da svaku Vašu aktivnost proprati dokumentacija koja na različite načine potvrđuje da se aktivnost dogodila (na primer, narativni izveštaji slobodne forme sa forme sa fotografijama, spiskovi učesnika, sertifikati, Europass dokumenti o mobilnosti, agende, zapisnici, planovi i programi, rasporedi i slično).

6. Kako da dobijemo lozinku za Mobility Tool?

Kontakt osoba koju ste naveli u projektnoj prijavi bi na mejl koji ste naveli u projektnoj prijavi trebalo da od samog Mobility Tool-a dobije mejl sa parametrima za pristup ovoj alatki i pojašnjenjima. Dakle, proverite dobro da li ste uneli tačnu mejl adresu u projektnu prijavu, kao i sve foldere u svom sandučetu e-pošte (spam, junk, promotions, social, itsl). Ukoliko je sve u redu, ali neko vreme po početku projekta i dalje ne dobijete ovaj mejl, molimo Vas da nas ponovo kontaktirate u vezi sa ovim pitanjem.

7. Da li Ugovori, tj Aneksi II.7, II.8 i II.9 mogu biti potpisani na srpskom ili engleskom jeziku?

Aneksi II.7 i II.9 mogu biti potpisani na srpskom ili na engleskom jeziku. S obzirom da ove anekse potpisujete sa svojim partnerima, trebalo bi da ih i oni razumeju, tako da preporučujemo izradu i potpisivanje ovih dokumenata na jeziku koji razumeju obe strane, što je češće engleski jezik. Aneks II.8 Vaša institucija potpisuje sa svojim učesnicima mobilnosti, tako da je dovoljno da on bude potpisan na srpskom jeziku.

8. Da li pre nego što dobijemo projekat treba da potpišemo neki ugovor sa partnerskom organizacijom, i ako treba koji? (važi samo za KA1 projekte)

Ne postoji obavezan dokument koji morate da potpišete sa partnerima pre nego što se Vaš projekat odobri. Ukoliko želite, sa partnerima možete potpisati Ugovor ili osmisliti dokument koji bi bio relevantan za Vas.

9. Kako se možemo osloboditi od PDV-a?

Informacije o procesu oslobađanja od PDV-a možete pronaći putem našeg sajta.

Oslobađanje od PDV-a (dakle, oslobađate se od PDV-a na usluge i proizvode koje nabavljate u Srbiji) se vrši elektronskim putem, kroz aplikaciju Poreske uprave koja se zove ePorezi. Više o tome možete pronaći ovde, a korisničko upustvo za korišćenje aplikacije, možete pronaći na istom sajtu u odeljku Korisničko upustvo.

10. Da li je moguće izvršiti promenu kursa predloženog projektnom prijavom?

Promena kursa je moguća, ukoliko možete jasno da obrazložite razloge i željene ishode takve promene. Da biste formalno podneli zahtev za promenu kursa, neophodno je da na Vaš Korisnički prostor postavite Zahtev za manje izmene, u kome ćete detaljno objasniti razloge za promenu kursa i obrazložiti u kojoj meri se ciljevi i ishodi seminara koji ste pronašli kao adekvatnu zamenu poklapa sa ciljevima projekta predstavljenim u Vašoj prijavi. Pritom, imajte u vidu da se predviđena individualna podrška i putni troškovi mogu menjati u skladu sa promenom destinacije, tj. mogu biti umanjeni ukoliko je udaljenost manja ili je zemlja kursa u drugoj kategoriji individualne podrške, dok ukoliko je udaljenost veća nije moguće dobiti dodatna sredstva.

11. Da li je moguće povećanje sredstava odobrenih projektom?

Sredstva se ne mogu dodatno povećavati u odnosu na ukupna sredstva prvobitno predviđena Ugovorom. Međutim, moguće je da u okviru odobrenih sredstava preusmerite deo iznosa iz jedne budžetske linije u drugu u skladu sa kriterijuma preciziranim Ugovorom ili da razliku u iznosu nastalu usled promene kursa finansirate iz sopstvenog budžeta. Pritom, imajte u vidu da se predviđena individualna podrška i putni troškovi mogu menjati u skladu sa promenom destinacije, tj. mogu biti umanjeni ukoliko je udaljenost manja ili je zemlja kursa u drugoj kategoriji individualne podrške.

12. Kako da produžim projekat i koji je rok da podnesem Zahtev za produženje projekta?

Trajanje projekta možete produžiti podnošenjem Zahteva za izmenu Ugovora u kome ćete detaljno obrazložiti razloge zbog kojih je neophodno da se projekat produži, kao i na koji način planirate da sprovedete preostale projektne aktivnosti u dodatnom roku. Zahtev za produženjem trajanja projekta je neophodno da podnesete najkasnije mesec dana pre isteka Vašeg projekta.

13. U slučaju kojih izmena na projektu je dovoljno poslati obaveštenje Fondaciji Tempus?

Izmene u toku sprovođenja projekta koje ne zahtevaju odobrenje od strane Fondacije Tempus, već samo obaveštenje su: promena kontakt osobe, promena datuma održavanja aktivnosti u okviru projekta (samo ukoliko datumi početka i završetka projekta ostaju nepromenjeni), promena lica ovlašćenog za zastupanje organizacije koja je korisnik projekta, i promena pravnog statusa organizacije, adrese i ostalih kontakt podataka. Obaveštenje može biti postavljeno u slobodnoj formi u folder ”Izmene na projektu” na Korisničkom prostoru, a u slučaju promene kontakt osobe, neophodan je i elektronski potpis odgovornog lica na obaveštenju.

14. Šta se dešava ukoliko tokom trajanja projekta partner istupi iz projekta?

Ukoliko tokom trajanja KA1 projekta mobilnosti partner istupi iz projekta, korisnik je dužan da ovo dokumentuje popunjavanjem Zahteva za manje izmene. Kako bi se projekat sproveo adekvatno, potrebno je da korisnik nađe novog partnera, uzevši u obzir da u tom slučaju ciljevi projekta moraju ostati isti. Izbor novog partnera mora biti adekvatno obrazložen u pomenutom Zahtevu.

U slučaju da partner namerava da istupi iz KA2 projekta strateškog partnerstva, koordinator je dužan da nađe novog partnera pre formalnog istupanja partnera ukoliko bi izlaskom tog partnera iz projekta bio  narušen minimum konzorcijuma, odnosno, ukoliko istupanjem jednog od partnera u projektu više ne učestvuju tri institucije iz tri različite programske zemlje. Kada to nije slučaj, koordinator može, ali ne mora uključiti novog partnera u projekat. Ukoliko ne uključuje novog partnera, koordinator mora detaljno da obrazloži kako će se dužnosti preraspodeliti na preostale partnere. Za KA2 projekte strateških partnerstava, ove izmene se komuniciraju kroz Zahtev za izmenu ugovora.

Važno je naglasiti da promene partnera mogu dovesti do promena u krajnjem iznosu dodeljenih namenskih bespovratnih sredstava. U slučaju promene partnera, preporučuje se kontaktiranje projektnog savetnika u vezi sa daljim koracima.

15. Da li je neophodno pored deviznog računa otvoriti i namenski dinarski račun?

Nije neophodno, ali za to nema prepreka. ali je preporučljivo ukoliko je iznos namenskih bespovratnih sredstava dodeljenih za projekat veći, kao i ako postoji mogućnost da dođe do blokade računa organizacije koja sprovodi projekat. Preporuka je da se na dinarski račun ne prebacuje celokupna suma odjednom, već prema potrebi, kako bi se ublažio rizik od negativnih kursnih razlika.

16. Da li je dozvoljeno preneti sredstva sa namenskog računa na račune učesnika mobilnosti radi plaćanja putnih troškova?

Neophodno je napraviti putni nalog i preko akontacije ili po konačnom obračunu moguće je isplatiti ili prebaciti na račun učesnika sumu određenu za putovanje, dnevnice, smeštaj itd. u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom

17. Ko plaća zdravstveno osiguranje učesnicima tokom trajanja projektnih aktivnosti?

Troškovi zdravstvenog osiguranja tokom projektnih aktivnosti pokrivaju se iz budžetske linije za organizacione troškove projekta.

18. Čemu je namenjena organizaciona podrška?

Kako je objašnjeno u Programskom vodiču, organizaciona podrška je pre svega namenjena za pripremne i aktivnosti diseminacije koje su predviđene projektnom prijavom, a zatim i za upotpunjavanje drugih troškova koji mogu nastati u toku projekta, a koji su vezani za odobrene mobilnosti.

19. Da li se deo sredstava iz organizacione podrške može nameniti i partneru?

Ukoliko ste sa partnerom tako dogovorili ili to smatrate potrebnim, organizaciona podrška se može koristiti i u ove svrhe.

20. Da li sredstva iz organizacione podrške mogu da se iskoriste za isplate naknada kolegama koje nisu učestvovale u mobilnostima, ali su učestvovale na projektu (npr, nastavnik engleskog za pripremu učesnika, računovođa itd) i koju vrstu ugovora bi bilo najbolje koristiti?

