Erazmus+ studentske razmene i prakse

Erazmus+ program omogućava studentima odlazak na stipendirane mobilnosti – studentske razmene i stručne prakse koje se mogu realizovati u bilo kojoj zemlji koja učestvuje u programu. Zemlje učesnice se dele na programske i partnerske. Republika Srbija je 2019. postala programska zemlja.

Studenti svih nivoa studija, osim studenata prve godine osnovnih studija, imaju mogućnost odlaska na studentske razmene u inostranstvu. Osim razmena, studentima je na raspolaganju i stipendirani boravak u svrhu obavljanja stručne prakse. Za razliku od studentskih razmena, stručne prakse su dostupne i studentima prve godine osnovnih studija. Studentske razmene i stručne prakse se moraju realizovati u toku trajanja studija. Međutim, ukoliko se stručna praksa realizuje u nekoj od programskih država, studenti mogu otići na praksu i nakon diplomiranja, pod uslovom da su se prijavili dok su imali status studenta i uz napomenu da se praksa mora završiti u periodu od jedne godine od datuma diplomiranja.

Studentske razmene traju od 3 do 12 meseci, a stručne prakse od 2 meseca do godinu dana. Razmene su osmišljene tako da studenti pohađaju predavanja i polažu ispite, tj. ostvare odgovarajuće ESPB koji se priznaju po povratku na matičnu instituciju u Srbiji. Stručne prakse služe za sticanje i razvijanje praktičnih znanja i veština kroz rad u inostranim ustanovama, organizacijama i kompanijama.

Mogućnosti za mobilnost pojedinca u okviru Erazmus+ programa zavise od prvobitno ugovorenih ili planiranih saradnji koje njegova visokoškolska ustanova ima.

Da bi se mobilnost uopšte desila, univerzitet ili visoka škola iz Srbije mora da ima već odobren i finansiran Erazmus+ projekat, kao i ugovor sa drugom ustanovom na osnovu kog studenti realizuju studentske razmene i stručne prakse. Odobren projekat predstavlja finansijski okvir mobilnosti, a pomenuti ugovor je značajan jer se njime definišu i neki drugi elementi, kao što su, na primer, studijska oblast koja je dostupna studentima, kvote za mobilnost, sva prava i obaveze obe institucije, kao i položaj studenata tokom trajanja boravka u inostranstvu.

U nastavku možete pronaći odgovore na najvažnija pitanja u vezi sa Erazmus+ studentskim razmenama i praksama. Dodatne informacije dostupne su u brošuri Stipendije, strane 7-15.

Razmene podrazumevaju boravak i studiranje u trajanju od 3 do 12 meseci na inostranoj visokoškolskoj instituciji, u okviru koje se slušaju predavanja i polažu ispiti koji će biti priznati po povratku na matičnu instituciju u Srbiji. Kada je reč o studentskim praksama, one se mogu realizovati u inostranom preduzeću, ustanovi ili kompaniji i mogu trajati od 2 meseca do godinu dana. Studenti imaju mogućnost kombinovanja studentskih razmena i praksi, uz napomenu da ukupno trajanje mobilnosti ne može biti duže od 12 meseci na jednom nivou studija.

Stipendije podrazumevaju automatski pokrivene sve troškove školarine i obezbeđuju iznose za pokrivanje troškova života. Za odlazak na studentske razmene i prakse u partnerskim zemljama, studentima su pokriveni i putni troškovi. Stipendije se dobijaju na mesečnom nivou, a iznosi zavise od zemlje u kojoj se mobilnost realizuje i dati su u sledećoj tabeli:

KA103 – programske zemlje

Zemlje u kojima se mobilnost realizuje

Iznos stipendije

Pokriveni putni troškovi

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn,  Norveška, Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugal

520 €

Ne

Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Estonija, Letonija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija,Slovačka, Slovenija, Republika Severna Makedonija, Turska

470 €

Ne

KA107 – partnerske zemlje

Partnerske zemlje

700 €

Da

Iznosi predviđeni za pokrivanje putnih troškova za studentske razmene i stručne prakse koje će se realizovati u partnerskim zemljama takođe su unapred određeni i variraju u zavisnosti od rastojanja od mesta boravka do mesta gde će se mobilnost realizovati. Rastojanje se računa isključivo prema kalkulatoru razdaljine koji koristi Evropska komisija

 Dodatna sredstva za realizaciju mobilnosti

Studenti koji će stručnu praksu obaviti u nekoj od programskih zemalja imaju pravo na dodatna sredstva za individualne troškove u iznosu od 100 evra mesečno koji se dodaju na gore navedene iznose.

Studenti u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju koji učestvuju u aktivnostima mobilnosti u programskim zemljama, bilo kroz studentske razmene ili kroz stručne prakse, imaju pravo na dodatna sredstva za individualne troškove u iznosu od 200 evra mesečno. Kriterijum pripadnosti ovoj kategoriji podrazumeva da student dolazi iz domaćinstva čiji ukupni mesečni prihodi ne prelaze iznos od dve prosečne neto plate. Više informacija o dodatku i potrebnoj dokumentaciji koja potvrđuje status dostupno je na sajtu Fondacije Tempus.

