Oznake kvaliteta

Oznaka kvaliteta (Quality label) je priznanje učesnicima eTwinning portala i školama za izuzetan nivo učestvovanja na eTwinning portalu. Za učenike ona može biti podsticaj i nagrada za uloženi trud a za škole – javno priznanje za kvalitet rada i otvorenost ka saradnji na evropskom nivou. Oznake kvaliteta mogu biti nacionalne ili evropske. Nagrađeni projekti i učesnici dobijaju elektronski sertifikat kao potvrdu kvaliteta.

NACIONALNA OZNAKA KVALITETA (National Quality Label – NQL)

Procedura prijave za nacionalnu oznaku kvaliteta

 • Ulogujte se na vaš korisnički nalog i kliknite na karticu eTwinning live.
 • Kliknite na karticu „Projekti“.
 • Ispod projekta koji želite da prijavite kliknite na link „Prijavite se za oznaku kvaliteta“.
 • Unesite informacije o svom projektu i pratite dalja uputstva.
 • Broj projekata koji se mogu prijaviti za nacionalnu oznaku kvaliteta nije ograničen.
 • Proverite da li ste podneli svu propratnu dokumentaciju!

Nacionalni tim za podršku (NSS) vrši evaluaciju prijava koje imaju ispunjen propisani minimum uslova i dodeljuje nacionalne oznake kvaliteta u skladu sa kriterijumima koje postavlja Centralni tim za podršku na nivou čitave mreže. Od novembra 2019. godine u primeni su ažurirani kriterijumi za dodelu oznaka kvaliteta čiji se detaljni opisi nalaze ovde.

Informacije o mogućnosti žalbe

EVROPSKA OZNAKA KVALITETA (European Quality Label – EQL)

Od 2012. godine Evropska oznaka kvaliteta (European Quality Label – EQL) dodeljuje Centralna služba za podršku (CSS), na predlog nacionalnog tima za podršku u skladu sa kvotom dodeljenom od strane Centralne službe za podršku (CSS).

Evropska oznaka kvaliteta dodeljuje se sredinom oktobra.

Evropska oznaka kvaliteta je uslov za prijavljivanje za evropsku nagradu: projekat mora imati evropsku oznaku kvaliteta kako bi mogao da učestvuje na takmičenju za evropsku eTwinning nagradu. Takmičenje za evropske nagrade otvara se sredinom oktobra, nakon dodele evropskih oznaka kvaliteta.

EVROPSKE eTWINNING NAGRADE

Evropske eTwinning nagrade dodeljuju se školama koje sprovode kvalitetne eTwinning projekte. Postoje četiri uzrasne kategorije: do 6 godina, 7 – 11 godina, 12-15 godina i 16-19 godina, kao i posebne kategorije nagrada. Slanje prijava za takmičenje za Evropske nagrade počinje u jesen za projekte sprovedene u protekloj godini. Nagrade se dodeljuju pobednicima na godišnjoj eTwinning konferenciji. U takmičenju za evropske nagrade mogu učestvovati jedino projekti koji su osvojili Evropsku oznaku kvaliteta.

Prijavljivanje se obavlja na eTwinning Live delu, kada kliknete na link koji se nalazi ispod naziva Vašeg projekta koji je dobio Evropsku oznaku kvaliteta, i popunite odgovarajuća polja.

Pre nego što podnesete prijavu, savetujemo Vam da se o popunjavanju prijave dogovorite sa partnerima svog projekta. Samo jedan partner može da podnese prijavu, a nakon toga ostali učesnici mogu da dodaju komentare u okviru ove jedinstvene prijave.

Pored toga, potrebno je da u prijavi navedete korisničko ime i lozinku posetioca, kako bi evaluatori projekata imali pristup Vašem Twinspace-u.

Nagrađeni projekti

Projekte koji su dobili eTwinning nacionalnu oznaku kvaliteta za školsku 2020/2021. godinu možete pogledati ovde.

Projekte koji su dobili eTwinning evropsku oznaku kvaliteta za školsku 2020/2021. godinu možete pogledati ovde.

Projekte koji su dobili Nacionalnu oznaku kvaliteta za školsku 2019/2020. godinu možete pogledati ovde.

