Srbija kao partnerska zemlja 2014-2018

Program Evropske unije Erazmus+  započet je 2014, a završio se 2020. godine. Budžet ovog programa tokom šest godina trajanja iznosio je 14.7 milijardi evra. Program Erazmus+ podeljen je na tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport i poseban deo Žan Mone.

Od 2014 do 2018. godine, Srbija je bila partnerska zemlja, što je značilo da može da učestvuje u određenim vrstama projekata koji su se odnosile na visoko obrazovanje, mlade i sport.

U pomenutom periodu, obrazovne institucije i omladinske organizacije iz Srbije su bile koordinatori ili partneri na projektima ukupne vrednosti 149.671.373 evra.

U okviru programa, postoji podela po tzv. “ključnim aktivnostima” (KA), pa tako postoji KA1 (ključna aktivnost 1) koja se odnosi na sve projekte mobilnosti pojedinaca (zaposleni u obrazovnim institucijama, studenti, mladi i omladinski radnici), KA2, koja podrazumeva projekte institucionalne saradnje za inovativnost i razmenu dobrih praksi i KA3 – projekte za podršku reformi obrazovnih politika.

U odnosu na to kome obrazovne institucije podnose svoje predloge, svi projekti u programu Erazmus+, bez obzira kojoj ključnoj aktivnosti (KA1, KA2 i KA3) ili oblasti (obrazovanje, mladi, sport) pripadaju, dele se na centralizovane i decentralizovane projekte.

 

Pod centralizovanim se podrazumevaju svi projekti koje obrazovne institucije i organizacije mladih iz Srbije podnose Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA), nadležnoj za Erazmus+, sa sedištem u Briselu.

KA2 projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) pružaju značajne mogućnosti za saradnju visokoškolskih i drugih ustanova i prenošenje dobrih praksi iz programskih zemalja. Od početka Erazmus+ programa, visokoškolske ustanove iz Srbije učestvovale su u 36 projekata i kao koordinatori i kao partneri, od čega je 2015 bilo 9, 2016 – 9, 2017 – 8, a 2018 – 12.


KA2 projekti Savezi znanja

Savezi znanja su dvogodišnji ili trogodišnji transnacionalni projekti koji se sprovode u saradnji između visokoškolskih ustanova i preduzeća u svim disciplinama i sektorima. Primarna pažnja posvećena je projektima koji doprinose modernizaciji Evropskih sistema visokog obrazovanja u skladu sa planom Evropske komisije za modernizaciju visokog obrazovanja u Evropi iz 2011. godine. Visokoškolske ustanove iz Srbije učestvovale su kao partneri u jednom projektu Saveza znanja. (link više nije aktuelan)


KA2 projekti izgradnje kapaciteta u oblasti rada sa mladima

Organizacije i institucije koje se bave mladima, mogle su od početka programa Erazmus+ da učestvuju u projektima KA2 izgradnje kapaciteta i kao koordinatori i kao partneri.

Do sada su organizacije iz Srbije učestvovale u 107 projekta izgradnje kapaciteta kao koordinatori i kao partneri u delu programa „Prozor za Zapadni Balkan“.


ŽAN MONE

Žan Mone projekti u okviru programa Erazmus+ imaju cilj da promovišu izvrsnost u nastavi i istraživanju za oblasti studija Evropske unije širom sveta. Žan Mone je jedini deo programa Erazmus+ u okviru kojeg je moguće imati unilateralne, odnosno projekte koji se odvijaju na samo jednoj ustanovi ili organizaciji. Ustanove i organizacije iz Srbije mogu da učestvuju u svim vrstama projekata. Od početka programa Erazmus+, visokoškolske institucije iz Srbije učestvovale su u 14 projekata.

Erazmus Mundus zajednički master programi (link više nije aktuelan) su zamišljeni kao interdisciplinarni programi koji podstiču saradnju i zajednički rad visokoškolskih institucija iz Evrope, kojima se neretko priključuju i institucije i organizacije iz celog sveta. Nastava na ovim programima organizuje se na više visokoškolskih institucija iz različitih evropskih država i programi vode dobijanju zajedničke odnosno dvostruke ili višestruke diplome. Iako su formalno nastali u okviru Erazmus Mundus programa, zbog čega su u nazivu i zadržali to ime, ovi programi nalaze se u okviru aktuelnog Erazmus+ programa.

Institucije iz Srbije su učestvovali na tri Erazmus Mundus zajednička master programa i to kao pridruženi partneri:

European Master in Migration and Intercultural Relations (link više nije aktuelan) – Univerzitet u Novom Sadu

”EMJMD Architecture, Landscape and Archaeology” (link više nije aktuelan), Univerzitet u Beogradu;

”PlantHealth – European Master Degree in PLANT HEALTH IN SUSTAINABLE CROPPING SYSTEMS” (link više nije aktuelan), Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu.