Prema pravilima programa, nije moguće istovremeno primati obe vrste dodatnih sredstava, te se studenti moraju odlučiti za jedan (viši) dodatak. Studenti sa hendikepom se prijavljuju za stipendiju pod istim uslovima kao i drugi studenti, pri čemu prilikom prijave mogu zatražiti odobrenje za pokrivanje dodatnih troškova, poput troškova prilagođenog smeštaja, pomoći prilikom putovanja, medicinske nege, pomoćne opreme, adaptacije učila, osobe u pratnji i drugo. Za više informacija, potrebno je obratiti se direktno visokoškolskoj ustanovi koju student pohađa.

Neophodno je da kandidat bude upisan na visokoškolsku instituciju koja ima potpisan ugovor ili ostvarenu saradnju sa drugom inostranom visokoškolskom institucijom, preduzećem, organizacijom ili ustanovom na kojoj će se mobilnost realizovati. Studentske razmene su dostupne od druge godine osnovnih studija, dok su studentske prakse dostupne i brucošima. Svi ostali eventualni uslovi definišu se konkursima koje objavljuju visokoškolske institucije i putem kojih se studenti prijavljuju za mobilnost.

Mobilnost u okviru Erazmus+ programa realizuje se isključivo na onim ustanovama sa kojima visokoškolska institucija studenta u Srbiji ima potpisan Erazmus+ ugovor ili ostvarenu saradnju. Spisak tih ustanova najbolje je proveriti sa Erazmus+ koordinatorom/osobom zaduženom za međunarodnu saradnju na matičnom fakultetu i visokoj školi ili u kancelariji za međunarodnu saradnju matične visokoškolske ustanove.

Prijave za Erazmus+ mobilnosti vrše se putem javnih konkursa koje raspisuju visokoškolske ustanove u Srbiji. Konkursi bi trebalo da budu dostupni na sajtovima tih ustanova (pre svega na sajtovima univerziteta i akademija strukovnih studija, a ponekad i na sajtovima pojedinačnih fakulteta i visokih škola). U konkursu se uvek definišu najvažnije stavke i uslovi za ponuđenu mobilnost. Na prvom mestu je uvek istaknuto kome je namenjen konkurs (studentima ili osoblju, ili i jednima i drugima) i za koji nivo (godinu) studija je mobilnost predviđena, a zatim se definiše trajanje perioda mobilnosti, potrebna dokumentacija, rok za prijavu, kriterijumi za odabir kandidata i sl.

Svaki konkurs za Erazmus+ mobilnost definiše i konkursni rok u kojem je neophodno predati naznačenu dokumentaciju. Konkurse raspisuju i sprovode visokoškolske ustanove iz Srbije (univerziteti, akademije strukovnih studija, visoke škole). Očekuje se da se konkursi uglavnom raspisuju jedan semestar pre nego što će se mobilnost realizovati, pa je preporučljivo na vreme planirati i pratiti informacije na sajtovima visokoškolskih institucija.

U tekstu konkursa za Erazmus+ mobilnosti uvek je naznačen tačan spisak potrebne dokumentacije. Najčešće tražena dokumenta su:

  • CV (biografija);
  • motivaciono pismo;
  • pisma preporuke (naznačen je tačan broj);
  • diploma (uverenje o diplomiranju);
  • transkript ocena;
  • dokaz o poznavanju jezika izvođenja nastave (često engleski; ipak, za razmenu na nivou osnovnih studija neretko se nastava izvodi na jeziku države u kojoj se univerzitet nalazi, te je potreban dokaz o poznavanju tog jezika);
  • u slučaju studentskih razmena, ugovor o učenju (Learning agreement – Student Mobility for Studies) potpisan od studenta i obe visokoškolske institucije, u kojem se definišu predmeti koje će student na razmeni slušati i polagati i koji će mu biti priznati po povratku na matičnu instituciju u Srbiji;
  • u slučaju obavljanja stručne prakse, ugovor o učenju (Learning agreement – Student Mobility fo Traineeships) koji potpisuju student, matična visokoškolska ustanova i ustanova/organizacija u inostranstvu u kojoj se praksa realizuje; ugovor definiše detaljan program prakse i očekivane ishode učenja;
  • plan istraživanja (Research Plan) – važi za studente doktorskih studija, ukoliko se na mobilnosti ne slušaju predavanja, već realizuje istraživačka aktivnost.
Mobilnost studenata u novom ciklusu Erazmus+ programa (2021-2027)

Početak novog ciklusa Erazmus+ programa (2021-2027) donosi i nekoliko novina u mogućnostima za mobilnost studenata. U novom ciklusu Erazmus+ programa biće podržane kako fizičke, tako i kombinovane (blended) mobilnosti. Kombinovane mobilnosti se jednim delom sprovode virtuelno putem interneta i digitalnih alata, a drugim delom fizičkim prisustvom na partnerskoj ustanovi.

Studentske razmene će i dalje biti dostupne studentima od druge godine osnovnih studija, dok će stručne prakse biti dostupne svim studentima, nezavisno od godine studija koju pohađaju. Obe vrste mobilnosti će trajati minimalno 2, a maksimalno 12 meseci. Iako program pre svega podržava dugoročne mobilnosti, studentima doktorskih studija će biti dostupne i kratkoročne mobilnosti radi studiranja ili obavljanja stručne prakse u trajanju od 5 do 30 dana.

Skip to content