Презентације са Инфо дана и радионица 2017. и 2018. године за конкурсни рок 2018. године

 

Радионице за припрему КА2 пројеката Стратешких партнерстава у области младих за конкурсни рок 2018.

Презентација о КА2 пројектима Стратешких партнерстава у области младих 

 

Радионице за припрему КА1 пројеката мобилности у области младих за конкурсни рок 2018.

Презентација о КА1 пројектима Мобилности у области младих

 

Регионални информативни дани 2017. године за конкурсни рок 2018. 

Презентација о могућностима за младе у Еразмус+ Млади у акцији

 

Национални информативни дан о могућности за младе 2017. године за конкурсни рок 2018.

Подршка мобилности младих – Министарствo омладине и спорта

Општи преглед програма Еразмус+

Кључна активност 1 – Мобилност појединца

Кључна активност 2 – Сарадња за иновације и размена добре праксе

Питања и одговори – Еразмус+ Млади у акцији