Projekte koji su dobili Evropsku oznaku kvaliteta za školsku 2019/2020. godinu možete pogledati ovde.

Projekte koji su dobili Nacionalnu oznaku kvaliteta za školsku 2018/2019. godinu možete pogledati ovde.

Projekte koji su dobili Evropsku oznaku kvaliteta za školsku 2018/2019. godinu možete pogledati ovde.

Projekte koji su dobili Evropsku nagradu za školsku 2018/2019. godinu možete pogledati ovde.

Projekte koji su dobili Nacionalnu oznaku kvaliteta za školsku 2017/2018. godinu možete pogledati ovde.

Projekte koji su dobili Evropsku oznaku kvaliteta za školsku 2017/2018. godinu možete pogledati ovde.

Projekte koji su dobili Evropsku nagradu za školsku 2017/2018. godinu možete pogledati ovde.

Projekte koji su dobili Nacionalnu oznaku kvaliteta za školsku 2016/2017. godinu možete pogledati ovde.

Projekte koji su dobili Evropsku oznaku kvaliteta za školsku 2016/2017. godinu možete pogledati ovde.

Projekte koji su dobili Evropsku nagradu za školsku 2016/2017. godinu možete pogledati ovde.

Projekte koji su dobili Nacionalnu oznaku kvaliteta za školsku 2015/2016. godinu možete pogledati ovde.

Projekte koji su dobili Evropsku oznaku kvaliteta za školsku 2015/2016. godinu možete pogledati ovde.

Projekte koji su dobili Nacionalnu oznaku kvaliteta za školsku 2014/2015. godinu možete pogledati ovde.

Projekte koji su dobili Evropsku oznaku kvaliteta za školsku 2014/2015. godinu možete pogledati ovde.

eTWINNING OZNAKA ZA ŠKOLE

Kako bi rad škole na eTwinning portalu bio prepoznat, uvedena je nova oznaku za koju škole mogu da se prijave – eTwinning oznaka za škole.

Škole kojima je dodeljena oznaka imaće veću vidljivost na evropskom nivou i formiraće evropsku mrežu vodećih eTwinning škola koje će inspirisati budući razvoj eTwinning-a.

Pored toga, ove škole će biti prepoznate kao predvodnici u oblasti digitalne prakse, prakse bezbednosti na internetu, inovativnih i kreativnih pristupa pedagogiji,podsticanja kontinuiranog profesionalnog usavršavanja zaposlenih i podsticanja saradničkih nastavnih praksi sa zaposlenima i učenicima.

Zaposleni i direktori škola kojima je dodeljena oznaka biće pozvani da učestvuju u namenskim programima profesionalnog usavršavanja.

Više informacija o kriterijumima i postupku dobijanja eTwinning oznake za škole možete da pogledate ovde.

Dodeljene su eTwinning oznake za škole (eTwinning School Label) za 2020 – 2021. godinu. Ukupno 20 škola iz Srbije dobilo je eTwinning oznaku za škole.

Sa oduševljenjem objavljujemo da je 2935 škola dobilo eTwinning oznaku za škole nakon procesa prijavljivanja koji je prošao dve faze.

 • Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd
 • OŠ „Siniša Janić“, Vlasotince
 • OŠ ,,Karadjordje“, Velika Plana
 • OŠ `Dusan Jerkovic` Ruma, Ruma
 • OŠ „23. oktobar“, Sremski Karlovci
 • OŠ „Prva vojvođanska brigada“, Novi Sad
 • OŠ „Stevan Dukić“, Beograd
 • OŠ ,,Branko Radičević“, Negotin
 • OŠ ,,Milan Mijalković“, Jagodina
 • OŠ ,,Strahinja Popović“ Dvorane, Kruševac
 • OŠ Dragan Lukić, Beograd
 • OŠ „Jovan Dučić“, Beograd
 • PU Naša radost, Aleksandrovac
 • STS Mileva Maric, Titel
 • VOS Kreativno pero, Beograd
 • Šesta beogradska gimnazija, Beograd
 • OŠ „Desanka Maksimović“, Kovin
 • OŠ „20.oktobar“, Sivac
 • OŠ „Olga Milošević“, Smederevska Palanka
 • OŠ „Rade Dodić“, Milutovac

Ove škole su pioniri i prepoznate su kao predvodnici u oblastima kao što su: digitalna praksa, eSafety praksa, inovativni i kreativni pristupi pedagogiji, podsticanje kontinuiranog profesionalnog razvoja zaposlenih
podsticanje prakse saradničkog učenja kod zaposlenih i učenika.

