Prezentacije sa Info dana i radionica

Prezentacija sa Radionice za pripremu projektnih prijava KA3 Dijaloga mladih za konkursni rok 2019. godine.

Uvod Erazmus+ Mladi u akciji – KA3 radionica

Uvod u omladinsku politiku – KA3 radionica

Šta nakon KA3 radionice u oblasti mladih

 

Prezentacija sa Radionice za pripremu projekata KA2 Strateških partnerstava u oblasti mladih za konkursni rok 2019. godine.

Uvod u Strateška partnerstva u oblasti mladih

 

Prezentacije sa Radionice za pripremu KA1 projekata mobilnosti mladih i omladinskih radnika za konkursni rok 2019. godine.

Uvod Erazmus+ Mladi u akciji

Pitanja i odgovori KA1 projekti u oblasti mladih

Evropska inicijativa za solidarnost

Šta nakon KA1 radionice u oblasti mladih

 

Prezentacije sa Nacionalnog informativnog dana za konkursni rok 2019. godine.

Informativni dan o mogućnostima u okviru Erazmus+ programa – Erazmus+Mladi u akciji

Informativni dan o mogućnostima u okviru Erazmus+ programa – Evropska inicijativa za solidarnost

 

Prezentacije tokom pripremnih mera Srbije 2017. i 2018. godine za punopravno učešće u Erazmus+ programu

Radionice za pripremu KA2 projekata Strateških partnerstava u oblasti mladih za konkursni rok 2018.

Prezentacija o KA2 projektima Strateških partnerstava u oblasti mladih 

Radionice za pripremu KA1 projekata mobilnosti u oblasti mladih za konkursni rok 2018.

Prezentacija o KA1 projektima Mobilnosti u oblasti mladih

Regionalni informativni dani 2017. godine za konkursni rok 2018. 

Prezentacija o mogućnostima za mlade u Erazmus+ Mladi u akciji

Nacionalni informativni dan o mogućnosti za mlade 2017. godine za konkursni rok 2018.

Podrška mobilnosti mladih – Ministarstvo omladine i sporta

Opšti pregled programa Erazmus+

Ključna aktivnost 1 – Mobilnost pojedinca

Ključna aktivnost 2 – Saradnja za inovacije i razmena dobre prakse

Pitanja i odgovori – Erazmus+ Mladi u akciji