Na instituciji je da definiše na koji način će isplatiti nadoknade zaposlenima koji su doprineli projektu, bez da su učestvovali u mobilnosti. Više informacija o tipu isplate (dodatak na platu, ugovor o delu) možete potražiti od osobe zadužene za poslove računovodstva. U svakom slučaju, potrebno je poštovati važeće propise Republike Srbije, za ustanove čije je sedište u Srbiji. Osobe koje idu na mobilnost ne bi trebalo da dobijaju ovu vrstu nadoknade, s obzirom da je priprema za mobilnost, sopstvena i svojih kolega, sastavni deo učešća u projektu.

21. Da li je moguće povećati broj učesnika tokom trajanja projekta?

Povećanje broja učesnika mobilnosti u odnosu na broj predviđen Ugovorom ne spada u izmene koje se mogu odobriti, budući da se ukupan budžet projekta ne može povećati.

22. Da li je moguće da se deo sredstava iz jedne budžetske kategorije prebaci u drugu?

Korisniku je dozvoljeno da preraspodeljuje sredstva između budžetskih kategorija pod određenim uslovima, bez pravljenja aneksa Ugovora. Pravila prema kojima se ta preraspodela vrši nalaze se u Ugovoru o dodeli namenskih bespovratnih sredstava pod članom I.3.3.

23. Kako se prikazuju troškovi puta ukoliko su učesnici koristili automobil? 

Potrebno je sačuvati račune za gorivo, putarine, vinjete i ostale račune koji potvrđuju troškove puta.

24. Po kom kursu evra se obračunavaju putni troškovi?

Korisnik je dužan da knjiži troškove nastale u drugoj valuti u evrima, po mesečnom kursu koji utvrđuje Evropska komisija i objavljuje na svom sajtu, ovde.

25. Koji ugovori se moraju potpisati sa učesnicima mobilnosti, a koji sa partnerskom institucijom?

Sa učesnicima mobilnosti se potpisuju: Model Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu držanja nastave i pohađanja obuke u okviru programa Erazmus+.

Sa učesnicima i institucijom koja ih prima se potpisuju: Ugovor o mobilnosti zaposlenih u oblasti obrazovanja odraslih i Obaveza poštovanja zahteva u pogledu kvaliteta.

Ovi ugovori se mogu potpisati elektronski ili ručno. U slučaju da se ugovori potpisuju ručno, potrebno ih je odštampati, potpisati, pečatirati i na kraju skenirati.

26. Koje IT alate treba koristiti za podnošenje izveštaja Fondaciji Tempus?

Ukoliko Vaš Ugovor o dodeli namenskih bespovratnih sredstava predviđa isplatu sredstava u dve tranše, potrebno je da podnesete isključivo završni izveštaj nakon sprovedenih aktivnosti, putem alata Mobility Tool. Ukoliko Vaš ugovor predviđa više tranši, potrebno je da podnesete i izveštaj o napretku, odnosno srednjoročni izveštaj, koji se postavlja na Korisnički prostor.

27. Da li Mobility Tool moramo redovno da ažuriramo?

Svaki korisnik prema Ugovoru o dodeli namenskih bespovratnih sredstava ima obavezu da najmanje jednom mesečno tokom trajanja projekta mobilnosti u Mobility Tool unosi i ažurira sve nove informacije u vezi sa učesnicima i aktivnostima mobilnosti.

28. Šta je potrebno uneti u polje Participant ID u Mobility Tool-u?

U ovo polje potrebno je uneti JMBG učesnika. Ukoliko su u pitanju strani učesnici, u ovo polje je dovoljno uneti broj njihovog putnog dokumenta.

29. Da li svi učesnici mobilnosti dobijaju da popune izveštaj o mobilnosti (Participant Report) na kraju mobilnosti?

Alatka Evropske komisije Mobility Tool nasumično bira projekte čiji će učesnici popunjavati izveštaj o mobilnosti (Participant Report). Nakon završene mobilnosti, možete dobiti mejl od Mobility Tool-a sa detaljnim uputstvima o izveštaju koji treba popuniti za najviše 30 dana. Ukoliko Vaše kolege dobiju zahtev da popune izveštaj, a Vi ne, proverite da li je Vaša mejl adresa dobro uneta u Mobility Tool. Ukoliko nije, unesite izmene i, klikom na dugme Resend, zatražite svoj izveštaj.

30. Na koji način Fondacija Tempus može da prati sprovođenje projekta?

Grupa za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih Fondacije Tempus redovno prati promene koje korisnici unose u Mobility Tool i na korisnički prostor. Pored toga, Fondacija Tempus organizuje monitoring posete određenom broju odobrenih projekata. Svrha ovih poseta je pružanje podrške korisnicima u cilju što kvalitetnijeg sprovođenja projekta i praćenje da li se aktivnosti realizuju onako kako je predviđeno projektnom prijavom.

31. Koliko dana nakon predaje izveštaja o napretku mogu da očekujem uplatu naredne tranše? 

Ukoliko je dostavljena kompletna dokumentacija, rok za uplatu sledeće tranše iznosi 30 dana. Ukoliko nakon predaje izveštaja kancelarija Fondacije Tempus traži dodatnu dokumentaciju, vreme se produžava za period čekanja na dopunu.

32. Da li naš projekat mora da ima internet prezentaciju?

Internet prezentacija ili drugi načini onlajn prezentovanja projekta nisu obavezni za KA1 projekte, ali se očekuju od KA2 projekata i mogu poslužiti kao vrlo korisni alati u širenju informacija o projektnim rezultatima. Pri izradi internet prezentacije, kao i svih ostalih materijala, potrebno je voditi računa o pravilima vidljivosti programa Erazmus+ i sufinansiranja od strane Evropske unije, o kojima možete više pročitati ovde.

33. Da li na promotivnim materijalima treba da koristimo logo Fondacije Tempus i zastavu Evropske unije? 

Logo Fondacije Tempus nije potrebno koristiti. Logo koji je potrebno koristiti nalazi se na ovom linku.

34. Da li je potrebno imati naloge na eTwinning portalu i EPALE platformi?

Ukoliko je u projektnoj prijavi navedeno da će za širenje rezultata projekta biti korišćeni eTwinning i(li) EPALE, potrebno je da taj plan i bude ispunjen jer je upravo to jedna od stavki na osnovu koje projekti dobijaju finansiranje. Ipak, za uspešnu diseminaciju na ovim platformama otvaranje naloga je sam početak, dok se za pomoć oko kreiranja sadržaja i ostala pitanja možete obratiti Nacionalnim timovima za podršku na: (etwinning@tempus.ac.rs i adult-education@tempus.ac.rs). Zbog stvaranja i održavanja kontakata, vidljivosti Vaše institucije na evropskom nivou, kao i planiranja budućih projekata, svakako preporučujemo aktivnost na ove dve platforme.

35. Kako bi trebalo da izgleda Izjava o istinitosti podataka (Declaration of Honour) koja se prilaže uz projektnu prijavu?

U izjavi o istinitosti podataka, pored potpisa i pečata direktora Vaše škole, potrebno je uneti podatke o mestu (Place), datumu (Date), imenu (Name) i matičnom broju (National ID) Vaše institucije. Pored imena Vašeg direktora, možete upisati njegov JMBG.

 

Odobreni KA102 projekti u stručnom obrazovanju: 2019. i 2020. godina

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata mobilnosti za finansiranje u oblasti stručnog obrazovanja (KA102) u okviru Opšteg poziva za 2019. godinu programa Erazmus+.

Za finansiranje su odobreni sledeći KA102 projekti:

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Koordinator projekta

Savetnik Fondacije Tempus

2019-1-RS01-KA102-000560

Po znanju se izdvajamo

Srednja stručna škola „Branko Radičević“, Ruma

Milijana Radić

2019-1-RS01-KA102-000614

Hair dressers and bakers from deaf school in Belgrade

Škola za oštećene sluhom-nagluve „Stefan Dečanski“, Beograd

 Jovana Stevanović

2019-1-RS01-KA102-000562

Mističan ukus iskustva i razvoja

Ekonomsko trgovinska škola, Smederevo

Jovana Stevanović

2019-1-RS01-KA102-000565

Rukama do svetlosti

School for visualy impaired pupils “Veljko Ramadanović”, Beograd

Jovana Stevanović

2019-1-RS01-KA102-000740

Evropsko iskustvo

Tehnička škola, Zaječar

Milijana Radić

2019-1-RS01-KA102-000690

Unapređenje praktične nastave kroz pozitivnu praksu u bolnicama EU

Medicinska škola sa domom učenika „Sestre Ninković“, Kragujevac

Milijana Radić

2019-1-RS01-KA102-000549

Learning through practice

Ekonomska škola „9.maj“, Sremska Mitrovica

Zorana Dojić

2019-1-RS01-KA102-000523

Educational continuity of preschool children through play and care

Medicinska škola, Beograd

Milijana Radić

2019-1-RS01-KA102-000556

Multikulturalnost kao sinonim savršenog ukusa

Prehrambeno ugostiteljska škola, Čačak

Zorana Dojić

2019-1-RS01-KA102-000597

Training of students in winegrowing and winemaking

Poljoprivredna škola sa domom učenika „Sonja Marinković“, Požarevac

Milijana Radić

2019-1-RS01-KA102-000602

Težimo znanju

Srednja poljoprivredno prehrambmena škola „Stevan Petrović Brile“, Ruma

Milijana Radić

2019-1-RS01-KA102-000716

Ola V.A.F. PKB mobility

Poljoprivredna škola sa domom ucenika PK, Beograd

Zorana Dojić

2019-1-RS01-KA102-000605

USvojiti, PrimEniti, prikazaTI – USPETI

Mašinsko -elektrotehnička škola, Bor

Milijana Radić

2019-1-RS01-KA102-000717

Ne baci, sačuvaj, recikliraj i kreiraj

Tekstilno-tehnička i poljoprivredna škola “Despot Đurađ“, Smederevo

Milijana Radić

2019-1-RS01-KA102-000625

Mi pečemo, Vi nosite!

Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora “11.maj”, Jagodina

Milica Pupavac

2019-1-RS01-KA102-000628

Usavrši se

Srednja tehnička škola, Smederevo

Milijana Radić

2019-1-RS01-KA102-000600

Veštine i kompetencije za lepotu i interkulturalnost

Škola mode i lepote, Niš

Zorana Dojić

2019-1-RS01-KA102-000640

Fly High and Land Safely

Vazduhoplovna akademija, Beograd

Milijana Radić

2019-1-RS01-KA102-000660

Održiva poljoprivreda

Srednja poljoprivredna škola “Sveti Trifun”, Aleksandrovac

Ljiljana Krstić

2019-1-RS01-KA102-000654

Unapređenje kvaliteta praktične nastave u dualnom obrazovanju – bolje kompetencije za zapošljavanje

Tehnička škola, Knjaževac

Milijana Radić

2019-1-RS01-KA102-000515

Contemporary educational trends

Politehnička škola, Požarevac

Zorana Dojić

2019-1-RS01-KA102-000698

Stručno znanje – siguran korak u budućnost

Srednja stručna škola „Dr Radivoj Uvalić“ Bačka Palanka

Ljiljana Krstić

2019-1-RS01-KA102-000637

Novi izazovi

Srednja škola, Mionica

Jovana Stevanović

2019-1-RS01-KA102-000504

Poveži se, nauči, primeni za bolje zdravlje

Medicinska škola „7.april“, Novi Sad

Zorana Dojić

2019-1-RS01-KA102-000518

Sweet and Savory Ideas

Trgovinsko-ugostiteljska škola, Leskovac

Jovana Stevanović

2019-1-RS01-KA102-000580

Učenici uče struku

Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd

Zorana Dojić

2019-1-RS01-KA102-000576

Exploring for practical skills

Elektrotehnička škola Mija Stanimirović, Niš

Zorana Dojić

2019-1-RS01-KA102-000491

Praksa u zemlji bogova sa Olimpa

Ugostiteljsko-turistička škola sa domom učenika, Vrnjačka Banja

Zorana Dojić

2019-1-RS01-KA102-000633

Hrana nas  povezuje

Srednja ekonomska škola, Sombor

Zorana Dojić

2019-1-RS01-KA102-000714

Vatrogasci-služe i štite

Pravno-poslovna škola, Niš

Jovana Stevanović

2019-1-RS01-KA102-000566

United in knowledge

Prehrambeno-hemijska škola, Niš

Zorana Dojić

2019-1-RS01-KA102-000739

Inovativna praktična nastava u poljoprivredi

Poljoprivredna škola “Šumatovac” Aleksinac

Zorana Dojić

2019-1-RS01-KA102-000585

Korelacijom do osavremenjavanja nastave

Tehnička škola, Bor

Zorana Dojić

2019-1-RS01-KA102-000615

AutoCad u školi i u praktičnoj primeni

Tehnička škola, Vlasotince

Zorana Dojić

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata mobilnosti za finansiranje u oblasti stručnog obrazovanja (KA102) u okviru Opšteg poziva za 2020. godinu programa Erazmus+.

Za finansiranje su odobreni sledeći KA102 projekti:

Br.

Ref. broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

Projektni savetnik

1.

2020-1-RS01-KA102-065060

Skill me for future

Tehnička škola, Pirot

31.471,00

Stefan Mladenović

2.

2020-1-RS01-KA102-065096

In pursuit of developing new skills

Srednja škola, Knić

4.976,00

Stefan Mladenović

3.

2020-1-RS01-KA102-065202

Pripreme za stručnu maturu

Prva tehnička škola, Kruševac

11.664,00

Stefan Mladenović

4.

2020-1-RS01-KA102-065175

Novi izazovi – nova evropska iskustva

Srednja škola “Branislav Nušić” Sokobanja

51.105,00

Stefan Mladenović

5.

2020-1-RS01-KA102-065153

Praktičan budi i svet je tvoj

Srednja škola “Niketa Remezijanski”, Bela Palanka

30.356,00

Milijana Radić

6.

2020-1-RS01-KA102-065150

Mobilnost-nova znanja i nova iskustva

Prehrambeno-hemijska škola, Niš

41.808,00

Zorana Dojić

7.

2020-1-RS01-KA102-065240

Gerijatrija

Medicinska škola, Zaječar

39.963,00

Jovana Stevanović

8.

2020-1-RS01-KA102-065261

Obrazovanje- karta za bolju budućnost

Ekonomsko – ugostiteljska škola “Vuk Karadžić”, Velika Plana

39.586,00

Jovana Stevanović

9.

2020-1-RS01-KA102-065217

Training of students in cultivation and processing of medicinal and aromatic plants

Poljoprivredna škola “Radoš Jovanović Selja”, Prokuplje

27.392,00

Milijana Radić

10.

2020-1-RS01-KA102-065091

Putujem i učim

Politehnička škola, Subotica

42.344,00

Jovana Stevanović

11.

2020-1-RS01-KA102-065210

Diši zdravo!

Elektro-saobraćajna tehnička škola ”Nikola Tesla”, Kraljevo

5.832,00

Jovana Stevanović

12.

2020-1-RS01-KA102-065050

Promotion of agrotourism with the use of horses

Poljoprivredna škola sa domom učenika “Sonja Marinković”, Požarevac

27.392,00

Milijana Radić

13.

2020-1-RS01-KA102-065184

Evropski most turizma

Ekonomsko trgovinska škola, Smederevo

29.618,00

Jovana Stevanović

14.

2020-1-RS01-KA102-065199

With knowledge in the future

Srednja škola “Lukijan Mušicki”, Temerin

17.646,00

Stefan Mladenović

15.

2020-1-RS01-KA102-065286

My future in my hands – training for excellence

Ekonomsko-trgovinska škola, Vranje

51.508,00

Stefan Mladenović

16.

2020-1-RS01-KA102-065130

Unapredi veštine i primeni ih

Medicinsko-farmaceutska škola “Sv. Petka”, Smederevo

26.642,00

Jovana Stevanović

17.

2020-1-RS01-KA102-065127

Evropskim znanjima kroz srpska tržišta

Srednja stručna škola “Branko Radičević”, Ruma

36.622,00

Milijana Radić

18.

2020-1-RS01-KA102-065193

Korak napred

Srednja škola, Mionica

18.033,00

Jovana Stevanović

19.

2020-1-RS01-KA102-065097

Razmenom znanja i iskustava do boljih stručnjaka

Srednja tehnička škola, Sombor

29.007,00

Milijana Radić

20.

2020-1-RS01-KA102-065126

Stručne veštine – sigurna budućnost

Tekstilno-tehnološka i poljoprivredna škola “Despot Đurađ”, Smederevo

27.832,00

Milijana Radić

21.

2020-1-RS01-KA102-065103

Primeri dobre prakse zdravstvnih ustanova EU implementiranih u praktičnu nastavu

Medicinska škola, Ćuprija

21.788,00

Jovana Stevanović

22.

2020-1-RS01-KA102-065141

Otkrij svoju budućnost

Srednja stručna škola, Niš

41.498,00

Milijana Radić

23.

2020-1-RS01-KA102-065156

Profesionalna praksa – bečka škola

Gimnazija “Sveti Kirilo i Metodije”, Dimitrovgrad

22.928,00

Dubravka Rajić

24.

2020-1-RS01-KA102-065168

Znanjem pomeramo granice

Srednja škola “Kralj Petar I”, Topola

28.972,00

Milijana Radić

25.

2020-1-RS01-KA102-065183

Učimo i rastemo sa evropskim iskustvima

Ekonomska škola, Niš

37.173,00

Jovana Stevanović

26.

2020-1-RS01-KA102-065267

Students’ Training in Front Office management in luxury hotels

Trgovinsko-ugostiteljska škola, Leskovac

63.213,00

Jovana Stevanović

27.

2020-1-RS01-KA102-065206

Mehanika velikih vozila

Tehnička škola, Vladičin Han

13.903,00

Milijana Radić

28.

2020-1-RS01-KA102-065208

“Ne učimo za školu već za život!“ (Seneka)

Ekonomsko-trgovinska škola, Požarevac

26.642,00

Stefan Mladenović

29.

2020-1-RS01-KA102-065231

Softverskim putem do Ankare

Tehnička škola, Ada

13.932,00

Ljiljana Krstić

30.

2020-1-RS01-KA102-065287

European experience for VET excellence

SSŠ “Borislav Mihajlović Mihiz”, Irig

38.933,00

Ljiljana Krstić

31.

2020-1-RS01-KA102-065158

Praksa u zemlji pravih turističkih i evropskih vrednosti

Ugostiteljsko turistička škola sa domom učenika, Vrnjačka Banja

40.280,00

Zorana Dojić

32.

2020-1-RS01-KA102-065186

Evropski ukus i u pirotskom kačkavalju

Mlekarska škola sa domom učenika “Dr Obren Pejić”, Pirot

17.035,00

Ljiljana Krstić

33.

2020-1-RS01-KA102-065061

Evropski put zdravlja

Srednja škola “Sveti Arhangel”, Novi Sad

30.356,00

Milijana Radić

34.

2020-1-RS01-KA102-065089

Kuvamo i putujemo po evropskim standardima

Ekonomsko-ugostiteljska škola “Slobodan Minić”, Aranđelovac

30.598,00

Ljiljana Krstić

35.

2020-1-RS01-KA102-065128

Kancelarija bez papira

Ekonomska škola, Užice

32.213,00

Ljiljana Krstić

36.

2020-1-RS01-KA102-065165

Mobility ensures higher Employability

Mašinska škola, Pančevo

5.220,00

Ljiljana Krstić

37.

2020-1-RS01-KA102-065224

Expanding professional training opportunities for young learners in tourism

Osnovna i srednja škola sa domom učenika “Petro Kuzmjak”, Ruski Krstur

34.070,00

Ljiljana Krstić

38.

2020-1-RS01-KA102-065297

Evropska medicina

Srednja medicinska škola “dr Ružica Rip”, Sombor

37.588,00

Ljiljana Krstić

1. Šta bi sve trebalo da sadrži finansijska dokumentacija?

Dokumentacija koja može da služi za pravdanje jediničnih troškova uključuje putne naloge, boarding karte, rešenja o isplati dnevnica ukoliko su Vam dnevnice isplaćivane na račun ili priznanice ukoliko su Vam dnevnice isplaćivane u gotovini, račun za putne troškove, rooming liste, neka vrsta dokaza o plaćenom osiguranju, izvodi za sve što je plaćeno.

Ovo nije iscrpna lista i na osnovu člana II.6.2 Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava, Nacionalna agencija može da zatraži dodatnu dokumentaciju u vezi sa realizacijom projekta. Svakako preporučujemo da u fizičkoj formi čuvate dokumentaciju kojom bi moglo da se pokaže da se aktivnost odigrala.

2. Pitanja u vezi dnevnica (iznos, način isplate, oporezivanje):

Kada su dnevnice u pitanju, njihov iznos nije definisan pravilima Erazmus+ programa. Za nas je važno da su se aktivnosti odigrale kvalitetno i da je u učesnike uložena individualna podrška koja im je namenjena. Možete se opredeliti za direktno uplaćivanje hotela, obroka, itd. i ostatak isplatiti kao dnevnice, ili za prenos celokupne individualne podrške učesnicima.

Podsećamo Vas da je Narodna skupština krajem prošle godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana. U novom Zakonu sada se nalazi i dopuna koja se odnosi na naknade troškova boravka fizičkim licima u međunarodnim programima, koja glasi:

„31) naknade troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja, obuka, sporta, rada sa mladima, nauke, istraživanja i inovacija, isplaćene u skladu sa navedenim programima, a najviše do iznosa od 100.000 dinara za troškove na mesečnom nivou.”

3. Da li putovanje možemo da pravdamo putnim nalogom i dokazom o izvedenim aktivnostima (Sertifikat o prisustvu sastanku), ili je neophodno da dostavimo sve račune za potrošeno gorivo?

Kada je u pitanju kontrola troškova, Fondacija Tempus vrši kontrolu po jediničnom trošku. Za nas je važno da se aktivnost odigrala i da je sprovedena kvalitetno. To znači da je važno da možete kroz račune i druga dokumenta da dokažete da se mobilnost zaista odigrala. U slučaju putovanja kolima, u većini slučajeva od veće koristi je za dokazivanje puta račun od putarine od računa za gorivo. Napominjemo da ne ulazimo u iznose na računima kada su u pitanju jedinični troškovi. Vi kao institucija sami raspolažete sredstvima i u obavezi ste da ih koristite namenski.

4. Koja je procedura u slučaju promene datuma mobilnosti?

S obzirom da je izmenjen samo datum trajanja mobilnosti, nema potrebe da odobrimo navedenu promenu, već je dovoljno da nas o istoj obavestite postavljanjem obaveštenja u slobodnoj formi na Korisnički prostor.

5. Da li postoje primeri Ugovora o učenju sa učesnicima mobilnosti, kao i modeli izveštaja o aktivnostima na projektu?

Na korisničkom prostoru Vašeg projekta se nalaze modeli ugovora sa učesnicima mobilnosti. Ovakve modele ugovora možete prilagoditi i koristiti za potrebe aktivnosti na svom projektu.

Sa druge strane, modeli izveštaja za pojedinačne aktivnosti ne postoje. Naša preporuka je da svaku Vašu aktivnost proprati dokumentacija koja na različite načine potvrđuje da se aktivnost dogodila (na primer, narativni izveštaji slobodne forme sa forme sa fotografijama, spiskovi učesnika, sertifikati, Europass dokumenti o mobilnosti, agende, zapisnici, planovi i programi, rasporedi i slično).

6. Kako da dobijemo lozinku za Mobility Tool?

Kontakt osoba koju ste naveli u projektnoj prijavi bi na mejl koji ste naveli u projektnoj prijavi trebalo da od samog Mobility Tool-a dobije mejl sa parametrima za pristup ovoj alatki i pojašnjenjima. Dakle, proverite dobro da li ste uneli tačnu mejl adresu u projektnu prijavu, kao i sve foldere u svom sandučetu e-pošte (spam, junk, promotions, social, itsl). Ukoliko je sve u redu, ali neko vreme po početku projekta i dalje ne dobijete ovaj mejl, molimo Vas da nas ponovo kontaktirate u vezi sa ovim pitanjem.

7. Da li Ugovori, tj Aneksi II.7, II.8 i II.9 mogu biti potpisani na srpskom ili engleskom jeziku?

Aneksi II.7 i II.9 mogu biti potpisani na srpskom ili na engleskom jeziku. S obzirom da ove anekse potpisujete sa svojim partnerima, trebalo bi da ih i oni razumeju, tako da preporučujemo izradu i potpisivanje ovih dokumenata na jeziku koji razumeju obe strane, što je češće engleski jezik. Aneks II.8 Vaša institucija potpisuje sa svojim učesnicima mobilnosti, tako da je dovoljno da on bude potpisan na srpskom jeziku.

8. Da li pre nego što dobijemo projekat treba da potpišemo neki ugovor sa partnerskom organizacijom, i ako treba koji? (važi samo za KA1 projekte)

Ne postoji obavezan dokument koji morate da potpišete sa partnerima pre nego što se Vaš projekat odobri. Ukoliko želite, sa partnerima možete potpisati Ugovor ili osmisliti dokument koji bi bio relevantan za Vas.

9. Kako se možemo osloboditi od PDV-a?

Informacije o procesu oslobađanja od PDV-a možete pronaći putem našeg sajta.

Oslobađanje od PDV-a (dakle, oslobađate se od PDV-a na usluge i proizvode koje nabavljate u Srbiji) se vrši elektronskim putem, kroz aplikaciju Poreske uprave koja se zove ePorezi. Više o tome možete pronaći ovde, a korisničko upustvo za korišćenje aplikacije, možete pronaći na istom sajtu u odeljku Korisničko upustvo.

10. Da li je moguće izvršiti promenu kursa predloženog projektnom prijavom?

Promena kursa je moguća, ukoliko možete jasno da obrazložite razloge i željene ishode takve promene. Da biste formalno podneli zahtev za promenu kursa, neophodno je da na Vaš Korisnički prostor postavite Zahtev za manje izmene, u kome ćete detaljno objasniti razloge za promenu kursa i obrazložiti u kojoj meri se ciljevi i ishodi seminara koji ste pronašli kao adekvatnu zamenu poklapa sa ciljevima projekta predstavljenim u Vašoj prijavi. Pritom, imajte u vidu da se predviđena individualna podrška i putni troškovi mogu menjati u skladu sa promenom destinacije, tj. mogu biti umanjeni ukoliko je udaljenost manja ili je zemlja kursa u drugoj kategoriji individualne podrške, dok ukoliko je udaljenost veća nije moguće dobiti dodatna sredstva.

11. Da li je moguće povećanje sredstava odobrenih projektom?

Sredstva se ne mogu dodatno povećavati u odnosu na ukupna sredstva prvobitno predviđena Ugovorom. Međutim, moguće je da u okviru odobrenih sredstava preusmerite deo iznosa iz jedne budžetske linije u drugu u skladu sa kriterijuma preciziranim Ugovorom ili da razliku u iznosu nastalu usled promene kursa finansirate iz sopstvenog budžeta. Pritom, imajte u vidu da se predviđena individualna podrška i putni troškovi mogu menjati u skladu sa promenom destinacije, tj. mogu biti umanjeni ukoliko je udaljenost manja ili je zemlja kursa u drugoj kategoriji individualne podrške.

