Erazmus+ mobilnost nastavnog i administrativnog osoblja

У новом циклусу Еразмус+ програма (2021-2027), запослени на високошколским установама (ВШУ) у Србији које учествују у Еразмус+ програму кроз одобрене пројекте мобилности, могу одлазити на стипендиране мобилности у државе чланице Европске уније и треће земље које пуноправно учествују у Еразмус+ програму (Исланд, Норвешка, Лихтенштајн, Северна Македонија и Турска), a у мањем обиму и у остале земље Европе и света које не учествују пуноправно у програму. У те мобилности спадају:

  • Мобилност у сврху извођења наставе, која се реализује на иностраној ВШУ; конкурсе расписује матични универзитет/висока школа/академија на свом сајту, и то за мобилност на оним иностраним ВШУ са којима има уговорену сарадњу у оквиру Еразмус+ програма; важно је нагласити да ВШУ из Србије кроз одобрене Еразмус+ пројекте могу да остваре више сарадњи са различитим установама великог броја земаља које учествују у програму, што значи да запослени обично имају могућност избора; конкурсом је дефинисано време и трајање мобилности, запослени из које области/факултета могу конкурисати итд.
  • Мобилност у сврху професионалног усавршавања, која се може реализовати на иностраној ВШУ, али и на било којој другој јавној или приватној организацији активној на тржишту рада, или у области образовања, обука, младих, истраживања и иновација у иностранству; конкурсе расписује матични универзитет/висока школа/академија на свом сајту, при чему може прописати прецизније услове за учешће.

Предвиђено трајање ових мобилности је од 2 дана до 2 месеца за одласке у државе чланице Европске уније и треће земље које пуноправно учествују у Еразмус+ програму, односно од 5 дана до 2 месеца за одласке у треће земље које не учествују пуноправно у програму, не укључујући време проведено у путу. У случају мобилности у сврху извођења наставе, минимум радног ангажовања је осам сати наставе недељно.

Поред тога, у новом циклусу Еразмус+ програма наставном и административном особљу су такође доступни комбиновани интензивни програми, а трајање физичког дела ових програма је, као и у случају мобилности студената, ограничено на период од 5 до 30 дана.

У наставку можете пронаћи одговоре на најважнија питања у вези са Еразмус+ мобилности наставног и администратиувног особља. Додатне информације доступне су у брошури Стипендије, стране 5-14.

Za nastavno i administrativno osoblje boravci su mogući u periodu od 2 dana do 2 meseca ukoliko se mobilnost realizuje u nekoj od država članica Evropske unije i trećih zemalja pridruženih Erazmus+ programu, ili u trajanju od 5 dana do 2 meseca za mobilnosti u zemljama koje ne učestvuju punopravno u programu. Svrha mobilnosti zaposlenih može biti izvođenje nastave ili profesionalno usavršavanje.

U slučaju učešća u kombinovanom intenzivnom programu (blended intensive programme), koji pored fizičkog dela mobilnosti sadrži i virtuelnu komponentu, fizički deo mobilnosti traje od 5 do 30 dana.

Стипендије обезбеђују износе за плаћање путних трошкова, као и одређени износ који је намењен за покривање трошкова живота. За наставно и административно особље износи су предвиђени на дневном нивоу и варирају зависно од земље у којој се реализује мобилност. Дневни износи наведени у табели у целини се исплаћују за боравке до 14 дана. Од 15. дана, исплаћује се 70% од наведених износа, а сама мобилност може најдуже трајати 60 дана. 

 

Земље у којима се мобилност реализује

Износи на дневном нивоу

Покривени путни трошкови

Земље са вишим животним трошковима

Норвешка, Данска, Луксембург, Исланд, Шведска, Ирска, Финска, Лихтенштајн, Швајцарска, Велика Британија, Фарска острва

180 €

 

 

 Да

Земље са средњим животним трошковима

Холандија, Аустрија, Белгија, Француска, Немачка, Италија, Шпанија, Кипар, Грчка, Малта, Португал, Андроа, Монако, Сан Марино, Ватикан

160 €

 

 

 

Да

Земље са нижим животним трошковима

Словенија, Естонија, Летонија, Хрватска, Словачка, Чешка, Литванија, Турска, Мађарска, Пољска, Румунија, Бугарска, Северна Македонија

140 €

 

 

 

Да

Треће земље које не учествују пуноправно у програму (осим горенаведених)

Све остале земље које нису наведене

180 €

 

 

Да

Износи предвиђени за покривање путних трошкова унапред су одређени и варирају зависно од удаљености места боравка и места где ће се мобилност реализовати. Растојање се рачуна искључиво према калкулатору раздаљине који користи Европска комисија и то посматрајући раздаљину у једном смеру, док је одговарајући износ дат у табели предвиђен за покривање трошкова повратне карте.