SPORT

Sport je treća komponenta programa Erazmus+, pored obrazovanja i mladih. Organizacije iz Srbije su do konkursnog roka za 2019. godinu mogla da učestvuju u ovoj komponenti programa u vrlo ograničenom kapacitetu, kao partneri u projektima kolaborativnih partnerstava. Od početka Erazmus+ programa, organizacije iz Srbije su učestvovali u 13 projekata iz oblasti sporta.

Projekti se u programu Erazmus+ dele na centralizovane i decentralizovane, a razlika je u tome kojoj se instituciji podnose predlozi projekata.

Centralizovani projekti su oni za koje se predlozi šalju Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Decentralizovani projekti su oni za koje obrazovne institucije iz zemalja koje učestvuju u Erazmus+ programu predloge projekata šalju nacionalnim agencijama u svojim zemljama.

DECENTRALIZOVANI PROJEKTI KOJE FINANSIRA FONDACIJA TEMPUS

Republika Srbija učestvuje u konkursnom roku za 2019. godinu kao punopravna članica Erazmus+ programa i podatke za taj period možete pronaći u delu „Srbija kao programska zemlja„.Projekti KA1 mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja

Od konkursnog roka za 2019. godinu, Republika Srbije učestvuje u Erazmus+ programu kao punopravna članica i projekti KA1 mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja su isključivo decentralizovani, tako da ih možete pronaći na stranicama Srbija programska zemlja 2019 i Srbija programska zemlja 2020. Podaci o projektima mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja u periodu 2014-2020 mogu se pronaći na stranici Mobilnosti u različitim sektorima.

Projekti KA1 mobilnosti u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih

Projekti iz ove oblasti nisu bili dostupni za ustanove i organizacije iz Srbije sve do 2016. godine, kada je Republika Srbija započela priremne mere za punopravno učešće u Erazmus+ programu. Podaci o ovim projektima mogu se pronaći u nacionalnim pozivima za 2017 i 2018. godinu:

PODACI ZA NACIONALNI POZIV ZA 2017.GODINU

PODACI ZA NACIONALNI POZIV ZA 2018. GODINU

Od konkursnog roka za 2019. godinu, Republika Srbije učestvuje u Erazmus+ programu kao punopravna članica i podatke o projektima KA1 mobilnosti u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih možete pronaći na stranicama Srbija programska zemlja 2019 i Srbija programska zemlja 2020.

KA1 projekti mobilnosti u oblasti rada sa mladima

Organizacije iz Srbije od 2017 godine mogu da podnose predloge projekata iz oblasti rada sa mladima Fondaciji Tempus.

PODACI ZA NACIONALNI POZIV ZA 2017.GODINU

PODACI ZA NACIONALNI POZIV ZA 2018. GODINU

Od konkursnog roka za 2019. godinu, Republika Srbije učestvuje u Erazmus+ programu kao punopravna članica i podatke o projektima KA1 mobilnosti u oblasti mladih možete pronaći na stranicama Srbija programska zemlja 2019 i Srbija programska zemlja 2020.

KA2 projekti strateških partnerstava u visokom obrazovanju

Ustanove iz Srbije su do 2018. godine mogli da učestvuju u ovim vrstama projekata samo kao partneri sa „dodatnom vrednošću“. U Nacionalnom pozivu za 2018. godinu, ustanove iz Srbije su mogle da podnose predloge projekata Fondaciji Tempus i u tom pozivu odobrena su dva projekta strateških partnerstava (link više nije aktuelan). Od konkursnog roka za 2019. godinu, Republika Srbije učestvuje u Erazmus+ programu kao punopravna članica i podatke o projektima KA2 strateških partnerstava možete pronaći na stranicama Srbija programska zemlja 2019 i Srbija programska zemlja 2020.

KA2 projekti strateških partnerstava u oblasti rada sa mladima

Organizacije iz Srbije su u pozivu za 2018. godinu bili koordinatori na četiri projekta strateških partnerstava.

Od konkursnog roka za 2019. godinu, Republika Srbije učestvuje u Erazmus+ programu kao punopravna članica i podatke o ovim vrstama projekata možete pronaći na stranicama Srbija programska zemlja 2019 i Srbija programska zemlja 2020.


KA2 projekti strateških partnerstava za škole, stručno obrazovanje i obuke i obrazovanje odraslih

Projekti iz ove oblasti nisu bili dostupni za ustanove i organizacije iz Srbije sve do 2016. godine, kada je Republika Srbija započela priremne mere za punopravno učešće u Erazmus+ programu. Podaci o ovim projektima mogu se pronaći u nacionalnim pozivima za 2017 i 2018. godinu:

PODACI ZA NACIONALNI POZIV ZA 2017.GODINU

PODACI ZA NACIONALNI POZIV ZA 2018. GODINU

Od konkursnog roka za 2019. godinu, Republika Srbije učestvuje u Erazmus+ programu kao punopravna članica i podatke o projektima KA2 strateških partnerstava u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih možete pronaći na stranicama Srbija programska zemlja 2019 i Srbija programska zemlja 2020.