12. Kako da produžim projekat i koji je rok da podnesem Zahtev za produženje projekta?

Trajanje projekta možete produžiti podnošenjem Zahteva za izmenu Ugovora u kome ćete detaljno obrazložiti razloge zbog kojih je neophodno da se projekat produži, kao i na koji način planirate da sprovedete preostale projektne aktivnosti u dodatnom roku. Zahtev za produženjem trajanja projekta je neophodno da podnesete najkasnije mesec dana pre isteka Vašeg projekta.

13. U slučaju kojih izmena na projektu je dovoljno poslati obaveštenje Fondaciji Tempus?

Izmene u toku sprovođenja projekta koje ne zahtevaju odobrenje od strane Fondacije Tempus, već samo obaveštenje su: promena kontakt osobe, promena datuma održavanja aktivnosti u okviru projekta (samo ukoliko datumi početka i završetka projekta ostaju nepromenjeni), promena lica ovlašćenog za zastupanje organizacije koja je korisnik projekta, i promena pravnog statusa organizacije, adrese i ostalih kontakt podataka. Obaveštenje može biti postavljeno u slobodnoj formi u folder ”Izmene na projektu” na Korisničkom prostoru, a u slučaju promene kontakt osobe, neophodan je i elektronski potpis odgovornog lica na obaveštenju.

14. Šta se dešava ukoliko tokom trajanja projekta partner istupi iz projekta?

Ukoliko tokom trajanja KA1 projekta mobilnosti partner istupi iz projekta, korisnik je dužan da ovo dokumentuje popunjavanjem Zahteva za manje izmene. Kako bi se projekat sproveo adekvatno, potrebno je da korisnik nađe novog partnera, uzevši u obzir da u tom slučaju ciljevi projekta moraju ostati isti. Izbor novog partnera mora biti adekvatno obrazložen u pomenutom Zahtevu.

U slučaju da partner namerava da istupi iz KA2 projekta strateškog partnerstva, koordinator je dužan da nađe novog partnera pre formalnog istupanja partnera ukoliko bi izlaskom tog partnera iz projekta bio  narušen minimum konzorcijuma, odnosno, ukoliko istupanjem jednog od partnera u projektu više ne učestvuju tri institucije iz tri različite programske zemlje. Kada to nije slučaj, koordinator može, ali ne mora uključiti novog partnera u projekat. Ukoliko ne uključuje novog partnera, koordinator mora detaljno da obrazloži kako će se dužnosti preraspodeliti na preostale partnere. Za KA2 projekte strateških partnerstava, ove izmene se komuniciraju kroz Zahtev za izmenu ugovora.

Važno je naglasiti da promene partnera mogu dovesti do promena u krajnjem iznosu dodeljenih namenskih bespovratnih sredstava. U slučaju promene partnera, preporučuje se kontaktiranje projektnog savetnika u vezi sa daljim koracima.

15. Da li je neophodno pored deviznog računa otvoriti i namenski dinarski račun?

Nije neophodno, ali za to nema prepreka. ali je preporučljivo ukoliko je iznos namenskih bespovratnih sredstava dodeljenih za projekat veći, kao i ako postoji mogućnost da dođe do blokade računa organizacije koja sprovodi projekat. Preporuka je da se na dinarski račun ne prebacuje celokupna suma odjednom, već prema potrebi, kako bi se ublažio rizik od negativnih kursnih razlika.

16. Da li je dozvoljeno preneti sredstva sa namenskog računa na račune učesnika mobilnosti radi plaćanja putnih troškova?

Neophodno je napraviti putni nalog i preko akontacije ili po konačnom obračunu moguće je isplatiti ili prebaciti na račun učesnika sumu određenu za putovanje, dnevnice, smeštaj itd. u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom

17. Ko plaća zdravstveno osiguranje učesnicima tokom trajanja projektnih aktivnosti?

Troškovi zdravstvenog osiguranja tokom projektnih aktivnosti pokrivaju se iz budžetske linije za organizacione troškove projekta.

18. Čemu je namenjena organizaciona podrška?

Kako je objašnjeno u Programskom vodiču, organizaciona podrška je pre svega namenjena za pripremne i aktivnosti diseminacije koje su predviđene projektnom prijavom, a zatim i za upotpunjavanje drugih troškova koji mogu nastati u toku projekta, a koji su vezani za odobrene mobilnosti.

19. Da li se deo sredstava iz organizacione podrške može nameniti i partneru?

Ukoliko ste sa partnerom tako dogovorili ili to smatrate potrebnim, organizaciona podrška se može koristiti i u ove svrhe.

20. Da li sredstva iz organizacione podrške mogu da se iskoriste za isplate naknada kolegama koje nisu učestvovale u mobilnostima, ali su učestvovale na projektu (npr, nastavnik engleskog za pripremu učesnika, računovođa itd) i koju vrstu ugovora bi bilo najbolje koristiti?

Na instituciji je da definiše na koji način će isplatiti nadoknade zaposlenima koji su doprineli projektu, bez da su učestvovali u mobilnosti. Više informacija o tipu isplate (dodatak na platu, ugovor o delu) možete potražiti od osobe zadužene za poslove računovodstva. U svakom slučaju, potrebno je poštovati važeće propise Republike Srbije, za ustanove čije je sedište u Srbiji. Osobe koje idu na mobilnost ne bi trebalo da dobijaju ovu vrstu nadoknade, s obzirom da je priprema za mobilnost, sopstvena i svojih kolega, sastavni deo učešća u projektu.

21. Da li je moguće povećati broj učesnika tokom trajanja projekta?

Povećanje broja učesnika mobilnosti u odnosu na broj predviđen Ugovorom ne spada u izmene koje se mogu odobriti, budući da se ukupan budžet projekta ne može povećati.

22. Da li je moguće da se deo sredstava iz jedne budžetske kategorije prebaci u drugu?

Korisniku je dozvoljeno da preraspodeljuje sredstva između budžetskih kategorija pod određenim uslovima, bez pravljenja aneksa Ugovora. Pravila prema kojima se ta preraspodela vrši nalaze se u Ugovoru o dodeli namenskih bespovratnih sredstava pod članom I.3.3.

23. Kako se prikazuju troškovi puta ukoliko su učesnici koristili automobil? 

Potrebno je sačuvati račune za gorivo, putarine, vinjete i ostale račune koji potvrđuju troškove puta.

24. Po kom kursu evra se obračunavaju putni troškovi?

Korisnik je dužan da knjiži troškove nastale u drugoj valuti u evrima, po mesečnom kursu koji utvrđuje Evropska komisija i objavljuje na svom sajtu, ovde.

25. Koji ugovori se moraju potpisati sa učesnicima mobilnosti, a koji sa partnerskom institucijom?

Sa učesnicima mobilnosti se potpisuju: Model Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu držanja nastave i pohađanja obuke u okviru programa Erazmus+.

Sa učesnicima i institucijom koja ih prima se potpisuju: Ugovor o mobilnosti zaposlenih u oblasti obrazovanja odraslih i Obaveza poštovanja zahteva u pogledu kvaliteta.

Ovi ugovori se mogu potpisati elektronski ili ručno. U slučaju da se ugovori potpisuju ručno, potrebno ih je odštampati, potpisati, pečatirati i na kraju skenirati.

26. Koje IT alate treba koristiti za podnošenje izveštaja Fondaciji Tempus?

Ukoliko Vaš Ugovor o dodeli namenskih bespovratnih sredstava predviđa isplatu sredstava u dve tranše, potrebno je da podnesete isključivo završni izveštaj nakon sprovedenih aktivnosti, putem alata Mobility Tool. Ukoliko Vaš ugovor predviđa više tranši, potrebno je da podnesete i izveštaj o napretku, odnosno srednjoročni izveštaj, koji se postavlja na Korisnički prostor.

27. Da li Mobility Tool moramo redovno da ažuriramo?

Svaki korisnik prema Ugovoru o dodeli namenskih bespovratnih sredstava ima obavezu da najmanje jednom mesečno tokom trajanja projekta mobilnosti u Mobility Tool unosi i ažurira sve nove informacije u vezi sa učesnicima i aktivnostima mobilnosti.

28. Šta je potrebno uneti u polje Participant ID u Mobility Tool-u?

U ovo polje potrebno je uneti JMBG učesnika. Ukoliko su u pitanju strani učesnici, u ovo polje je dovoljno uneti broj njihovog putnog dokumenta.

29. Da li svi učesnici mobilnosti dobijaju da popune izveštaj o mobilnosti (Participant Report) na kraju mobilnosti?

Alatka Evropske komisije Mobility Tool nasumično bira projekte čiji će učesnici popunjavati izveštaj o mobilnosti (Participant Report). Nakon završene mobilnosti, možete dobiti mejl od Mobility Tool-a sa detaljnim uputstvima o izveštaju koji treba popuniti za najviše 30 dana. Ukoliko Vaše kolege dobiju zahtev da popune izveštaj, a Vi ne, proverite da li je Vaša mejl adresa dobro uneta u Mobility Tool. Ukoliko nije, unesite izmene i, klikom na dugme Resend, zatražite svoj izveštaj.

