Програми који подржавају мобилност

Еразмус+

Еразмус+ је актуелни програм Европске уније намењен повезивању и сарадњи у области образовања, младих и спорта на основу финансираних пројеката у периоду од 2014. до 2020. године. Овај програм је практично наследио и објединио раније програме Европске уније у којима је Србија учествовала – Темпус, Програм за целоживотно учење, Млади у акцији и Еразмус Мундус и намењен је како појединцима, тако и институцијама и организацијама.

Када су у питању могућности које су доступне појединцима у вези са компонентом образовање, овај програм и његова кључна активност 1 (КА1) подржавају пројекте за међународну кредитну мобилност, који омогућавају значајан број студентских размена и мобилности наставног и административног особља са високошколских институција из Србије у програмске земље (земље Европске уније и Исланд, Норвешка, Лихтенштајн, Македонија и Турска). Број студената и наставног особља који користе средства овог програма за мобилност зарад учења и усавршавања се повећава из године у годину, што важи и за студенте и особље из Србије, али и за оне који долазеу Србију. Више информација доступно је на страници Мобилност студената, професора и наставника.

Поред пројеката за међународну кредитну мобилност, а исто у оквиру кључне активности 1, Еразмус+ подразумева и Еразмус Мундус заједничке мастер програме, који су настали у оквиру претходног програма Еразмус Мундус, и који омогућавају студирање и стицање мастер диплома на европским универзитетима.

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) средњоевропски је програм за размену студената и наставног особља чије је седиште у Бечу, у Аустрији. Важно је напоменути да овај програм није програм Европске уније и потпуно је независан од програма Еразмус+ и Еразмус Мундус али, попут њих, омогућава размену студената и мобилност наставног особља према начелно сличним принципима, али у нешто другачијем облику.

Више информација о овом програму досупно је у оквиру сајта ceepus.rs.

Еразмус Мундус

Еразмус Мундус је програм Европске уније у области образовања који је претходио програму Еразмус+ и представља подршку сарадњи и мобилности у високом образовању. Формално је завршен 2013. године, али су поједине мреже настале у оквиру тог програма активно расписивале конкурсе за појединце до 2017. године и пружале могућности за студентске размене или комплетне мастер студије.

У оквиру Еразмус Мундус програма поникли су пројекти Еразмус Мундус заједнички мастер програми (сада део програма Еразмус+), Еразмус Мундус заједнички докторски програми и Еразмус Мундус мреже за размену студената. За време трајања програма, формирано је укупно осам мрежа за размену студената: M STEM, Basileus, Join-EU-SEE, Eraweb, Euroweb, Sunbeam, Green-Tech-WB, SIGMA. Ове мреже су окупљале универзитете из европских и земаља Западног Балкана и омогућавале размену њихових студената, мобилност особља и чак целокупне мастер или докторске студије.

Последње модификовано: March 25, 2019Публикације: