Otvoreni pozivi

Konkursi za mobilnost u okviru Erazmus+ programa su javni, objavljuju se na sajtovima onih visokoškolskih institucija u Srbiji koje učestvuju u programu (imaju potpisane Erazmus+ ugovore sa partnerskim institucijama u inostranstvu) i namenjeni su isključivo studentima i zaposlenima na datoj instituciji.

Ukoliko želite da proverite da li Vaša visokoškolska institucija učestvuje u programu i da li trenutno ima otvorene konkurse za Erazmus+ mobilnosti, savetujemo Vam da se obratite Erazmus+ koordinatoru na Vašoj ustanovi/osobi zaduženoj za međunarodnu saradnju ili kancelariji za međunarodnu saradnju Vašeg univerziteta, akademije strukovnih studija ili visoke škole.

Univerzitet u Beogradu objavljuje i sprovodi sve konkurse za Erazmus+ mobilnosti putem onlajn platforme MobiON. Preko ove platforme, studenti i zaposleni na ovom univerzitetu mogu se informisati o trenutno otvorenim konkursima kroz Erazmus+ program i prijaviti na njih.

Na internet stranici Univerziteta u Novom Sadu možete pronaći bliže informacije o konkursima za stipendirane mobilnosti studenata i nastavnog i administrativnog osoblja sa ovog Univerziteta.

Univerzitet u Nišu takođe na svom veb-sajtu objavljuje konkurse za učestvovanje u Erazmus+ studentskim razmenama i praksama, kao i konkurse za mobilnost nastavnog i administrativnog osoblja.

Za bliže informacije o mogućnostima za mobilnost studenata i nastavnog i administrativnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu posetite zvaničnu internet stranicu ovog Univerziteta posvećenu Erazmus+ programu.

Adrese internet stranica svih državnih i privatnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srbije koje učestvuju u Erazmus+ projektima mobilnosti u visokom obrazovanju, na kojima se objavljuju konkursi za Erazmus+ stipendirane razmene studenata i mobilnost osoblja, dostupne su na stranicama 40-41 brošure Stipendije.

U narednom periodu se očekuje još mnoštvo konkursa za ovu vrstu mobilnosti kroz Erazmus+ program koji će se objavljivati na gorepomenutim stranicama, te pozivamo sve zainteresovane da na njima redovno prate sve informacije.

Takođe, za konkretna pitanja i nedoumice u vezi sa konkursima u okviru Erazmus+ programa, treba se obratiti Erazmus+ koordinatoru ili osobi zaduženoj za međunarodnu saradnju na matičnom fakultetu ili visokoj školi, kao i kancelariji za međunarodnu saradnju visokoškolske ustanove sa koje kandidat dolazi. Za sva opšta pitanja vezana za Erazmus+ stipendirane razmene i mobilnosti, Informativni centar Fondacije Tempus Vam stoji na raspolaganju.

Erazmus Mundus zajednički master programi

Ažuriranje liste dostupnih zajedničkih master programa očekuje se na jesen 2021. godine, u periodu od septembra do oktobra, kada će biti objavljeni novi rokovi za prijave i podnošenje prijavne dokumentacije. Kao i svake godine, očekuje se delimična promena liste dostupnih programa u odnosu na prethodni konkursni rok, tako što će manji broj starih programa ustupiti mesto odgovarajućem broju novih, dok će većina programa iz prethodnog roka ostati dostupna i u narednom.

Potrebno je imati u vidu da svaki zajednički master program ima sopstveni rok za podnošenje dokumentacije, koji je neophodno proveriti na sajtu samog programa.
Spisak Erazmus Mundus zajedničkih master programa dostupnih za apliciranje u prethodnom konkursnom roku, za upis u akademsku 2021/2022. godinu, možete pogledati u katalogu Erazmus Mundus zajedničkih master programa. Katalog sadrži i linkove ka veb-sajtu svakog pojedinačnog master programa do koga se dolazi klikom na akronim pored naziva programa.

Za konkretna pitanja i nedoumice u vezi sa konkursima za pojedinačne Erazmus Mundus zajedničke master programe, potrebno je obratiti se kontakt osobi navedenoj na sajtu datog programa. Za sva opšta pitanja u vezi sa ovim programima, možete se obratiti Informativnom centru Fondacije Tempus.  

Skip to content