30. Na koji način Fondacija Tempus može da prati sprovođenje projekta?

Grupa za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih Fondacije Tempus redovno prati promene koje korisnici unose u Mobility Tool i na korisnički prostor. Pored toga, Fondacija Tempus organizuje monitoring posete određenom broju odobrenih projekata. Svrha ovih poseta je pružanje podrške korisnicima u cilju što kvalitetnijeg sprovođenja projekta i praćenje da li se aktivnosti realizuju onako kako je predviđeno projektnom prijavom.

31. Koliko dana nakon predaje izveštaja o napretku mogu da očekujem uplatu naredne tranše? 

Ukoliko je dostavljena kompletna dokumentacija, rok za uplatu sledeće tranše iznosi 30 dana. Ukoliko nakon predaje izveštaja kancelarija Fondacije Tempus traži dodatnu dokumentaciju, vreme se produžava za period čekanja na dopunu.

32. Da li naš projekat mora da ima internet prezentaciju?

Internet prezentacija ili drugi načini onlajn prezentovanja projekta nisu obavezni za KA1 projekte, ali se očekuju od KA2 projekata i mogu poslužiti kao vrlo korisni alati u širenju informacija o projektnim rezultatima. Pri izradi internet prezentacije, kao i svih ostalih materijala, potrebno je voditi računa o pravilima vidljivosti programa Erazmus+ i sufinansiranja od strane Evropske unije, o kojima možete više pročitati ovde.

33. Da li na promotivnim materijalima treba da koristimo logo Fondacije Tempus i zastavu Evropske unije? 

Logo Fondacije Tempus nije potrebno koristiti. Logo koji je potrebno koristiti nalazi se na ovom linku.

34. Da li je potrebno imati naloge na eTwinning portalu i EPALE platformi?

Ukoliko je u projektnoj prijavi navedeno da će za širenje rezultata projekta biti korišćeni eTwinning i(li) EPALE, potrebno je da taj plan i bude ispunjen jer je upravo to jedna od stavki na osnovu koje projekti dobijaju finansiranje. Ipak, za uspešnu diseminaciju na ovim platformama otvaranje naloga je sam početak, dok se za pomoć oko kreiranja sadržaja i ostala pitanja možete obratiti Nacionalnim timovima za podršku na: (etwinning@tempus.ac.rs i adult-education@tempus.ac.rs). Zbog stvaranja i održavanja kontakata, vidljivosti Vaše institucije na evropskom nivou, kao i planiranja budućih projekata, svakako preporučujemo aktivnost na ove dve platforme.

35. Kako bi trebalo da izgleda Izjava o istinitosti podataka (Declaration of Honour) koja se prilaže uz projektnu prijavu?

U izjavi o istinitosti podataka, pored potpisa i pečata direktora Vaše škole, potrebno je uneti podatke o mestu (Place), datumu (Date), imenu (Name) i matičnom broju (National ID) Vaše institucije. Pored imena Vašeg direktora, možete upisati njegov JMBG.

36. Ukoliko učenici idu na mobilnost, kako im se isplaćuju dnevnice?

Isplata dnevnica učenicima se vrši u skladu sa zakonom i internim pravilima ustanove. Predlažemo da razmotrite isplatu dnevnica roditeljima učenika za učenike. U prvom slučaju je neophodno da postoji dokument koji potvrđuje da je roditelj zakonski zastupnik učenika i da u njegovo ime prima nadoknadu za troškove boravka u inostranstvu. U slučaju isplate dnevnica je olakšavajuća okolnost da se prema Zakonu o porezu na dohodak građana putovanja u obrazovne svrhe tretiraju drugačije, povoljnije od drugih putovanja trećih lica (što roditelj/učenik jeste za školu), tj. plaća se sličan porez kao za zaposlene.

37. Da li je mobilnost učenika i nastavnika spada u kategoriju ekskurzija ili sudijskog putovanje? Da li je za realizaciju projekta finansiranih u okviru Erazmus+ programa potrebna saglasnost nadležne školske uprave za realizaciju mobilnosti učenika i nastavnika?

Sprovođenje projekata u okviru programa Erazmus+ je prepoznato i navedeno u okviru Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. Takođe, učešće Republike Srbije u programu Erazmus je regulisano Sporazumom koji je potpisan između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije.

Na osnovu navedenog u Pravilniku o organizaciji i ostvarivanju ekskurzije u srednjoj školi, mobilnost koja je odobrena mogla bi se uklapati u okvire studijskog putovanja. Svakako bismo Vam preporučili da se konsultujete sa nadležnom Školskom upravom oko dodatnih nedoumica.

Odobreni KA104 projekti u obrazovanju odraslih: 2019. i 2020. godina

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata mobilnosti za finansiranje u oblasti obrazovanja odraslih (KA104) u okviru Opšteg poziva za 2019. godinu programa Erazmus+.

Za finansiranje su odobreni sledeći KA104 projekti:

Broj projektne prijave

Naziv projekta

Podnosilac projektne prijave

Projektni savetnik

2019-1-RS01-KA104-000777

Successful PLC as an agent of change in preschools and schools

Centar za obrazovanje, Kragujevac

Jovana Stevanović

2019-1-RS01-KA104-000511

Angažovanje odraslih polaznika: kreativnost, interaktivna nastava i strategije upravljanja nastavnim procesom

Centar za strane jezike “Anglia”, Novi Sad

Jovana Stevanović

2019-1-RS01-KA104-000685

Teachers for Gifted

Udruženje građana Mensa Srbije, Beograd

Jovana Stevanović

2019-1-RS01-KA104-000537

Key competences for inclusive education

Agencija za pružanje intelektualnih usluga “Oxford School”, Leskovac

Jovana Stevanović

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata mobilnosti za finansiranje u oblasti obrazovanja odraslih (KA104) u okviru Opšteg poziva za 2020. godinu programa Erazmus+.

Za finansiranje su odobreni sledeći KA104 projekti:

Ref. broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

Projektni savetnik

2020-1-RS01-KA104-065204

Poboljšajmo stanje, fokus na obrazovanje

Osnovna škola  “Vera Radosavljević”, Negotin

6.308,00

Jovana Stevanović

2020-1-RS01-KA104-065255

Enabling adult learners to reach digital literacy with the help of new technologies in English language learning

Centar za edukaciju “Crown Education” Novi Sad

4.406,00

Jovana Stevanović

2020-1-RS01-KA104-065270

Unapređenje kompetencija nastavnika za život u preduzetničkom društvu

Osnovna škola „Nadežda Petrović”, Sićevo

8.268,00

Jovana Stevanović

2020-1-RS01-KA104-065182

Inovativne metode u osnovnom obrazovanju odraslih

Osnovna škola za obrazovanje odraslih, Čačak

8.540,00

Jovana Stevanović

2020-1-RS01-KA104-065062

Andragogija – veština za 21. vek

Osnovna škola “Mladost”, Knjaževac

4.678,00

Jovana Stevanović

2020-1-RS01-KA104-065069

Druga šansa – najbolja šansa

Škola za osnovno obrazovanje odraslih “Braća Stamenković”, Beograd

6.525,00

Jovana Stevanović

2020-1-RS01-KA104-065272

Pedagozi za savremeno obrazovanje

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

6.155,00

Jovana Stevanović

2020-1-RS01-KA104-065065

Teach a Teacher Thinking Digital

Osnovna škola i škola za obrazovanje odraslih “Branko Pešić”, Beograd

3.392,00

Jovana Stevanović

1. Šta bi sve trebalo da sadrži finansijska dokumentacija?

Dokumentacija koja može da služi za pravdanje jediničnih troškova uključuje putne naloge, boarding karte, rešenja o isplati dnevnica ukoliko su Vam dnevnice isplaćivane na račun ili priznanice ukoliko su Vam dnevnice isplaćivane u gotovini, račun za putne troškove, rooming liste, neka vrsta dokaza o plaćenom osiguranju, izvodi za sve što je plaćeno.

Ovo nije iscrpna lista i na osnovu člana II.6.2 Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava, Nacionalna agencija može da zatraži dodatnu dokumentaciju u vezi sa realizacijom projekta. Svakako preporučujemo da u fizičkoj formi čuvate dokumentaciju kojom bi moglo da se pokaže da se aktivnost odigrala.

2. Pitanja u vezi dnevnica (iznos, način isplate, oporezivanje):

Kada su dnevnice u pitanju, njihov iznos nije definisan pravilima Erazmus+ programa. Za nas je važno da su se aktivnosti odigrale kvalitetno i da je u učesnike uložena individualna podrška koja im je namenjena. Možete se opredeliti za direktno uplaćivanje hotela, obroka, itd. i ostatak isplatiti kao dnevnice, ili za prenos celokupne individualne podrške učesnicima.

Podsećamo Vas da je Narodna skupština krajem prošle godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana. U novom Zakonu sada se nalazi i dopuna koja se odnosi na naknade troškova boravka fizičkim licima u međunarodnim programima, koja glasi:

„31) naknade troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja, obuka, sporta, rada sa mladima, nauke, istraživanja i inovacija, isplaćene u skladu sa navedenim programima, a najviše do iznosa od 100.000 dinara za troškove na mesečnom nivou.”