KA3 projekti – Projekti dijaloga mladih

Od konkursnog roka za 2019. godinu, Republika Srbije učestvuje u Erazmus+ programu kao punopravna članica i podatke o ovim vrstama projekata možete pronaći na stranicama Srbija programska zemlja 2019 i Srbija programska zemlja 2020.

DECENTRALIZOVANI PROJEKTI KOJE FINANSIRAJU DRUGE NACIONALNE AGENCIJE

Projekti KA1 mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja

Od početka Erazmus+ programa raspisana su četiri konkursna roka za projekte mobilnosti u visokom obrazovanju. Visokoškolske institucije iz Srbije učestvovale su u 835 projekata kojima je predviđeno da iz Srbije na mobilnost u zemlje EU ode 6913 studenta i nastavnog osoblja, a da u Srbiju iz visokoškolskih institucija EU dođe 4319 studenata i nastavnog osoblja.

Važno je naglasiti da se projekti odobravaju tokom konkursnog roka, ali da se same mobilnosti realizuju tokom naredne kalendarske godine.

Mobilnosti studenata i nastavnog osoblja iz Srbije u EU
Konkursni rok zaBroj odobrenih projekata mobilnostiStudentiNastavno osobljeUkupno
2015. godinu1848526571509
2016. godinu1868687901658
2017. godinu2329639321895
2018. godinu233 9279241851
Mobilnosti studenata i nastavnog osoblja iz EU u Srbiju
Konkursni rok zaBroj odobrenih projekata mobilnostiStudentiNastavno osobljeUkupno
2015. godinu184388483871
2016. godinu186413575988
2017. godinu2325067491255
2018. godinu233 4707351205

KA1 projekti mobilnosti u oblasti rada sa mladima

Od početka Erazmus+ programa do konkursnog roka za 2019. godinu, organizacije iz Srbije mogle su da budu samo partneri na KA1 projektima mobilnosti i u tom periodu, učestvovale su u 1275 KA1 projekata mobilnosti.

KA2 projekti strateških partnerstava u visokom obrazovanju

Do 2016. godine, institucije iz Srbije su mogle da učestvuju u ovoj vrsti projekata samo kao partneri sa tzv. „dodatnom vrednošću“ i u tom periodu, učestvovale su u 9 projekata strateških partnerstava.

Od drugog Nacionalnog poziva za 2018. godinu, visokoškolske institucije iz Srbije mogu da učestvuju u projektima strateških partnerstava kao koordinatori, podnoseći predloge projekata Fondaciji Tempus. U konkursnom roku za 2018, visokoškolske ustanove bile su partneri na dva projekta strateških partnerstava.

Od konkursnog roka za 2019. godinu, Republika Srbije učestvuje u Erazmus+ programu kao punopravna članica i podatke o projektima KA2 strateških partnerstava možete pronaći na stranicama Srbija programska zemlja 2019 i Srbija programska zemlja 2020.

KA2 projekti strateških partnerstava u oblasti rada sa mladima

Od početka programa Erazmus+, akteri iz Srbije su u ovoj oblasti mogli da budu partneri na projektu, ali pod uslovom da imaju tzv. „dodatnu vrednost“. Do sada, organizacije koje rade sa mladima učestvovale su u 22 projekta kao partneri sa dodatnom vrednošću.

Od konkursnog roka za 2019. godinu, Republika Srbije učestvuje u Erazmus+ programu kao punopravna članica i podatke o ovim vrstama projekata možete pronaći na stranicama Srbija programska zemlja 2019 i Srbija programska zemlja 2020.

KA2 projekti strateških partnerstava za škole, stručno obrazovanje i obuke i obrazovanje odraslih

Od početka programa Erazmus+, akteri iz Srbije su u ovoj oblasti mogli da budu partneri na projektu, ali pod uslovom da imaju tzv. „dodatnu vrednost“. Do sada su ustanove i organizacije opšteg, stručnog obrazovanja i obuka i obrazovanja odraslih učestvovale u 31 projektu kao partneri sa dodatnom vrednošću i to u 13 iz oblasti opšteg obrazovanja, 15 iz oblasti stručnog obrazovanja i obuka 13 iz oblasti obrazovanja odraslih.

KA3 projekti – Projekti dijaloga mladih

U okviru Ključne aktivnosti 3 programa Erazmus+ i podakcije Strukturisani dijalog: sastanci mladih i donosilaca odluka, akteri iz Srbije mogu biti partneri na projektu. Direktno podnošenje projekata je omogućeno isključivo akterima iz programskih zemalja.

Od početka Erazmus+ programa, organizacije iz Srbije su učestvovale u 60 projekata u okviru Ključne aktivnosti 3.

Skip to content