Erazmus+ u Srbiji u brojkama

Prvi ciklus programa Evropske unije Erazmus+ započet je 2014, a završio se 2020. godine. Program Erazmus+ podeljen je na tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport i poseban deo Žan Mone.

Republika Srbija je učestvovala u Erazmus+ programu od početka nastavljajući svoje kontinuirano učešće u obrazovnim programima Evropske unije od 2001. godine.

Od 2014. do 2018. godine, Srbija je bila partnerska zemlja što je značilo da može da učestvuje u određenim vrstama projekata koji su se odnosili na visoko obrazovanje, mlade i sport.

Od 2016. godine, Srbija je započela pripremne mere za punopravno učešće u programu i od tada, mogućnost da učestvuju, dobile su i institucije iz preduniverzitetskog obrazovanja.

Od 2019. godine, Srbija je postala programska, tj. punopravna članica programa Erazmus+. Kao takva je učestvovala u dva konkursna roka što je podrazumevalo da obrazovne institucije iz Srbije mogu da učestvuju punopravno u svim delovima programa i da se prijavljuju za sve vrste projekata kao koordinatori ili partneri.

Uzevši u obzir raspoložive podatke, kao i specifičnost Erazmus+ projekata, može se reći da su obrazovne institucije iz Srbije učestvovale u projektima ukupne vrednosti 149.671.373 evra tokom perioda 2014-2018. godine, a u okviru koga je ostvareno preko 13.000 međunarodnih razmena sa zemljama članicama Erazmus+ programa.

Od pomenute cifre, 2.598.622 evra je izdvojeno za projekte koji su finansirani preko Fondacije Tempus, 29.507.028 evra za projekte koje je finansirala direktno Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA), a 117.565.723 evra za projekte u kojima su institucije iz Srbije učestvovale kao partneri, a finansirale nacionalne agencije drugih članica Erazmus+ programa.

Srbija kao partnerska zemlja 2014-2018
Sredstva odobrila/eUkupna vrednost projekata (EUR)*
Fondacija Tempus2.598.622
EACEA29.507.028
Nacionalne agencije drugih članica Erazmus+ programa117.565.723
Ukupno149.671.373

*Napomena: Ukupan iznos projekata podrazumeva da se jedan deo sredstava raspoređuje koordinatoru, a jedan deo partneru/partnerima na projektu. 

Sledeći istu metodologiju, obrazovne institucije iz Srbije su, u periodu 2019. i 2020. godine, učestvovale u projektima ukupne vrednosti 124.894.542 evra, dok je broj realizovanih i budućih mobilnosti 9.761.

Od pomenute cifre, 14.936.224 evra je izdvojeno za projekte koji su finansirani preko Fondacije Tempus, 40.843.537 evra za projekte finansirane direktno preko Izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA), a 69.114.781 evra je izdvojeno za projekte u kojima su institucije iz Srbije učestvovale kao partneri, a finansirale nacionalne agencije drugih članica Erazmus+ programa.

Srbija kao programska zemlja 2019-2020*
Sredstva odobrila/eUkupna vrednost projekata (EUR)**
Fondacija Tempus14.936.224
EACEA40.843.537
Nacionalne agencije drugih članica Erazmus+ programa69.114.781
Ukupno124.894.542

*Napomena: Ukupan iznos projekata podrazumeva da se jedan deo sredstava raspoređuje koordinatoru, a jedan deo partneru/partnerima na projektu. 

U nastavku se mogu pogledati dostupne statistike koje su, zbog specifičnosti Erazmus+ programa, podeljene tako da se odnose na učešće Srbije kao partnerske i kao programske zemlje.

Srbija kao programska zemlja 2019-2020

Srbija kao partnerska zemlja 2014-2018

Srbija u programima EU 2001-2004

Skip to content