3. Da li putovanje možemo da pravdamo putnim nalogom i dokazom o izvedenim aktivnostima (Sertifikat o prisustvu sastanku), ili je neophodno da dostavimo sve račune za potrošeno gorivo?

Kada je u pitanju kontrola troškova, Fondacija Tempus vrši kontrolu po jediničnom trošku. Za nas je važno da se aktivnost odigrala i da je sprovedena kvalitetno. To znači da je važno da možete kroz račune i druga dokumenta da dokažete da se mobilnost zaista odigrala. U slučaju putovanja kolima, u većini slučajeva od veće koristi je za dokazivanje puta račun od putarine od računa za gorivo. Napominjemo da ne ulazimo u iznose na računima kada su u pitanju jedinični troškovi. Vi kao institucija sami raspolažete sredstvima i u obavezi ste da ih koristite namenski.

4. Koja je procedura u slučaju promene datuma mobilnosti?

S obzirom da je izmenjen samo datum trajanja mobilnosti, nema potrebe da odobrimo navedenu promenu, već je dovoljno da nas o istoj obavestite postavljanjem obaveštenja u slobodnoj formi na Korisnički prostor.

5. Da li postoje primeri Ugovora o učenju sa učesnicima mobilnosti, kao i modeli izveštaja o aktivnostima na projektu?

Na korisničkom prostoru Vašeg projekta se nalaze modeli ugovora sa učesnicima mobilnosti. Ovakve modele ugovora možete prilagoditi i koristiti za potrebe aktivnosti na svom projektu.

Sa druge strane, modeli izveštaja za pojedinačne aktivnosti ne postoje. Naša preporuka je da svaku Vašu aktivnost proprati dokumentacija koja na različite načine potvrđuje da se aktivnost dogodila (na primer, narativni izveštaji slobodne forme sa forme sa fotografijama, spiskovi učesnika, sertifikati, Europass dokumenti o mobilnosti, agende, zapisnici, planovi i programi, rasporedi i slično).

6. Kako da dobijemo lozinku za Mobility Tool?

Kontakt osoba koju ste naveli u projektnoj prijavi bi na mejl koji ste naveli u projektnoj prijavi trebalo da od samog Mobility Tool-a dobije mejl sa parametrima za pristup ovoj alatki i pojašnjenjima. Dakle, proverite dobro da li ste uneli tačnu mejl adresu u projektnu prijavu, kao i sve foldere u svom sandučetu e-pošte (spam, junk, promotions, social, itsl). Ukoliko je sve u redu, ali neko vreme po početku projekta i dalje ne dobijete ovaj mejl, molimo Vas da nas ponovo kontaktirate u vezi sa ovim pitanjem.

7. Da li Ugovori, tj Aneksi II.7, II.8 i II.9 mogu biti potpisani na srpskom ili engleskom jeziku?

Aneksi II.7 i II.9 mogu biti potpisani na srpskom ili na engleskom jeziku. S obzirom da ove anekse potpisujete sa svojim partnerima, trebalo bi da ih i oni razumeju, tako da preporučujemo izradu i potpisivanje ovih dokumenata na jeziku koji razumeju obe strane, što je češće engleski jezik. Aneks II.8 Vaša institucija potpisuje sa svojim učesnicima mobilnosti, tako da je dovoljno da on bude potpisan na srpskom jeziku.

8. Da li pre nego što dobijemo projekat treba da potpišemo neki ugovor sa partnerskom organizacijom, i ako treba koji? (važi samo za KA1 projekte)

Ne postoji obavezan dokument koji morate da potpišete sa partnerima pre nego što se Vaš projekat odobri. Ukoliko želite, sa partnerima možete potpisati Ugovor ili osmisliti dokument koji bi bio relevantan za Vas.

9. Kako se možemo osloboditi od PDV-a?

Informacije o procesu oslobađanja od PDV-a možete pronaći putem našeg sajta.

Oslobađanje od PDV-a (dakle, oslobađate se od PDV-a na usluge i proizvode koje nabavljate u Srbiji) se vrši elektronskim putem, kroz aplikaciju Poreske uprave koja se zove ePorezi. Više o tome možete pronaći ovde, a korisničko upustvo za korišćenje aplikacije, možete pronaći na istom sajtu u odeljku Korisničko upustvo.

10. Da li je moguće izvršiti promenu kursa predloženog projektnom prijavom?

Promena kursa je moguća, ukoliko možete jasno da obrazložite razloge i željene ishode takve promene. Da biste formalno podneli zahtev za promenu kursa, neophodno je da na Vaš Korisnički prostor postavite Zahtev za manje izmene, u kome ćete detaljno objasniti razloge za promenu kursa i obrazložiti u kojoj meri se ciljevi i ishodi seminara koji ste pronašli kao adekvatnu zamenu poklapa sa ciljevima projekta predstavljenim u Vašoj prijavi. Pritom, imajte u vidu da se predviđena individualna podrška i putni troškovi mogu menjati u skladu sa promenom destinacije, tj. mogu biti umanjeni ukoliko je udaljenost manja ili je zemlja kursa u drugoj kategoriji individualne podrške, dok ukoliko je udaljenost veća nije moguće dobiti dodatna sredstva.

11. Da li je moguće povećanje sredstava odobrenih projektom?

Sredstva se ne mogu dodatno povećavati u odnosu na ukupna sredstva prvobitno predviđena Ugovorom. Međutim, moguće je da u okviru odobrenih sredstava preusmerite deo iznosa iz jedne budžetske linije u drugu u skladu sa kriterijuma preciziranim Ugovorom ili da razliku u iznosu nastalu usled promene kursa finansirate iz sopstvenog budžeta. Pritom, imajte u vidu da se predviđena individualna podrška i putni troškovi mogu menjati u skladu sa promenom destinacije, tj. mogu biti umanjeni ukoliko je udaljenost manja ili je zemlja kursa u drugoj kategoriji individualne podrške.

12. Kako da produžim projekat i koji je rok da podnesem Zahtev za produženje projekta?

Trajanje projekta možete produžiti podnošenjem Zahteva za izmenu Ugovora u kome ćete detaljno obrazložiti razloge zbog kojih je neophodno da se projekat produži, kao i na koji način planirate da sprovedete preostale projektne aktivnosti u dodatnom roku. Zahtev za produženjem trajanja projekta je neophodno da podnesete najkasnije mesec dana pre isteka Vašeg projekta.

13. U slučaju kojih izmena na projektu je dovoljno poslati obaveštenje Fondaciji Tempus?

Izmene u toku sprovođenja projekta koje ne zahtevaju odobrenje od strane Fondacije Tempus, već samo obaveštenje su: promena kontakt osobe, promena datuma održavanja aktivnosti u okviru projekta (samo ukoliko datumi početka i završetka projekta ostaju nepromenjeni), promena lica ovlašćenog za zastupanje organizacije koja je korisnik projekta, i promena pravnog statusa organizacije, adrese i ostalih kontakt podataka. Obaveštenje može biti postavljeno u slobodnoj formi u folder ”Izmene na projektu” na Korisničkom prostoru, a u slučaju promene kontakt osobe, neophodan je i elektronski potpis odgovornog lica na obaveštenju.

14. Šta se dešava ukoliko tokom trajanja projekta partner istupi iz projekta?

Ukoliko tokom trajanja KA1 projekta mobilnosti partner istupi iz projekta, korisnik je dužan da ovo dokumentuje popunjavanjem Zahteva za manje izmene. Kako bi se projekat sproveo adekvatno, potrebno je da korisnik nađe novog partnera, uzevši u obzir da u tom slučaju ciljevi projekta moraju ostati isti. Izbor novog partnera mora biti adekvatno obrazložen u pomenutom Zahtevu.

U slučaju da partner namerava da istupi iz KA2 projekta strateškog partnerstva, koordinator je dužan da nađe novog partnera pre formalnog istupanja partnera ukoliko bi izlaskom tog partnera iz projekta bio  narušen minimum konzorcijuma, odnosno, ukoliko istupanjem jednog od partnera u projektu više ne učestvuju tri institucije iz tri različite programske zemlje. Kada to nije slučaj, koordinator može, ali ne mora uključiti novog partnera u projekat. Ukoliko ne uključuje novog partnera, koordinator mora detaljno da obrazloži kako će se dužnosti preraspodeliti na preostale partnere. Za KA2 projekte strateških partnerstava, ove izmene se komuniciraju kroz Zahtev za izmenu ugovora.

Važno je naglasiti da promene partnera mogu dovesti do promena u krajnjem iznosu dodeljenih namenskih bespovratnih sredstava. U slučaju promene partnera, preporučuje se kontaktiranje projektnog savetnika u vezi sa daljim koracima.

15. Da li je neophodno pored deviznog računa otvoriti i namenski dinarski račun?

Nije neophodno, ali za to nema prepreka. ali je preporučljivo ukoliko je iznos namenskih bespovratnih sredstava dodeljenih za projekat veći, kao i ako postoji mogućnost da dođe do blokade računa organizacije koja sprovodi projekat. Preporuka je da se na dinarski račun ne prebacuje celokupna suma odjednom, već prema potrebi, kako bi se ublažio rizik od negativnih kursnih razlika.

