PODSETNIK: Opšti poziv za 2023. godinu u okviru novog Erazmus+ programa – drugi konkursni rok za KA1 i KA2 prijave

Fondacija Tempus obaveštava zainteresovane institucije i organizacije o otvaranju oktobarskih konkursnih rokova za KA1 i KA2 Erazmus projekte u okviru Erazmus+ Opšteg poziva za podnošenje predloga projekata za 2023. godinu.

Ustanove i organizacije imaju mogućnost da se prijave za sledeće tipove KA1 projekata mobilnosti do 4. oktobra 2023. godine (rok za podnošenje prijava je 12 sati po srednjeevropskom vremenu):

 • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: omladinske razmene – KA152-YOU
 • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: mobilnost omladinskih radnika KA153-YOU
 • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: projekti za aktivno učešće mladih KA154-YOU
 • DiscoverEU projekti inkluzije (KA155-YOU)
 • Projekti mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju (tzv kratkoročni projekti mobilnosti) za oblast obrazovanja odraslih KA122-ADU

i sledeće tipove KA2 projekata:

 • Mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja (KA210-SCH)
 • Mala partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA210-VET)
 • Mala partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih (KA210-ADU)
 • Mala partnerstva u oblasti mladih (KA210-YOU)
 • Partnerstva za saradnju u oblasti mladih (KA220-YOU)

Podsećamo takođe i na otvorene konkursne rokove za akreditacije ustanova i organizacija gde je rok za podnošenje prijava 19. oktobar 2023. do 12 sati po srednjeevropskom vremenu.:

 • Erazmus akreditacije u opštem, stručnom i obrazovanju odraslih (KA120)
 • Erazmus akreditacije u oblasti mladih (KA150).

Fondacija Tempus pruža i podršku putem konsultacija za razvoj projektnih ideja svima koji žele da podnesu prijave za projekte u Opštem pozivu za 2023. godinu. Zainteresovani mogu posetiti Informativni centar Fondacije Tempus na Terazijama 39 (I sprat), svakog radnog dana 9-17 časova bez prethodne najave. Konsultacije se mogu održati i onlajn ili uživo, po dogovoru.

Online formularima možete pristupiti prateći sledeći link  a za pristup je neohodno da imate EU login nalog.

Svi koji se interesuju za podnošenje prijava za navedene tipova projekata pozivaju se da obavezno pogledaju dokumente koji sadrže više informacija i detalje o uslovima i pravilima konkurisanja u okviru teksta Programskog vodiča za 2023. godinu.

Projekte prema pravilima programa podnose organizacije i institucije, ali se kroz njih otvaraju šanse za učešće pojedinaca.

Skip to content