Растојање у километрима (у једном смеру)

Износ по учеснику (за повратну карту)

У случају зеленог путовања

10-99

  23 €

           –

100-499

180 €

  210 €

500-1.999

275 €

  320 €

2.000-2.999

360 €

  410 €

3.000-3.999

530 €

  610 €

4.000-7.999

820 €

           –

8.000 и више

1.500 €

           –Neophodno je da kandidat bude zaposlen na visokoškolskoj ustanovi (VŠU) koja raspisuje konkurs. U slučaju mobilnosti u svrhu izvođenja nastave, neophodno je da matična VŠU ima ostvarenu saradnju sa VŠU u inostranstvu na kojoj bi se mobilnost realizovala, u vidu potpisanog Erazmus+ interinstitucionalnog ugovora. Spisak tih ustanova najbolje je proveriti sa Erazmus+ koordinatorom/osobom zaduženom za međunarodnu saradnju na matičnom fakultetu i visokoj školi ili u kancelariji za međunarodnu matične visokoškolske ustanove.

Svi ostali eventualni uslovi definišu se konkretnim konkursom koji objavljuje VŠU i putem kojeg se nastavno i/ili administrativno osoblje prijavljuje za mobilnost.

Prijave za Erazmus+ mobilnosti vrše se putem javnih konkursa koje raspisuju visokoškolske ustanove u Srbiji i koji bi trebalo da budu dostupni na sajtovima tih ustanova (pre svega na sajtovima univerziteta i akademija, a ponekad i na sajtovima pojedinačnih fakulteta i visokih škola). U konkursu se uvek definišu najvažnije stavke i uslovi za ponuđenu mobilnost. Na prvom mestu je uvek istaknuto kome je namenjen konkurs (akademskom ili administrativnom osoblju, ili i jednima i drugima), a zatim se definiše trajanje perioda mobilnosti, potrebna dokumentacija, rok za prijavu, kriterijumi za odabir kandidata i sl.

Svaki konkurs za Erazmus+ mobilnost definiše i konkursni rok u kojem je neophodno predati naznačenu dokumentaciju. Očekuje se da se konkursi uglavnom raspisuju jedan semestar pre nego što će se mobilnost realizovati, pa je preporučljivo na vreme planirati i pratiti informacije na sajtovima visokoškolskih ustanova.  

У тексту конкурса за Еразмус+ мобилности увек је назначен тачан списак потребне документације. Најчешће тражена документа су:

  • пријавни формулар;
  • CV (углавном у Europass формату – више информација на странама 37-38 брошуре Стипендије);
  • мотивационо писмо;
  • позивно писмо универзитета на коме се мобилност реализује;
  • у случају мобилности у сврху наставе, уговор о мобилности у сврху извођења наставе (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching), потписан од стране запосленог и обе високошколске установе, у којем се дефинишу циљеви мобилности, као и садржај програма наставе;
  • у случају мобилности у сврху професионалног усавршавања, уговор о мобилности у сврху обуке (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training), потписан од стране запосленог и обе установе, у којем се дефинишу циљеви мобилности, као и план активности које би се реализовале током боравка на установи у иностранству;
  • доказ о познавању језика (најчешће енглески, понекад и/или језик земље у којој се мобилност реализује).

Уговор о мобилности ће се ускоро потписивати искључиво путем Еразмус+ мобилне апликације, која је већ сада доступна за преузимање на интернету.

Еразмус Мундус заједнички мастер програми – студијски боравци професора

Еразмус+ програм омогућава финансијску подршку професорима, асистентима и сарадницима за извођење наставе или истраживачког рада у оквиру неког од преко сто педесет Еразмус Мундус заједничких мастер програма. Списак свих тренутно доступних програма може се пронаћи у актуелном каталогу Еразмус Мундус заједничких мастер програма. За више информације о начину конкурисања, роковима и сл. посетите веб-сајтове одговарајућих програма (доступни кликом на линк испод назива сваког програма у каталогу).

Skip to content