16. Da li je dozvoljeno preneti sredstva sa namenskog računa na račune učesnika mobilnosti radi plaćanja putnih troškova?

Neophodno je napraviti putni nalog i preko akontacije ili po konačnom obračunu moguće je isplatiti ili prebaciti na račun učesnika sumu određenu za putovanje, dnevnice, smeštaj itd. u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom

17. Ko plaća zdravstveno osiguranje učesnicima tokom trajanja projektnih aktivnosti?

Troškovi zdravstvenog osiguranja tokom projektnih aktivnosti pokrivaju se iz budžetske linije za organizacione troškove projekta.

18. Čemu je namenjena organizaciona podrška?

Kako je objašnjeno u Programskom vodiču, organizaciona podrška je pre svega namenjena za pripremne i aktivnosti diseminacije koje su predviđene projektnom prijavom, a zatim i za upotpunjavanje drugih troškova koji mogu nastati u toku projekta, a koji su vezani za odobrene mobilnosti.

19. Da li se deo sredstava iz organizacione podrške može nameniti i partneru?

Ukoliko ste sa partnerom tako dogovorili ili to smatrate potrebnim, organizaciona podrška se može koristiti i u ove svrhe.

20. Da li sredstva iz organizacione podrške mogu da se iskoriste za isplate naknada kolegama koje nisu učestvovale u mobilnostima, ali su učestvovale na projektu (npr, nastavnik engleskog za pripremu učesnika, računovođa itd) i koju vrstu ugovora bi bilo najbolje koristiti?

Na instituciji je da definiše na koji način će isplatiti nadoknade zaposlenima koji su doprineli projektu, bez da su učestvovali u mobilnosti. Više informacija o tipu isplate (dodatak na platu, ugovor o delu) možete potražiti od osobe zadužene za poslove računovodstva. U svakom slučaju, potrebno je poštovati važeće propise Republike Srbije, za ustanove čije je sedište u Srbiji. Osobe koje idu na mobilnost ne bi trebalo da dobijaju ovu vrstu nadoknade, s obzirom da je priprema za mobilnost, sopstvena i svojih kolega, sastavni deo učešća u projektu.

21. Da li je moguće povećati broj učesnika tokom trajanja projekta?

Povećanje broja učesnika mobilnosti u odnosu na broj predviđen Ugovorom ne spada u izmene koje se mogu odobriti, budući da se ukupan budžet projekta ne može povećati.

22. Da li je moguće da se deo sredstava iz jedne budžetske kategorije prebaci u drugu?

Korisniku je dozvoljeno da preraspodeljuje sredstva između budžetskih kategorija pod određenim uslovima, bez pravljenja aneksa Ugovora. Pravila prema kojima se ta preraspodela vrši nalaze se u Ugovoru o dodeli namenskih bespovratnih sredstava pod članom I.3.3.

23. Kako se prikazuju troškovi puta ukoliko su učesnici koristili automobil? 

Potrebno je sačuvati račune za gorivo, putarine, vinjete i ostale račune koji potvrđuju troškove puta.

24. Po kom kursu evra se obračunavaju putni troškovi?

Korisnik je dužan da knjiži troškove nastale u drugoj valuti u evrima, po mesečnom kursu koji utvrđuje Evropska komisija i objavljuje na svom sajtu, ovde.

25. Koji ugovori se moraju potpisati sa učesnicima mobilnosti, a koji sa partnerskom institucijom?

Sa učesnicima mobilnosti se potpisuju: Model Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu držanja nastave i pohađanja obuke u okviru programa Erazmus+.

Sa učesnicima i institucijom koja ih prima se potpisuju: Ugovor o mobilnosti zaposlenih u oblasti obrazovanja odraslih i Obaveza poštovanja zahteva u pogledu kvaliteta.

Ovi ugovori se mogu potpisati elektronski ili ručno. U slučaju da se ugovori potpisuju ručno, potrebno ih je odštampati, potpisati, pečatirati i na kraju skenirati.

26. Koje IT alate treba koristiti za podnošenje izveštaja Fondaciji Tempus?

Ukoliko Vaš Ugovor o dodeli namenskih bespovratnih sredstava predviđa isplatu sredstava u dve tranše, potrebno je da podnesete isključivo završni izveštaj nakon sprovedenih aktivnosti, putem alata Mobility Tool. Ukoliko Vaš ugovor predviđa više tranši, potrebno je da podnesete i izveštaj o napretku, odnosno srednjoročni izveštaj, koji se postavlja na Korisnički prostor.

27. Da li Mobility Tool moramo redovno da ažuriramo?

Svaki korisnik prema Ugovoru o dodeli namenskih bespovratnih sredstava ima obavezu da najmanje jednom mesečno tokom trajanja projekta mobilnosti u Mobility Tool unosi i ažurira sve nove informacije u vezi sa učesnicima i aktivnostima mobilnosti.

28. Šta je potrebno uneti u polje Participant ID u Mobility Tool-u?

U ovo polje potrebno je uneti JMBG učesnika. Ukoliko su u pitanju strani učesnici, u ovo polje je dovoljno uneti broj njihovog putnog dokumenta.

29. Da li svi učesnici mobilnosti dobijaju da popune izveštaj o mobilnosti (Participant Report) na kraju mobilnosti?

Alatka Evropske komisije Mobility Tool nasumično bira projekte čiji će učesnici popunjavati izveštaj o mobilnosti (Participant Report). Nakon završene mobilnosti, možete dobiti mejl od Mobility Tool-a sa detaljnim uputstvima o izveštaju koji treba popuniti za najviše 30 dana. Ukoliko Vaše kolege dobiju zahtev da popune izveštaj, a Vi ne, proverite da li je Vaša mejl adresa dobro uneta u Mobility Tool. Ukoliko nije, unesite izmene i, klikom na dugme Resend, zatražite svoj izveštaj.

30. Na koji način Fondacija Tempus može da prati sprovođenje projekta?

Grupa za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih Fondacije Tempus redovno prati promene koje korisnici unose u Mobility Tool i na korisnički prostor. Pored toga, Fondacija Tempus organizuje monitoring posete određenom broju odobrenih projekata. Svrha ovih poseta je pružanje podrške korisnicima u cilju što kvalitetnijeg sprovođenja projekta i praćenje da li se aktivnosti realizuju onako kako je predviđeno projektnom prijavom.

31. Koliko dana nakon predaje izveštaja o napretku mogu da očekujem uplatu naredne tranše? 

Ukoliko je dostavljena kompletna dokumentacija, rok za uplatu sledeće tranše iznosi 30 dana. Ukoliko nakon predaje izveštaja kancelarija Fondacije Tempus traži dodatnu dokumentaciju, vreme se produžava za period čekanja na dopunu.

32. Da li naš projekat mora da ima internet prezentaciju?

Internet prezentacija ili drugi načini onlajn prezentovanja projekta nisu obavezni za KA1 projekte, ali se očekuju od KA2 projekata i mogu poslužiti kao vrlo korisni alati u širenju informacija o projektnim rezultatima. Pri izradi internet prezentacije, kao i svih ostalih materijala, potrebno je voditi računa o pravilima vidljivosti programa Erazmus+ i sufinansiranja od strane Evropske unije, o kojima možete više pročitati ovde.

33. Da li na promotivnim materijalima treba da koristimo logo Fondacije Tempus i zastavu Evropske unije? 

Logo Fondacije Tempus nije potrebno koristiti. Logo koji je potrebno koristiti nalazi se na ovom linku.

34. Da li je potrebno imati naloge na eTwinning portalu i EPALE platformi?

Ukoliko je u projektnoj prijavi navedeno da će za širenje rezultata projekta biti korišćeni eTwinning i(li) EPALE, potrebno je da taj plan i bude ispunjen jer je upravo to jedna od stavki na osnovu koje projekti dobijaju finansiranje. Ipak, za uspešnu diseminaciju na ovim platformama otvaranje naloga je sam početak, dok se za pomoć oko kreiranja sadržaja i ostala pitanja možete obratiti Nacionalnim timovima za podršku na: (etwinning@tempus.ac.rs i adult-education@tempus.ac.rs). Zbog stvaranja i održavanja kontakata, vidljivosti Vaše institucije na evropskom nivou, kao i planiranja budućih projekata, svakako preporučujemo aktivnost na ove dve platforme.

35. Kako bi trebalo da izgleda Izjava o istinitosti podataka (Declaration of Honour) koja se prilaže uz projektnu prijavu?

U izjavi o istinitosti podataka, pored potpisa i pečata direktora Vaše škole, potrebno je uneti podatke o mestu (Place), datumu (Date), imenu (Name) i matičnom broju (National ID) Vaše institucije. Pored imena Vašeg direktora, možete upisati njegov JMBG.

 

Spisak odobrenih prijava za Erazmus akreditacije u 2020. godini, za sektore opšteg obrazovanja i stručnog obrazovanja i obuka, možete pogledati ovde.

Za sve dodatne informacije, možete da se obratite grupi za opšte, stručno i obrazovanje odraslih Fondacije Tempus, putem sledeće mejl adrese: schools-vet@tempus.ac.rs i adult-education@tempus.ac.rs

Informacije o novom Erazmus+ programu 2020-2027 su dostupne ovde.

Skip to content