Ovo nije samo priznanje ličnog uspeha pojedinačnih nastavnika već i priznanje odličnog postignuća čitavog eTwinning tima u ovim školama.

Dodeljene su eTwinning oznake za škole (eTwinning School Label) za 2020 – 2021. godinu. Ukupno 30 škola iz Srbije dobilo je eTwinning oznaku za škole.

 • OŠ „Matija Gubec”, Tavankut
 • OŠ „Rada Miljković”, Jagodina
 • Gimnazija Patrijarh Pavle, Beograd
 • Medicinska škola „Beograd”, Beograd
 • OŠ „Vasa Čarapić”, Beograd
 • OŠ „Svetislav Golubović Mitraljeta”, Beograd
 • OŠ „Knez Sima Marković”, Beograd
 • OŠ „Banović Strahinja”, Beograd
 • OŠ „Despot Stefan Visoki”, Despotovac
 • OŠ „Stevan Nemanja”, Despotovac
 • Muzička škola „Stevan Hristić”, Kruševac
 • OŠ „Jovan Popović”, Kruševac
 • OŠ „Vasa Pelagić”, Kruševac
 • OŠ „Nikola Tesla”, Kljajićevo
 • OŠ „Dimitrije Todorović Kaplar”, Knjaževac
 • ETŠ „Nikola Tesla”, Niš
 • OŠ „Sreten Mladenović Mika”, Niš
 • OŠ „Radoje Domanović”, Niš
 • ETŠ „Mihajlo Pupin”, Novi Sad
 • OŠ „Vasa Stajić”, Novi Sad
 • PU „Radosno detinjstvo”, vrtić ”Crvenkapa”, Novi Sad
 • ETŠ „Nikola Tesla”, Pančevo
 • OŠ „Zmaj Jova Jovanović”, Ruma
 • OŠ „Vuk Karadžić”, Lipe, Smederevo
 • OŠ „Heroj Radmila Šišković”, Smederevska Palanka
 • OŠ „Jelica Milovanović”, Sopot
 • OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, Sremska Mitrovica
 • PU „Naša radost”, Subotica
 • OŠ „Dr Dragiša Mišović”, Čačak
 • OŠ „Sremski front”, Šid

eTwinning oznaku za škole dobilo je ukupno 2139 škola u Evropi i u zemljama partnerima mreže eTwinning, nakon procesa prijavljivanja koji je prošao dve faze.

Ove škole prepoznate su kao predvodnici u oblastima kao što su digitalna praksa, dobre prakse bezbednosti na internetu (eSafety), inovativni i kreativni pristupi pedagogiji, podsticanje kontinuiranog profesionalnog razvoja zaposlenih, podsticanje prakse saradničkog učenja kod zaposlenih i učenika. Ovo nije samo priznanje ličnog uspeha pojedinačnih nastavnika, već i priznanje odličnog postignuća čitavog eTwinning tima u ovim školama.

Nastavnici iz eTwinning škola su pozvani da se pridruže grupi na eTwinning Live-u posvećenoj ovim školama. U okviru grupe, nastavnici dele stručna znanja i primere dobre prakse iz svojih škola, dobijaju ažurirane informacije koje se tiču eTwinning škola, te se mogu pridružiti različitim događajima na internetu.

Dodeljene su eTwinning oznake za škole (eTwinning School Label) za 2019/2020. godinu. Ukupno 20 škola iz Srbije dobilo je eTwinning oznaku za škole.

