Prezentacije sa Info dana i radionica 2017. i 2018. godine za konkursni rok 2018. godine

 

Radionice za pripremu KA2 projekata Strateških partnerstava u oblasti mladih za konkursni rok 2018.

Prezentacija o KA2 projektima Strateških partnerstava u oblasti mladih 

 

Radionice za pripremu KA1 projekata mobilnosti u oblasti mladih za konkursni rok 2018.

Prezentacija o KA1 projektima Mobilnosti u oblasti mladih

 

Regionalni informativni dani 2017. godine za konkursni rok 2018. 

Prezentacija o mogućnostima za mlade u Erazmus+ Mladi u akciji

 

Nacionalni informativni dan o mogućnosti za mlade 2017. godine za konkursni rok 2018.

Podrška mobilnosti mladih – Ministarstvo omladine i sporta

Opšti pregled programa Erazmus+

Ključna aktivnost 1 – Mobilnost pojedinca

Ključna aktivnost 2 – Saradnja za inovacije i razmena dobre prakse

Pitanja i odgovori – Erazmus+ Mladi u akciji