Материјали

Вебинари

Вебинар: Дисеминација пројектних резултата уз помоћ EPALE платформе

Вебинар: Стручно образовање одраслих – успостављање сарадње кроз EPALE

Вебинар: Могућности за каријерне практичаре у оквиру EPALE платформе

Вебинар: Могућности у оквиру EPALE платформе

Вебинар: Признавање претходно стеченог учења

Електронски материјали

EPALE магазин – јануар 2018

EPALE билтен – фебруар 2017

EPALE билтен – март 2017

EPALE билтен – април 2017

EPALE билтен – мај 2017

EPALE билтен – јун 2017

EPALE билтен – јул 2017

EPALE билтен – август 2017

EPALE билтен – септембар 2017

EPALE билтен – октобар 2017

EPALE билтен – новембар 2017

EPALE билтен – децембар 2017