 • OŠ ”Dušan Jerković”, Ruma
 • OŠ ”Nada Popović”, Kruševac
 • OŠ ”Prva vojvođanska brigada”, Novi Sad
 • OŠ ” Stevan Dukić”, Beograd
 • OŠ ”Sveti Sava”, Kikinda
 • OŠ ”Veljko Dugošević”, Turija
 • OŠ ”Milan Mijalković”, Jagodina
 • OŠ ”Branko Radičević”, Smederevo
 • OŠ ”Dragan Lukić”, Beograd
 • PU ”Naša radost”, Aleksandrovac
 • PU ”11. april”, Beograd
 • STŠ ”Mileva Marić”, Titel
 • VOŠ ”Kreativno pero”, Beograd
 • Šesta beogradska gimnazija, Beograd
 • Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora ”11. maj”, Jagodina
 • Školski centar ”Nikola Tesla”, Vršac
 • OŠ ”Vuk Karadžić”, Kruševac
 • OŠ ”Vožd Karađorđe”, Aleksinac
 • OŠ ”Olga Milošević”, Smederevska Palanka
 • OŠ ”Rade Dodić”, Milutovac

eTwinning oznaku za škole dobilo je ukupno 1004 škole, nakon procesa prijavljivanja koji je prošao dve faze. Ove škole prepoznate su kao predvodnici u oblastima kao što su digitalna praksa, eSafety praksa, inovativni i kreativni pristupi pedagogiji, podsticanje kontinuiranog profesionalnog razvoja zaposlenih, podsticanje prakse saradničkog učenja kod zaposlenih i učenika. Ovo nije samo priznanje ličnog uspeha pojedinačnih nastavnika, već i priznanje odličnog postignuća čitavog eTwinning tima u ovim školama. Nastavnici iz eTwinning škola su pozvani da se pridruže grupi na eTwinning Live-u posvećenoj ovim školama. U okviru grupe, nastavnici dele stručna znanja i primere dobre prakse iz svojih škola, dobijaju ažurirane informacije koje se tiču eTwinning škola, te se mogu pridružiti različitim događajima na internetu.

Kompletan spisak škola kojima je dodeljena oznaka možete pogledati na sledećem linku.

Dodeljene su eTwinning oznake za škole (eTwinning School Label) za 2018 – 2019. godinu. Ukupno 19 škola iz Srbije dobilo je eTwinning oznaku za škole.

Dobitnici eTwinning oznake za škole (eTwinning School Label) 2018 – 2019:

 • ETŠ ”Mihajlo Pupin” – Novi Sad, direktor: Milan Vukobrat
 • OŠ “Sveti Sava” – Pirot, direktor: Marjan Rančić
 • OŠ „Vuk Karadžić“ – Pirot, direktor: Tugomir Cvetković
 • OŠ „Despot Stefan Visoki“ – Despotovac, direktor: Tomica Simić
 • OŠ „Mlada Pokolenja“ – Kovačica, direktor: Anjička Bireš
 • OŠ “Sreten Mladenović Mika” – Niš, direktor: Jasmina Stanković
 • OŠ ”Vasa Čarapić” – Beograd, direktor: Dragiša Drašković
 • OŠ „Petar Leković“ – Požega, direktor: Mišo Marković
 • OŠ “Svetislav Golubović Mitraljeta” – Beograd, direktor: Stevo Janjanin
 • OŠ “Zmaj Jova Jovanović” – Ruma, direktor: Zoran Drobac
 • OŠ ,,Desanka Maksimović” – Niš, direktor: Miljan Bojanić
 • OŠ ,,Rada Miljković” – Jagodina, direktor: Boban Marović
 • OŠ “Mića Stojković” – Beograd, direktor: Vladimir Bokić
 • PU: “Naša radost”, vrtić ” Sanda Marjanović” – Subotica, direktor: Nebojša Markez
 • PU “Čukarica” – Beograd, direktor: Biljana Gajić
 • OŠ Sveti Sava – Niš, direktor: Sanela Tarana
 • ETŠ “Nikola Tesla” – Pančevo, direktor: Nikola Ćurčin
 • OŠ “Sveti Sava” – Kragujevac, direktor: Jelena Stojanović Bogdanović
 • OŠ “Sremski front” – Šid, direktor: Slađana Ljubojević
Skip to content