Erazmus+ mobilnost nastavnog i administrativnog osoblja

Zaposleni na visokoškolskim institucijama u Srbiji mogu otići na mobilnost u svrhu izvođenja nastave ili usavršavanja. Mobilnosti u okviru Erazmus+ programa funkcionišu po principu bilateralnosti. To znači da se visokoškolska institucija iz Srbije i neki univerzitet, preduzeće, ustanova ili organizacija iz zemalja koje učestvuju u Erazmus+ programu povežu posebnim ugovorom i na taj način omoguće i osiguraju međusobne razmene osoblja zaposlenog na tim institucijama. Osim što se omogućava mobilnost, tim ugovorom se definišu i oblasti, kvote za mobilnost, sva prava i obaveze obe institucije, kao i položaj zaposlenih tokom trajanja razmene.

Važno je naglasiti da svaka visokoškolska institucija iz Srbije može da potpiše više takvih ugovora o saradnji sa različitim univerzitetima iz zemalja učesnica, što znači da zaposleni na visokoškolskim institucijama imaju više prilika i veću mogućnost izbora u ostvarivanju mobilnosti.

Zemlje koje učestvuju u Erazmus+ programu dele se na programske i partnerske. Republika Srbija je 2019. godine postala programska država u okviru Erazmus+ programa. 

Za nastavno i administrativno osoblje boravci su mogući u periodu od dva dana do dva meseca ukoliko se mobilnost realizuje u nekoj od programskih zemalja, ili u trajanju od 5 dana do 2 meseca za mobilnosti u partnerskim zemljama. Svrha mobilnosti zaposlenih može biti izvođenje nastave ili usavršavanje.

Stipendije obezbeđuju iznose za plaćanje putnih troškova, kao i iznos stipendije koji je namenjen za pokrivanje troškova života. Za nastavno i administrativno osoblje iznosi su predviđeni na dnevnom nivou i variraju zavisno od zemlje u kojoj se realizuje mobilnost. Dnevni iznosi navedeni u tabeli u celini se isplaćuju za boravke do 15 dana. Nakon 15. dana, isplaćuje se 70% od navedenih iznosa, a sama mobilnost može najduže trajati 60 dana. 

KA103 – programske zemlje

Zemlje u kojima se mobilnost realizuje

Iznosi na dnevnom nivou

Norveška, Danska, Luksemburg, Velika Britanija, Island, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn

180 €

Holandija, Austrija, Belgija, Francuska, Nemačka, Italija, Španija, Kipar, Grčka, Malta, Portugal

160 €

Slovenija, Estonija, Letonija, Hrvatska, Slovačka, Češka Republika, Litvanija, Turska, Mađarska, Poljska, Rumunija, Bugarska, Republika Severna Makedonija

140 €

KA107 – partnerske zemlje

Partnerske zemlje

(sve ostale zemlje koje nisu programske)

180 €

Iznosi predviđeni za pokrivanje putnih troškova unapred su određeni i variraju zavisno od udaljenosti mesta boravka i mesta gde će se mobilnost realizovati. Rastojanje se računa isključivo prema kalkulatoru razdaljine koji koristi Evropska komisija i to posmatrajući razdaljinu u jednom smeru, dok je odgovarajući iznos dat u tabeli predviđen za pokrivanje troškova povratne karte.

Rastojanje u kilometrima (u jednom smeru)

Iznos po učesniku (za povratnu kartu)

100-499

180 €

500-1.999

275 €

2.000-2.999

360 €

3.000-3.999

530 €

4.000-7.999

820 €

8.000 i više

1.500 €

Neophodno je da kandidat bude zaposlen na visokoškolskoj ustanovi koja ima potpisan sporazum sa drugom visokoškolskom ustanovom na kojoj će se mobilnost realizovati. Svi ostali eventualni uslovi definišu se samim konkursom koji objavljuju visokoškolske institucije i putem kojeg se nastavno i/ili administrativno osoblje prijavljuje za mobilnost.

Mobilnost u okviru Erazmus+ programa realizuje se isključivo na onim institucijama sa kojima visokoškolska institucija zaposlenog u Srbiji ima potpisan Erazmus+ ugovor. Spisak tih ustanova najbolje je proveriti sa Erazmus+ koordinatorom/osobom zaduženom za međunarodnu saradnju na matičnom fakultetu ili visokoj školi, ili u kancelariji za međunarodnu saradnju matične visokoškolske ustanove.

Prijave za Erazmus+ mobilnosti vrše se putem javnih konkursa koje raspisuju visokoškolske ustanove u Srbiji i koji bi trebalo da budu dostupni na sajtovima tih ustanova (pre svega na sajtovima univerziteta i akademija, a ponekad i na sajtovima pojedinačnih fakulteta i visokih škola). U konkursu se uvek definišu najvažnije stavke i uslovi za ponuđenu mobilnost. Na prvom mestu je uvek istaknuto kome je namenjen konkurs (akademskom ili administrativnom osoblju, ili i jednima i drugima), a zatim se definiše trajanje perioda mobilnosti, potrebna dokumentacija, rok za prijavu, kriterijumi za odabir kandidata i sl.

Svaki konkurs za Erazmus+ mobilnost definiše i konkursni rok u kojem je neophodno predati naznačenu dokumentaciju. Očekuje se da se konkursi uglavnom raspisuju jedan semestar pre nego što će se mobilnost realizovati, pa je preporučljivo na vreme planirati i pratiti informacije na sajtovima visokoškolskih institucija.  

U tekstu konkursa za Erazmus+ mobilnosti uvek je naznačen tačan spisak potrebne dokumentacije. Najčešće tražena dokumenta su:

  • CV (biografija);
  • motivaciono pismo;
  • prihvatno pismo univerziteta na kome se mobilnost realizuje;
  • predlog plana aktivnosti koje bi se realizovale tokom boravka na partnerskom univerzitetu (Activity Plan);
  • dokaz o poznavanju jezika (najčešće engleski, ponekad i/ili jezik zemlje u kojoj se mobilnost realizuje).
EM zajednički master programi – studijski boravci profesora

Erazmus+ program omogućava finansijsku podršku profesorima, asistentima i saradnicima za izvođenje nastave ili istraživačkog rada u okviru nekog od preko sto Erazmus Mundus zajedničkih master programa. Spisak svih trenutno dostupnih programa može se pronaći u aktuelnom katalogu Erazmus Mundus zajedničkih master programa. Za više informacije o načinu konkurisanja, rokovima i sl. posetite veb-sajtove odgovarajućih programa (dostupni klikom na akronim pored naziva svakog programa u katalogu).

Skip to content